Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Θεσσαλονίκης (Σέρρες) [402]

[402][ΑΕΙ][1,2,3,4,5] Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Θεσσαλονίκης (Σέρρες)


Last updated on June 11th, 2019 at 10:34 pm

Untitled Document #####
Σύνολο συναφών (όχι απαραίτητα αντίστοιχων) τμημάτων: 5
Τμήματα (sep4u.gr) AEI ΕΠ Β.2021 ΜετΒ Ε.2021 ΜετΕ ΕΤΗ ΕΙΔ ΠΛΗ ΜΑΘ Ο.Σ ΓΠΒ
401 -ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 1,2,3,4 17416 -34 149 -14 4 20 Inf Math OS εδώ
403 -ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 1,2,3,4 17180 64 150 -13 4 20 Inf Math OS εδώ
405 -ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΤΡΙΚΑΛΑ) ΠΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1,2,3,4 15054 -612 187 0 4 20 Inf Math OS εδώ
402 -ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΕΡΡΕΣ) ΑΠΘ 1,2,3,4 14056 -553 140 0 4 20 Inf Math OS εδώ
404 -ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΔΠΘ 1,2,3,4 13171 -770 400 27 4 20 Inf Math OS εδώ
Σύνολα : (sep4u.gr) # # # # 1026 0 0 % # # # # #
Διαφορά μέγιστης και ελάχιστης βάσης: - (Καλοδήμος Δ. - http://sep4u.gr) - Σύνολο Εισακτέων:
ΕΠ=Επιστημονικό ΠΕδίο / Β=Βάση/Ε=Εισακτέοι / ΕΙΔ=Ειδικό Μάθημα / ΓΠΒ=Γραφική Παράσταση Βάσεων 2004- 2021 / ΠΛΗ=Πληροφορίες για κάθε τμήμα ξεχωριστά / ΜΑΘ=ΟΛΑ τα μαθήματα σήμερα / Ο.Σ=Οδηγοί Σπουδών )
#####

[405][1,2,3,4,5] Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού (Τρίκαλα)
[401][1,2,3,4,5] Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Αθήνας
[404][1,2,3,4,5] Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Θράκης (Κομοτηνή)
[403][1,2,3,4,5] Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Θεσσαλονίκης
[402][1,2,3,4,5] Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Θεσσαλονίκης (Σέρρες)

Απαιτήσεις

Για το τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση σε τρία από τα εξής τέσσερα αγωνίσματα “ΔΡΟΜΟΣ 400 μ. για αγόρια ή 200 μ. για κορίτσια”, “ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ”, “ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ 6 κ. για αγόρια ή 4 κ. για κορίτσια” και “50 μ. ΚΟΛYΜΒΗΣΗΣ ΕΛΕYΘΕΡΟ” .
Για τα τμήματα/εισαγωγικές κατευθύνσεις που απαιτούν ειδικό μάθημα, είναι απαραίτητη η συγκέντρωση του μισού της μέγιστης βαθμολογίας (αν απαιτούνται δύο ειδικά μαθήματα, τότε ο περιορισμός του μισού της μέγιστης βαθμολογίας ισχύει στο καθένα χωριστά).

Επαγγελματικές Διέξοδοι

Οι πτυχιούχοι μπορούν να καλύψουν θέσεις εργασίας σε τομείς ανάλογους με τις σπουδές και την εξειδίκευση τους. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι μπορούν να απασχοληθούν στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα ως: καθηγητές φυσικής αγωγής σε όλες τις βαθμίδες της Εκπαίδευσης, προπονητές σε αθλητικά και πολιτιστικά σωματεία, γυμναστές σε δήμους και επιχειρήσεις, τεχνικοί σύμβουλοι και επιστημονικοί συνεργάτες σε αθλητικούς οργανισμούς και συναφείς φορείς, ελεύθεροι επαγγελματίες, σε κέντρα αδυνατίσματος, γυμναστήρια, κατασκηνώσεις.
Εντάσσονται στο Κλάδο ΠΕ 11 Φυσικής Αγωγής: [Κωδικός: ΠΕ 11.00]
Πτυχίο Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (κωδ. 1101) ΑΕΙ Πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής ή Πτυχίο της Εθνικής Ακαδημίας Σωματικής Αγωγής (κωδ. 1102).

ΑΣΕΠ

Στο τελευταίο διαγωνισμό (2008) του ΑΣΕΠ προκηρύχθηκαν 48 θέσεις για ΠΕ11. Για κάθε θέση υπήρχαν 124 υποψήφιοι (1:124)

Οι διορισμοί γίνονται κατά 60% από τους επιτυχόντες του ΑΣΕΠ και 40% από τον Ενιαίο Πίνακα.
Στον ΑΣΕΠ Οι υποψήφιοι εξετάζονται γραπτά σε δύο θεματικές ενότητες.
Η πρώτη θεματική ενότητα αφορά στο/α γνωστικό/ά αντικείμενο/α, ανάλογα με τον κλάδο – ειδικότητα τον οποίο θα κληθεί να διδάξει ο υποψήφιος.
Η δεύτερη θεματική ενότητα αφορά: α) τη Γενική Διδακτική Μεθοδολογία – Παιδαγωγικά Θέματα και β) την Ειδική Διδακτική του γνωστικού αντικειμένου κατά κλάδο και ειδικότητα.
Για να θεωρηθεί ότι ένας υποψήφιος μπορεί να διοριστεί, σε συνδυασμό πάντοτε με τον αριθμό των προ κηρυχθεισών θέσεων, πρέπει απαραιτήτως να έχει συγκεντρώσει τουλάχιστον πενήντα πέντε (55) μονάδες στον τελικό βαθμό της γραπτής εξέτασης και συγχρόνως πενήντα (50) μονάδες στην κάθε θεματική ενότητα.
Όσοι έχουν συγκεντρώσει τους βαθμούς της προηγούμενης παραγράφου, δικαιούνται προσαυξήσεων στο βαθμό της γραπτής εξέτασης λαμβάνοντας υπόψη ως κριτήριο για κάθε υποψήφιο: α)το βαθμό του βασικού του πτυχίου, β)ενδεχόμενες μεταπτυχιακές σπουδές και γ)ενδεχόμενη προϋπηρεσία ως εκπαιδευτικός.
Ο τελικός συνολικός βαθμός του διαγωνισμού για τον κάθε υποψήφιο είναι ο, προσαυξημένος με τα προ ηγούμενα κριτήρια, βαθμός της γραπτής εξέτασης.


ΜΑΘΗΜΑΤΑ=105
1 εξ -EΠΙΛΟΓΗ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ
1 εξ -ΑΝΑΤΟΜΙΑ I
1 εξ -ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ Ι
1 εξ -ΔΙΑΤΡΟΦΗ
1 εξ -ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ Ι
1 εξ -ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΑ
1 εξ -ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Η/Υ
1 εξ -ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
1 εξ -ΕΠΙΛΟΓΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ
1 εξ -ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ
1 εξ -ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
1 εξ -ΕΠΙΛΟΓΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ
1 εξ -ΙΣΤΟΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ I
1 εξ -ΚΛΑΣΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Ι
1 εξ -ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Ι
1 εξ -ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ Ι
1 εξ -ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Ι
2 εξ -ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
2 εξ -ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ
2 εξ -ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΑΘΛΟΥΜΕΝΩΝ
2 εξ -ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
2 εξ -ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ
2 εξ -ΕΠΙΛΟΓΗ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΗ
2 εξ -ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ
2 εξ -ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ ΙΙ
2 εξ -ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΙΙ
2 εξ -ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΙΙ
2 εξ -ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΙ
3 εξ -ΑΕΡΟΒΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ Ι
3 εξ -ΑΘΛΗΤΙΑΤΡΙΚΗ
3 εξ -ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ
3 εξ -ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΧΟΡΟΣ Ι
3 εξ -ΕΡΓΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ Ι
3 εξ -ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ Ι
3 εξ -ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ
3 εξ -ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ Ι
3 εξ -ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ Ι
3 εξ -ΡΥΘΜΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ Ι(ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ)
3 εξ -ΣΧΟΛΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Ι
4 εξ -ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΙ
4 εξ -ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΙΙ
4 εξ -ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
4 εξ -ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΙΙ
4 εξ -ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ-ΥΓΙΕΙΝΗ
4 εξ -ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
5 εξ -ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΔΙΣΗ
5 εξ -ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
5 εξ -ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
5 εξ -ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ι
5 εξ -ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΕΡΟΒΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΒΑΡΗ Ι
5 εξ -ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ Ι
5 εξ -ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΧΟΡΟΣ Ι
5 εξ -ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ Ι
5 εξ -ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΛΑΣΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Ι
5 εξ -ΕΡΓΟΜΕΤΡΙΑ -ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ Ι
5 εξ -ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ Ι
5 εξ -ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ-ΑΔΕΞΙΟΤΗΤΑ Ι
5 εξ -ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ Ι
5 εξ -ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Ι
5 εξ -ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Ι
5 εξ -ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ
5 εξ -ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΑΣΚΟΥΜΕΝOY I
6 εξ -ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΜΥΪΚΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΣ
6 εξ -ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΘΛΗΤΩΝ
6 εξ -ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΙΙ
6 εξ -ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΧΟΡΟΣ ΙΙ
6 εξ -ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΛΑΣΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΙΙ
6 εξ -ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ ΙΙ
6 εξ -ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΙΙ
6 εξ -ΕΡΓΟΜΕΤΡΙΑ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΙΙ
6 εξ -ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ -ΑΔΕΞΙΟΤΗΤΑ ΙΙ
6 εξ -ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ
6 εξ -ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΙΙ
6 εξ -ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΙΙ
7 εξ -EΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΙΙΙ
7 εξ -ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΣΜΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ Ι
7 εξ -ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
7 εξ -ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΧΡΟΝΙΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ Ι
7 εξ -ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΕΡΟΒΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ -ΒΑΡΗ ΙII
7 εξ -ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΧΟΡΟΣ ΙII
7 εξ -ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΛΑΣΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΙII
7 εξ -ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ ΙII
7 εξ -ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΙII
7 εξ -ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΙII
7 εξ -ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΑ
7 εξ -ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΠΕΛΑΤΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ Ι
7 εξ -ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Ι
7 εξ -ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΙΙΙ
7 εξ -ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ Ι
7 εξ -ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Ι
7 εξ -ΦΥΣΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥΣ
7 εξ -ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ
8 εξ -ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
8 εξ -ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΥΡΟΜΥΪΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
8 εξ -ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΙΙ
8 εξ -ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΕΡΟΒΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ-ΒΑΡΗ ΙV
8 εξ -ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΧΟΡΟΣ ΙV
8 εξ -ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΛΑΘΟΣΑΙΡΙΣΗ ΙV
8 εξ -ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΛΑΣΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΣΜΟΣ ΙV
8 εξ -ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ ΙV
8 εξ -ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΙV
8 εξ -ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΙV
8 εξ -ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΨΥΧΛΟΓΙΑ ΙΙ
8 εξ -ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΙΙ
8 εξ -ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ -ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΙΙ

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com