ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΕΑ ΚΡΗΤΗΣ

Σχολές/Βάσεις/Πεδία ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
Κωδικός : 416
Ίδρυμα: ΑΕΑ
Site: http://www.aeahk.gr/
Επ. Πεδίο/α: 1
Έτη Σπουδών: 4
Συντελεστής ΕΒΕ : 0.80
ΕΒΕT (2023) : 9.42
EBET 2021- 2023 : Εδώ
Ειδικό Μάθημα (EM) :
Συντελεστής Βαρύτητας (EM) : 0
Συντελεστές Βαρύτητας (ΓΕΛ) :
[1 ΕΠ ] ΓΛ: 25 - ΑΡΧ: 20 - ΙΣΤ: 30 - ΛΑΤ: 25
Μετεγγραφή: NAI
Μαθήματα (Εύδοξος) (2023) : Link
Εισακτέοι (100%) (ΓΕΛ&ΕΠΑΛ) 2001- 2024 : Εδώ
Εισακτέοι ΓΕΛ & ΕΠΑΛ κατ.100% (2024) : 40
Εισακτέοι ΓΕΛ κατ.90% (2023) : 36
Εισακτέοι ΓΕΛ κατ.90% Κατόπιν Μεταφοράς (2023) : 40
Κενές Θέσεις ΓΕΛ κατ.90% (2023) : 40
Προτιμήσεις Επιτυχόντων ΓΕΛ κατ.90% 2023 : Εδώ
Συνολικές Προτιμήσεις Υποψηφίων ΓΕΛ κατ.90% 2023 : Εδώ
Μαθήματα ανά Εξάμηνο:
[ΕΞ] Μαθήματα (Βασικά [Β], Κατευθύνσεων [Κ], Υποχρεωτικά (Υ), Επιλογής (Ε) ) :
[1] [ΒΥ] Αρχαία Ελληνικά
[1] [ΒΥ] Βυζαντινή Μουσική (Ι)
[1] [ΒΥ] Διάλεκτοι και Ιδιώματα της Νέας Ελληνικής - Κρητική Διάλεκτος
[1] [ΒΥ] Εισαγωγή στην Κ.Δ.
[1] [ΒΥ] Εισαγωγή στην Π.Δ. - Βιβλική Αρχαιολογία
[1] [ΒΥ] Εκκλησιαστική Γραμματολογία (Ι)
[1] [ΒΥ] Εκκλησιαστική Ιστορία
[1] [ΒΥ] Ιστορία Χρόνων της Καινής Διαθήκης και Στοιχεία της Εβραϊκής Γλώσσας
[1] [ΒΥ] Λατινικά
[1] [ΒΥ] Ξένη Γλώσσα (Ι)
[1] [ΒΥ] Χορωδιακές Ασκήσεις
[2] [ΒΥ] Άγιοι και Όσιοι της Ορθόδοξης Εκκλησίας τον 19ο και 20ο αιώνα
[2] [ΒΥ] Βυζαντινή Μουσική (ΙΙ)
[2] [ΒΥ] Εκκλησιαστική Γραμματολογία (ΙΙ)
[2] [ΒΥ] Ερμηνεία Λειτουργικών Αναγνωσμάτων Παλαιάς Διαθήκης
[2] [ΒΥ] Ερμηνεία Λειτουργικών Περικοπών Καινής Διαθήκης
[2] [ΒΥ] Θεσσαλονίκη: Θεολογία, Αγιολογία, Ιεραποστολή
[2] [ΒΥ] Ιστορία και Διαμόρφωση του Εκκλησιαστικού Εορτολογίου
[2] [ΒΥ] Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας
[2] [ΒΥ] Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία
[2] [ΒΥ] Ξένη Γλώσσα (ΙΙ)
[2] [ΒΥ] Οικουμενικό Πατριαρχείο: Ιστορία, Κοινωνία, Πολιτισμός
[3] [ΒΥ] Βυζαντινή Μουσική (ΙΙΙ)
[3] [ΒΥ] Εισαγωγή στη Φιλοσοφία
[3] [ΒΥ] Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία του Χριστιανισμού
[3] [ΒΥ] Εκκλησιαστικά Χειρόγραφα
[3] [ΒΥ] Εκκλησιαστική Γραμματολογία (ΙΙΙ)
[3] [ΒΥ] Επιστημονική Μεθοδολογία και Τεχνογραφία
[3] [ΒΥ] Η Αγία Γραφή στην Ορθόδοξη Λατρεία
[3] [ΒΥ] Ιστορία Χριστιανικής Λατρείας
[3] [ΒΥ] Κατηχητική και Χριστιανική Παιδαγωγική
[3] [ΒΥ] Μορφολογία Βυζαντινής και Ευρωπαϊκής Μουσικής
[3] [ΒΥ] Ξένη Γλώσσα (ΙΙΙ)
[4] [ΒΥ] Αρχαίες Χριστιανικές Εκκλησίες της Ανατολής
[4] [ΒΥ] Δογματική και Συμβολική Θεολογία (Ι)
[4] [ΒΥ] Εισαγωγή στην Πληροφορική
[4] [ΒΥ] Εκκλησιαστική Ιστορία της Ελλάδος
[4] [ΒΥ] Η Π.Δ. στα Βιβλία της Κ.Δ.
[4] [ΒΥ] Θεολογία της Λατρείας
[4] [ΒΥ] Θρησκειολογία
[4] [ΒΥ] Κανονικό Δίκαιο
[4] [ΒΥ] Κωνσταντινούπολη: Ιστορία, Κοινωνία, Πολιτισμός
[4] [ΒΥ] Σλαβικές και άλλες Ορθόδοξες Εκκλησίες: Ιστορία, Κοινωνία, Πολιτισμός
[4] [ΒΥ] Σύγχρονες Αιρέσεις
[5] [ΒΥ] Διαχείριση Εκκλησιαστικών Ζητημάτων
[5] [ΒΥ] Δογματική και Συμβολική Θεολογία (ΙΙ)
[5] [ΒΥ] Εισαγωγή στη Δογματική Θεολογία
[5] [ΒΥ] Εισαγωγή στην Παιδαγωγική
[5] [ΒΥ] Εκκλησιαστικό Δίκαιο
[5] [ΒΥ] Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως και οι Επαρχίες του
[5] [ΒΥ] Ορθόδοξος Μοναχισμός (Λαύρες - Σινά - Άγιον Όρος - Άγια Μετέωρα)
[5] [ΒΥ] Πατριαρχείο Αλεξανδρείας: Ιστορία, Κοινωνία, Πολιτισμός
[5] [ΒΥ] Πληροφορική στην Ποιμαντική Πράξη
[5] [ΒΥ] Ποιμαντική Ψυχολογία
[5] [ΒΥ] Τυπικό
[6] [ΒΥ] Αγιολογία - Κρητική Αγιολογία
[6] [ΒΥ] Εορτολόγιο-Μηνολόγιο
[6] [ΒΥ] Ερμηνευτική Προσέγγιση Ιερών Κανόνων
[6] [ΒΥ] Η Θεοτόκος στην Ορθόδοξο Εκκλησία
[6] [ΒΥ] Μηχανογραφημένη Λογιστική
[6] [ΒΥ] Οικουμενική Θεολογία και Διάλογοι
[6] [ΒΥ] Ομιλητική
[6] [ΒΥ] Πατριαρχείο Αντιοχείας: Ιστορία, Κοινωνία, Πολιτισμός
[6] [ΒΥ] Ποιμαντική
[6] [ΒΥ] Χριστιανική και Βυζαντινή Φιλοσοφία
[6] [ΒΥ] Χριστιανικό Ήθος και Ζωή
[7] [ΒΥ] Εξομολογητική
[7] [ΒΥ] Ερμηνεία Πατερικών Κειμένων
[7] [ΒΥ] Ηλεκτρονικές Βάσεις Δεδομένων
[7] [ΒΥ] Θεολογική και Λειτουργική Ερμηνεία της Βυζαντινής Εικονογραφίας
[7] [ΒΥ] Ιερές Ακολουθίες
[7] [ΒΥ] Ιστορία και Κοινωνία της Ορθοδόξου Εκκλησίας Κρήτης
[7] [ΒΥ] Νεομαρτυρολογικές Πηγές
[7] [ΒΥ] Πατριαρχείο Ιεροσολύμων: Ιστορία, Κοινωνία, Πολιτισμός
[7] [ΒΥ] Ποιμαντική και Ενορία
[7] [ΒΥ] Τελετουργική
[7] [ΒΥ] Υμνολογία
[7] [ΒΥ] Χριστιανική Αρχαιολογία
[8] [ΒΥ] Βιοηθική
[8] [ΒΥ] Δυτική Θεολογία και Ομολογίες
[8] [ΒΥ] Εθναρχούσα Εκκλησία. Διαφωτισμός και Εθνοφυλετισμός
[8] [ΒΥ] Εκκλησιαστική Διοίκηση και Οργάνωση
[8] [ΒΥ] Ερμηνεία Λειτουργικών Κειμένων
[8] [ΒΥ] Η Μητρόπολη και η Ενορία στην Ιστορία, το Παρόν και το Μέλλον
[8] [ΒΥ] Ιεραποστολή
[8] [ΒΥ] Ορθόδοξη Χριστιανική Τέχνη και Πολιτισμός
[8] [ΒΥ] Τέχνη και Πολιτισμός στην Εκκλησία Κρήτης
[8] [ΒΥ] Φιλοκαλική και Νηπτική Παράδοση: Κείμενα και Βίωμα
[8] [ΒΥ] Χριστιανικός Πολιτισμός και Πολυπολιτισμικότητα
---------------------------------
[413] ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΑΕΑ ΑΘΗΝΑΣ

[416] ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΕΑ ΚΡΗΤΗΣ

Τελαυταία τροποποίηση 18 Σεπτεμβρίου, 2022 | 1η Δημοσίευση: 29 Νοεμβρίου, 2016

Τελαυταία τροποποίηση 18 Σεπτεμβρίου, 2022 | 1η Δημοσίευση: 10 Ιουνίου, 2019