Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας (ΠΔΑ)

Σχολές/Βάσεις/Πεδία ΤΜΗΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ)
Κωδικός : 679
Ίδρυμα: ΠΑΔΑ
Site: https://pch.uniwa.gr/
Επ. Πεδίο/α: 3
Έτη Σπουδών: 4
Συντελεστής ΕΒΕ : 0.90
ΕΒΕT (2023) : 10.48
EBET 2021- 2023 : Εδώ
Συντελεστές Βαρύτητας (ΓΕΛ) :
[3 ΕΠ ] ΓΛ: 25 - ΦΥΣ: 20 - ΧΗΜ: 20 - ΒΙΟ: 35
Μετεγγραφή: NAI
Μαθήματα (Εύδοξος) (2023) : Link
Οδηγός Σπουδών : OS
Βάσεις ΓΕΛ (κατ.90%) 2004- 2023 : Εδώ
Μόρια 1ου Επιτυχόντα ΓΕΛ (90%) (2023): 14125
Μόρια Τελευταίου Επιτυχόντα ΓΕΛ (Βάση) (90%) (2023) : 11045
Εισακτέοι (100%) (ΓΕΛ&ΕΠΑΛ) 2001- 2024 : Εδώ
Εισακτέοι ΓΕΛ & ΕΠΑΛ κατ.100% (2024) : 200
Εισακτέοι ΓΕΛ & ΕΠΑΛ κατ.100% (2023) : 200
Εισακτέοι ΓΕΛ κατ.90% (2023) : 160
Εισακτέοι ΓΕΛ κατ.90% Κατόπιν Μεταφοράς (2023) : 163
Κενές Θέσεις ΓΕΛ κατ.90% (2023) : 0
Προτιμήσεις Επιτυχόντων ΓΕΛ κατ.90% 2023 : Εδώ
Συνολικές Προτιμήσεις Υποψηφίων ΓΕΛ κατ.90% 2023 : Εδώ
Βάσεις ΕΠΑΛ (κατ.90%) 2004- 2023 : Εδώ
Μόρια 1ου Επιτυχόντα ΕΠΑΛ (90%) (2023): 17960
Μόρια Τελευταίου Επιτυχόντα ΕΠΑΛ (Βάση) (90%) (2023) : 16480
Εισακτέοι ΕΠΑΛ κατ.90% (2023) : 20
Κενές Θέσεις ΕΠΑΛ κατ.90% (2023) : 0
Κατευθύνσεις:
# Δημόσιας Υγείας
# Κοινοτικής Υγείας
Μαθήματα ανά Εξάμηνο:
---------------------------------

Από το 2019 στο τμήμα Ιδρύονται ιδρύονται οι παρακάτω κατευθύνσεις προχωρημένου εξαμήνου ως εξής:
Τμήμα Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας (από το Δ΄ Εξάμηνο)
1. Δημόσιας Υγείας
2. Κοινοτικής Υγείας

Το Τμήμα
Η Δημόσια & Κοινοτική Υγεία είναι η επιστήμη και η τέχνη για την προστασία, διατήρηση και βελτίωση της υγείας του πληθυσμού. Αφορά στο σύνολο των επιστημονικά τεκμηριωμένων και οργανωμένων δραστηριοτήτων της πολιτείας και της κοινωνίας που αποσκοπούν στην προστασία και πρόληψη από χρόνια και λοιμώδη νοσήματα, στην προαγωγή της υγείας, στην αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής σε ένα υγιεινό, λειτουργικό και ασφαλές περιβάλλον. Παγκοσμίως, η δημόσια & κοινοτική υγεία συνιστά ένα ταχέως εξελισσόμενο επιστημονικό πεδίο με διακριτό γνωσιολογικό και μεθοδολογικό υπόβαθρο και με άξονες δράσης υψηλής προτεραιότητας που στοχεύουν στην προστασία και την προαγωγή της υγείας των πολιτών και των κοινωνικών ομάδων (κοινοτήτων).

Το Τμήμα ΔΚΥ του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΦΕΚ 4521/2-3-2018) αποτελεί μετεξέλιξη του Τμήματος Δημόσιας Υγείας & Κοινοτικής Υγείας του ΤΕΙ-Α (ΠΔ 95/2013 (ΦΕΚ 133/05-06-2013, τ.Α’), που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο εφαρμογής του ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΘΗΝΑ, από την συνένωση των Τμημάτων:

-Δημόσιας Υγιεινής και
-Επισκεπτών-τριών υγείας
που εντάχθηκαν στην Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας του ΤΕΙ-Α το 1983, με τον ιδρυτικό του νόμο (Ν. 1404/83).

Τελαυταία τροποποίηση 31 Αυγούστου, 2022 | 1η Δημοσίευση: 1 Ιουλίου, 2018