Μαιευτικής ΠΔΑ

Σχολές/Βάσεις/Πεδία ΤΜΗΜΑ: ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ)
Κωδικός : 681
Ίδρυμα: ΠΑΔΑ
Site: https://midw.uniwa.gr/
Επ. Πεδίο/α: 3
Έτη Σπουδών: 4
Συντελεστής ΕΒΕ : 1.10
ΕΒΕT (2023) : 12.81
EBET 2021- 2023 : Εδώ
Συντελεστές Βαρύτητας (ΓΕΛ) :
[3 ΕΠ ] ΓΛ: 25 - ΦΥΣ: 25 - ΧΗΜ: 25 - ΒΙΟ: 25
Μετεγγραφή: NAI
Μαθήματα (Εύδοξος) (2023) : Link
Οδηγός Σπουδών : OS
Βάσεις ΓΕΛ (κατ.90%) 2004- 2023 : Εδώ
Μόρια 1ου Επιτυχόντα ΓΕΛ (90%) (2023): 16675
Μόρια Τελευταίου Επιτυχόντα ΓΕΛ (Βάση) (90%) (2023) : 12850
Εισακτέοι (100%) (ΓΕΛ&ΕΠΑΛ) 2001- 2024 : Εδώ
Εισακτέοι ΓΕΛ & ΕΠΑΛ κατ.100% (2024) : 118
Εισακτέοι ΓΕΛ & ΕΠΑΛ κατ.100% (2023) : 118
Εισακτέοι ΓΕΛ κατ.90% (2023) : 94
Εισακτέοι ΓΕΛ κατ.90% Κατόπιν Μεταφοράς (2023) : 98
Κενές Θέσεις ΓΕΛ κατ.90% (2023) : 3
Προτιμήσεις Επιτυχόντων ΓΕΛ κατ.90% 2023 : Εδώ
Συνολικές Προτιμήσεις Υποψηφίων ΓΕΛ κατ.90% 2023 : Εδώ
Βάσεις ΕΠΑΛ (κατ.90%) 2004- 2023 : Εδώ
Μόρια 1ου Επιτυχόντα ΕΠΑΛ (90%) (2023): 18500
Μόρια Τελευταίου Επιτυχόντα ΕΠΑΛ (Βάση) (90%) (2023) : 17400
Εισακτέοι ΕΠΑΛ κατ.90% (2023) : 12
Κενές Θέσεις ΕΠΑΛ κατ.90% (2023) : 0
Μαθήματα ανά Εξάμηνο:
---------------------------------

Παρουσίαση Τμήματος
Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, λειτούργησε Σχολή Μαιών, το 1838 στο Κρατικό Μαιευτήριο Αθηνών. Από το 1904 και μετά, οι μαίες εκπαιδεύονταν στο Δημόσιο και Δημοτικό Μαιευτήριο. Από το 1973, η εκπαίδευση των Μαιών, γινόταν από το αντίστοιχο Τμήμα της Σχολής ΣΕΥΠ του ΚΑΤΕΕ, καθώς και από 3 Σχολές Μαιών που είχαν ιδρυθεί παλαιότερα. Το Τμήμα Μαιευτικής του ΤΕΙ Αθήνας, λειτούργησε το 1983, με τον νόμο 1404/83. Το 1984, με το ΠΔ. 162/24-10-84, γίνεται η ένταξη των Σχολών Μαιών στο Τμήμα Μαιευτικής του ΤΕΙ Αθήνας.

Το Τμήμα Μαιευτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής προέκυψε από το Τμήμα Μαιευτικής του ΤΕΙ Αθήνας μετά την έκδοση του νόμου υπ’ αριθμ. 4521.

Σκοπός

Σκοπός του Τμήματος είναι η παροχή ολοκληρωμένης εκπαίδευσης, η οποία θα διαμορφώνει επιστημονικά ικανούς επαγγελματίες με συγκροτημένες γνώσεις, στα κύρια γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος, στον τομέα της μαιευτικής, της γυναικολογίας και της νεογνολογίας.

Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος παρέχει στους φοιτητές του:

-προσήκουσες γνώσεις των επιστημών, επί των οποίων βασίζονται οι δραστηριότητες των μαιών,
-προσήκουσες γνώσεις της επαγγελματικής δεοντολογίας και της νομοθεσίας,
-λεπτομερή γνώση της βιολογικής λειτουργίας, της ανατομίας και της φυσιολογίας στον τομέα της μαιευτικής και των νεογνών, καθώς και γνώση των σχέσεων μεταξύ της υγείας του ανθρώπου και του φυσικού και κοινωνικού περιβάλλοντός του,
-κλινικές δεξιότητες σε αναγνωρισμένα ιδρύματα υπό την εποπτεία εξειδικευμένου προσωπικού στη μαίευση και
-προσήκουσες γνώσεις σχετικά με την εκπαίδευση συναφών ειδικοτήτων στις επιστήμες υγείας.

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Στο Τμήμα λειτουργεί το Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «’Eρευνα στη Γυναικεία Αναπαραγωγή» από το ακαδημαϊκό έτος 2007-2008, αρχικά σε σύμπραξη και εν συνεχεία από το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 σε συνεργασία με την Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ. Στο Τμήμα λειτουργεί, επίσης, το αυτόνομο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Προηγμένη και Τεκμηριωμένη Μαιευτική Φροντίδα».

Τελαυταία τροποποίηση 31 Αυγούστου, 2022 | 1η Δημοσίευση: 1 Ιουλίου, 2018