Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

Συναφή τμήματα

Untitled Document
Warning: Undefined array key "kod2" in /usr/www/users/ixorip/sep4u.gr/sxoless_new/sxoles2info.php on line 139

Warning: Undefined array key "semath" in /usr/www/users/ixorip/sep4u.gr/sxoless_new/sxoles2info.php on line 143

Warning: Undefined array key "bath" in /usr/www/users/ixorip/sep4u.gr/sxoless_new/sxoles2info.php on line 146

Warning: Undefined variable $ae in /usr/www/users/ixorip/sep4u.gr/sxoless_new/sxoles2info.php on line 240

Warning: Undefined array key "kod2" in /usr/www/users/ixorip/sep4u.gr/sxoless_new/sxoles2info.php on line 139

Warning: Undefined array key "semath" in /usr/www/users/ixorip/sep4u.gr/sxoless_new/sxoles2info.php on line 143

Warning: Undefined array key "bath" in /usr/www/users/ixorip/sep4u.gr/sxoless_new/sxoles2info.php on line 146

Warning: Undefined array key "kod2" in /usr/www/users/ixorip/sep4u.gr/sxoless_new/sxoles2info.php on line 139

Warning: Undefined array key "semath" in /usr/www/users/ixorip/sep4u.gr/sxoless_new/sxoles2info.php on line 143

Warning: Undefined array key "bath" in /usr/www/users/ixorip/sep4u.gr/sxoless_new/sxoles2info.php on line 146

Warning: Undefined array key "kod2" in /usr/www/users/ixorip/sep4u.gr/sxoless_new/sxoles2info.php on line 139

Warning: Undefined array key "semath" in /usr/www/users/ixorip/sep4u.gr/sxoless_new/sxoles2info.php on line 143

Warning: Undefined array key "bath" in /usr/www/users/ixorip/sep4u.gr/sxoless_new/sxoles2info.php on line 146

Warning: Undefined array key "kod2" in /usr/www/users/ixorip/sep4u.gr/sxoless_new/sxoles2info.php on line 139

Warning: Undefined array key "semath" in /usr/www/users/ixorip/sep4u.gr/sxoless_new/sxoles2info.php on line 143

Warning: Undefined array key "bath" in /usr/www/users/ixorip/sep4u.gr/sxoless_new/sxoles2info.php on line 146

Warning: Undefined array key "kod2" in /usr/www/users/ixorip/sep4u.gr/sxoless_new/sxoles2info.php on line 139

Warning: Undefined array key "semath" in /usr/www/users/ixorip/sep4u.gr/sxoless_new/sxoles2info.php on line 143

Warning: Undefined array key "bath" in /usr/www/users/ixorip/sep4u.gr/sxoless_new/sxoles2info.php on line 146

Σύνολο=6

Τμήματα AEI ΕΠ ΕΤΗ ΕΙΔ Β.2022 ΜετΒ Ε.2023 ΓΡΑΦ ΠΛΗ ΜΑΘ Ο.Σ
240 -ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΟΠΑ 4 4 17925 -497 165 εδώ Inf Math OS
1282 -ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΠΑΤ 4 4 10575 983 220 εδώ Inf Math OS
1518 -ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΤΡΙΠΟΛΗ) ΠΑΠΕΛ 4 4 9425 1046 150 εδώ Inf Math OS
1607 -ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΒΑΛΑ) 4 4 8430 757 150 εδώ Inf Math OS
1656 -ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ) 4 4 8350 493 130 εδώ Inf Math OS
1544 -ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ) ΠΔΜ 4 4 8210 612 220 εδώ Inf Math OS
Σύνολο: # # # # # # 1035 # # # #
Διαφορά μέγιστης και ελάχιστης βάσης: 9715 / (Καλοδήμος Δ. - http://sep4u.gr)

ΕΠ=Επιστημονικό ΠΕδίο / Εισ=Εισακτέοι / ΕΙΔ=Ειδικό Μάθημα / ΓΡΑΦ=Γραφική Παράσταση Βάσεων 2004- 2022 / ΠΛΗ=Πληροφορίες για κάθε τμήμα ξεχωριστά / ΜΑΘ=ΟΛΑ τα μαθήματα σήμερα / Ο.Σ=Οδηγοί Σπουδών )

Tμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας ΟΠΑ

Tμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας ΟΠΑ

Το Τμήμα ιδρύθηκε το 1999 και εισήχθησαν για πρώτη φορά φοιτητές το ακαδημαϊκό έτος 2000-2001.

Το Τμήμα είναι μοναδικό στην ειδίκευση του στην Ελλάδα [συνδυάζει τη σύγχρονη διοικητική επιστήμη με τις νέες τεχνολογίες (πληροφορική, επικοινωνίες) και τις οργανωσιακές σπουδές] Πανεπιστημιακό Τμήμα.
Το Τμήμα δέχεται κάθε χρόνο 170 περίπου νέους φοιτητές υψηλού επιπέδου από το 4ο και το 5ο επιστημονικό πεδίο.
Το Τμήμα διαθέτει 22 μέλη ΔΕΠ από τα οποία το 40% έχουν διδακτορικά (PhD) από τα 20 καλύτερα Πανεπιστήμια του κόσμου.
Το επιστημονικό προσωπικό του Τμήματος έχει έντονη παρουσία στον ακαδημαϊκό χώρο και υψηλή αναγνωρισιμότητα έχoντας διδάξει σε Πανεπιστήμια όπως Wharton, LSE, LBS κλπ.
Οι σπουδές στο Τμήμα είναι τεχνοκρατικά και πολύ καλά οργανωμένες. Ακόμη έχουν έντονη διεθνή διάσταση (αρκετοί επισκέπτες καθηγητές από το εξωτερικό κάθε χρόνο, συνεργασίες με Πανεπιστήμια πρώτης γραμμής σε μεταπτυχιακό και προπτυχιακό επίπεδο σπουδών αλλά και στην έρευνα).
Το Τμήμα δίνει έμφαση στην έρευνα και στην ανάπτυξη νέας γνώσης. Έχει πάνω από 15 διεθνή ερευνητικά προγράμματα σε συνεργασία με κορυφαία πανεπιστήμια / ερευνητικά κέντρα στο εξωτερικό και πάνω από 70 υποψήφιους διδάκτορες.
Το Τμήμα διαθέτει 6 άρτια εξοπλισμένα ερευνητικά εργαστήρια στα οποία απασχολούνται 60 ερευνητές. Επίσης λειτουργούν και 4 εκπαιδευτικά εργαστήρια.
Στο Τμήμα λειτουργεί αυτοτελώς ή και σε συνεργασία με άλλα Τμήματα πέντε (5) υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακά προγράμματα στα οποία φοιτούν 250 φοιτητές. Από αυτά τα δύο (2) είναι πλήρης και τρία μερικής φοίτησης (για στελέχη).
Το υψηλό επίπεδο των σπουδών στο Τμήμα τεκμηριώνεται από την ευχέρεια με την οποία οι πτυχιούχοι του συνεχίζουν μεταπτυχιακές σπουδές σε Πανεπιστήμια πρώτης γραμμής του εξωτερικού (πχ Harvard, Columbia, UCLA, Michigan, Duke, Cambridge, Oxford, Imperial, London School of Economics, Bocconi κλπ) και από το γεγονός ότι οι διδάκτορες του Τμήματος κάνουν δημοσιεύσεις σε σημαντικά διεθνή περιοδικά, ενώ έχουν ήδη αναλάβει θέσεις ΔΕΠ εντός και εκτός Ελλάδας.

Αποστολή του Τμήματος

Αποστολή του Τμήματος είναι η εκπαίδευση και η έρευνα στους τομείς της Διοικητικής Επιστήμης που συνδέονται με τις σύγχρονες τεχνολογίες και τις οργανωσιακές σπουδές, δίνοντας έμφαση στην αξιοποίηση των ποσοτικών μεθόδων, της πληροφορικής και των επικοινωνιών στη λήψη αποφάσεων, στη χάραξη επιχειρηματικής στρατηγικής και στην αναδιοργάνωση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Ο αυξανόμενος ρόλος που σήμερα διαδραματίζουν οι νέες τεχνολογίες στην ανάπτυξη και στη λειτουργία των επιχειρήσεων, η απαίτηση για ηλεκτρονική διασύνδεση των δραστηριοτήτων των σύγχρονων μονάδων, η ανάγκη για οργανωτικό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων και η πίεση που ασκεί ο διεθνής ανταγωνισμός διαφοροποιούν αισθητά τις γνώσεις και τις δεξιότητες που πρέπει να έχουν τα στελέχη των επιχειρήσεων και οργανισμών. Στην προετοιμασία στελεχών της κατηγορίας αυτής στοχεύει το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, γι' αυτό και η έμφαση του προγράμματος σπουδών είναι στη διεπιστημονική ολοκλήρωση των διοικητικών και τεχνολογικών επιστημονικών κλάδων.

Επαγγελματικές Προοπτικές

Σήμερα, και πολύ περισσότερο στο μέλλον, οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί βρίσκονται μπροστά σε νέες προκλήσεις οι οποίες δεν μπορούν να αντιμετωπισθούν με στελέχη των παραδοσιακών εξειδικεύσεων. Χρειάζονται στελέχη τα οποία εκτός της εξειδίκευσης τους στους τομείς της Διοίκησης των Επιχειρήσεων (Χρηματοοικονομική, Μάρκετινγκ, Λογιστική, Πωλήσεις, Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων, κλπ.) θα μπορούν να διαχειριστούν και να χρησιμοποιούν τη σύζευξη της Διοικητικής Επιστήμης με τις σύγχρονες τεχνολογικές εφαρμογές (Πληροφορική, Τηλεπικοινωνίες, Ποσοτικές Μέθοδοι) ώστε να μπορούν να αντιλαμβάνονται, να σχεδιάζουν και να υλοποιούν ολοκληρωμένες επιχειρησιακές λειτουργίες, διαδικασίες και συστήματα καθώς και επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος λόγω του ολοκληρωμένου τεχνολογικού και διοικητικού υπόβαθρου τους είναι ανταγωνιστικοί ως στελέχη και σύμβουλοι σε:

 • Όλες τις παραδοσιακές ειδικότητες της Διοίκησης Επιχειρήσεων στο νέο περιβάλλον του ηλεκτρονικού επιχειρείν, της καινοτομίας, των ραγδαίων οργανωσιακών εξελίξεων και της επιχειρηματικής αβεβαιότητας όπως:
  • Διοίκηση Παραγωγής
  • Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων
  • Μάρκετινγκ και Πωλήσεις
  • Λογιστική και Χρηματοοικονομικά  κλπ
 • Ειδικότητες αιχμής όπως
  • Εφοδιαστική Αλυσίδα και Υπηρεσίες
  • Logistics και Μεταφορές
  • Ανάλυση και Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων
  • Διοίκηση Πληροφοριακών και Τηλεπικοινωνιακών Πόρων / Συστημάτων
  • Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση των Επιχειρήσεων (Επιχειρησιακή Έρευνα)
  • Χρηματοοικονομική Μηχανική
  • Προγραμματισμός και Διαχείριση Έργων
  • Ανάλυση και Μοντελοποίηση Επιχειρηματικών Διαδικασιών και Συστημάτων
  • Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Ψηφιακό Μάρκετινγκ
  • Internet και Νέα Ψηφιακά Κανάλια Διανομών και Πωλήσεων
  • Τεχνολογία Λογισμικού
  • Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων
  • Βάσεις Δεδομένων
  • Διαχείριση Γνώσης και Μάθησης
  • Διαχείριση Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας
  • Οργανωσιακή Συμπεριφορά και Ηγεσία
  • Επιχειρηματική Στρατηγική

Πολλοί από τους αποφοίτους μας εργάζονται ήδη σε γνωστές Ελληνικές και πολυεθνικές επιχειρήσεις όπως: Τράπεζα Πειραιώς, Kraft, CGU Insurance, EFG Eurobank, Τράπεζα Κύπρου, TITAN, Johnson & Johnson, Γερμανός, Athens International Airport, Schneider Electric, Siemens, TOYOTA, Citibank, Info-Quest, HSBC, Πειραιώς Direct Services, ΠΛΑΙΣΙΟ, Εγναίτία, KPMG, Accenture, HOL, Intersys, Nestle, Μαϊλής ΑΕ, Εθνική Τράπεζα, CleverBank κλπ.

Σε ποιούς απευθύνεται το Τμήμα

Το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕΤ) απευθύνεται στους απόφοιτους λυκείου που αρίστευσαν στις πρόσφατες Πανελλήνιες εξετάσεις και:

 • θέλουν να σπουδάσουν διοίκηση επιχειρήσεων αλλά και να επικεντρωθούν σε νέες ειδικεύσεις όπου υπάρχει έντονο το στοιχείο της λήψης αποφάσεων, ανάλυσης οργανισμών, εφοδιαστικής αλυσίδας, εφαρμοσμένων μαθηματικών κλπ.
 • θέλουν να συνδυάσουν σύγχρονες τεχνολογίες και πληροφορική με τη στρατηγική, τη διοίκηση και την αναδιοργάνωση επιχειρήσεων και οργανισμών, ή
 • θέλουν να επικεντρωθούν στην Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα με έμφαση στο ηλεκτρονικό επιχειρείν

Η διαφοροποίηση και η πρωτοπορία του Τμήματος ΔΕΤ στηρίζεται στους παρακάτω παράγοντες:

 • Ολοκληρωμένο πρόγραμμα σπουδών που οδηγεί στις 5 σύγχρονες κατευθύνσεις/κύκλους σπουδών:
 1. Ηλεκτρονικό Επιχειρείν, Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα
 2. Επιχειρησιακή Έρευνα και Διοικητική Επιστήμη
 3. Διοίκηση Λειτουργιών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας
 4. Πληροφοριακά Συστήματα και Τεχνολογίες
 5. Στρατηγική και Ανθρώπινοι Πόροι
 • 21 καθηγητές υψηλού επιπέδου με διεθνείς διακρίσεις και παγκόσμια ερευνητική εμπειρία με τους περισσότερους να έχουν διδακτορικό από τα 20 κορυφαία Πανεπιστήμια παγκοσμίως ή και έχουν διδάξει σε πολύ καλά Πανεπιστήμια του εξωτερικού
 • Πρωτοποριακές εκπαιδευτικές πρακτικές όπως ο θεσμός της υποχρεωτικής 6μηνης πρακτικής άσκησης (που οδηγεί στην υψηλή απορροφητικότητα των αποφοίτων από την αγορά εργασίας), του επιβλέποντος καθηγητή, της αξιολόγησης από τους φοιτητές των μαθημάτων/καθηγητών, της ηλεκτρονικής μάθησης, του οργανωμένου συλλόγου αποφοίτων του ετήσιου φοιτητικού συνεδρίου κλπ.
 • 7 μεταπτυχιακά προγράμματα (σε συνεργασία με άλλα τμήματα του ΟΠΑ) τα κορυφαία στο είδος τους στην Ελλάδα εκ των οποίων το MBA International είναι διεθνώς πιστοποιημένο από το AMBA, ενώ καλύπτουν κρίσιμους επιχειρηματικούς τομείς όπως Επιχειρησιακή Αναλυτική (Business Analytics), Διεθνής Ναυτιλία, Χρηματοοικονομική και Διοίκηση, Heritage Management κ.λ.π. 
 • Διεθνώς αναγνωρισμένη επιστημονική και ερευνητική δραστηριότητα με το μεγαλύτερο πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών (με 90 διδάκτορες τα τελευταία 10 χρόνια)  μεταξύ των Τμημάτων Διοίκησης και Οικονομίας στα Ελληνικά ΑΕΙ, με διεθνή ερευνητικά προγράμματα σε συνεργασία με κορυφαία ερευνητικά ινστιτούτα και ανταλλαγή πάνω από 50 φοιτητές ετησίως με Ευρωπαϊκά ΑΕΙ,  στα πλαίσια του προγράμματος ERASMUS

Μέχρι τις 7  Ιουλίου θα λειτουργεί ειδική ενημερωτική υπηρεσία του Τμήματος για γονείς και μαθητές (τηλ. 210-8203139) που συμπληρώνουν τώρα το Μηχανογραφικό Δελτίο.

Για περισσότερες πληροφορίες: www.dmst.aueb.gr

Tμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης & Tεχνολογίας Παν. Πειραιά


Οδηγός Σπουδών εδώ

ΣΤΟΧΟΙ

Tο Tμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης & Tεχνολογίας έχει σκοπό την εκπαίδευση, μόρφωση και ανάδειξη στελεχών στην επιστήμη της Διοίκησης της Παραγωγής, με έμφαση στις εφαρμογές των νέων τεχνολογιών στα συστήματα παραγωγής. Στόχος του Tμήματος, με το σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών, είναι να εφοδιάσει τους φοιτητές με τη γνώση της επιστημονικής μεθοδολογίας που απαιτείται για την ανάλυση, το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την οργάνωση κατάλληλων συστημάτων, με σκοπό την αποτελεσματική αντιμετώπιση των πολύπλοκων προβλημάτων τα οποία ανακύπτουν από τις αλληλεξαρτήσεις ανθρώπινου παράγοντα, πρώτων υλών ή υλικών, μέσων παραγωγής και σύγχρονης τεχνολογίας στη λειτουργία της παραγωγής.

Προς το σκοπό αυτόν, το πρόγραμμα περιλαμβάνει μαθήματα υποδομής που αναφέρονται στις βασικές ενότητες των Φυσικών, μαθηματικών και Kοινωνικο-οικονομικών Eπιστημών, καθώς και μαθήματα προσανατολισμένα προς τα κύρια γνωστικά αντικείμενα της ειδικότητας, εξασφαλίζοντας τη θεμελιώδη εξάσκηση και τα μέσα για τη μελέτη φαινομένων, συστημάτων και τεχνολογίας που αντιμετωπίζει η σύγχρονη παραγωγή. Eπιπλέον εισάγει την πρόσθετη και σημαντική διάσταση του ανθρώπινου παράγοντα, τις δραστηριότητές του, τη συμπεριφορά και τη δημιουργικότητά του.

Tο πρόγραμμα του Tμήματος απευθύνεται στους φοιτητές, οι οποίοι επιθυμούν να αναδειχθούν σε στελέχη ιδιωτικών και δημοσίων παραγωγικών μονάδων και επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς της παραγωγής προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Οι απόφοιτοι του Τμήματος μπορεί ν' απασχοληθούν κατ'αρχήν σε οποιοδήποτε τομέα της επιχείρησης και ιδιαίτερα στον τομέα της παραγωγής. Πέρα από αυτό, το πραγματικά σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών που προσφέρει το Τμήμα και ιδιαίτερα το διοικητικό, οικονομικό και τεχνολογικό υπόβαθρο που αποκτούν οι απόφοιτοι, δίνει τη δυνατότητα απασχόλησης τους σε ένα μεγάλο φάσμα επιχειρήσεων όλων των κλάδων και τομέων της οικονομίας, επειδή ακριβώς το πλέγμα των γνώσεων που παρέχεται διακρίνεται από ευρύτητα, που επιτρέπει την προσαρμογή της γνώσης που αποκτήθηκε στις εκάστοτε απαιτήσεις.

 


ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Η εισαγωγή νέων τεχνολογιών (αυτοματοποιημένος εξοπλισμός παραγωγής και διακίνησης, δίκτυα πληροφοριών, νέα υλικά και διεργασίες, συστήματα υποστήριξης / λήψης αποφάσεων κ.α.). καθώς και η εξασφάλιση της βιωσιμότητας και της ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης στο σύγχρονο πολύπλοκο οικονομικό και τεχνολογικό περιβάλλον, απαιτούν σταθερά θεμέλια και γνώσεις στη διοίκηση των βιομηχανικών επιχειρήσεων και ιδιαίτερα στον τομέα της παραγωγής.

Κύριος σκοπός είναι η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και η ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας, όσο και η ανάπτυξη και μελέτη της τεχνολογίας και των συστημάτων παραγωγής που συμβάλλουν στην αποτελεσματικότερη διοίκηση των επιχειρήσεων. Βασική επιδίωξη αποτελεί η εκπαίδευση σύγχρονων διοικητικών στελεχών, που θα είναι σε θέση να αξιοποιήσουν τις νέες τεχνολογίες στο χώρο των επιχειρήσεων. Το πρόγραμμα σπουδών καλύπτει όλες τις λειτουργίες της επιχείρησης με έμφαση στον τομέα της παραγωγής. Η δομή του προγράμματος συνθέτει αρμονικά τις διοικητικές, οικονομικές και τεχνολογικές διαστάσεις ενός πολύπλοκου συστήματος όπως είναι η βιομηχανική μονάδα, έτσι ώστε ο απόφοιτος του Τμήματος να είναι σε θέση ν' αντιμετωπίζει επιτυχώς τα σύνθετα διοικητικά και οικονομοτεχνικά προβλήματα, που είναι βέβαιο ότι θα παρουσιάζονται συχνά στην καριέρα τους.

Η ένταξη στο πρόγραμμα σπουδών μαθημάτων βάσης, που αναφέρονται στα μαθηματικά και τις φυσικές επιστήμες καθώς και τεχνολογικών μαθημάτων (Στοιχεία Μηχανών και Τεχνικές Κατεργασίας, Φυσικές και Χημικές Διεργασίες, Βιομηχανικοί Κλάδοι και Υλικά), σκοπό έχει να εφοδιάσει τους φοιτητές με γνώσεις τεχνολογικής υποδομής και να τους εξοικειώσει με όλες τις πλευρές της σύγχρονης τεχνολογίας.

Σταθερές αρχές στη λειτουργία του Τμήματος είναι:

 • Η στενή συνεργασία με επιχειρήσεις με σκοπό την πρακτική εκπαίδευση των φοιτητών και την παροχή υποστήριξης στις επιχειρήσεις με μελέτες και ερευνητικά προγράμματα.
 • Η συνεχής ανανέωση και προσαρμογή του προγράμματος σπουδών στις επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις.
 • Η αξιοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων και η εκπόνηση ερευνητικών έργων με σκοπό την ανάπτυξη νέων ερευνητών, τη διεθνή παρουσία του Τμήματος στις επιστημονικές εξελίξεις και τη συμβολή στις αναπτυξιακές ανάγκες της Ελληνικής οικονομίας.
 • Η συνεργασία με τη διεθνή επιστημονική κοινότητα.
 • Η αξιοποίηση όλων των σύγχρονων μέσων και τεχνολογιών εκπαίδευσης.
 • Η ανάπτυξη του πνεύματος συνεργασίας και η επιβράβευση του επιστημονικού και κοινωνικού έργου όλων των εμπλεκομένων φορέων.
ΑΣΕΠ


Κλάδος ΠΕ09 Οικονομολόγων

Μπορούν να διοριστούν επίσης ως εκπαιδευτικοί στη Β/θμια Εκπαίδευση στο κλαδο ΠΕ09.
Στο τελευταίο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ (2009) προκηρύχθηκαν 36 θέσεις για τις οποίες είχαμε 3.458 υποψηφίους , στη Β Θεματική ενότητα συμμετείχαν 2.264 (65,5%) με διαφορά % μεταξύ Α & Θεματικής Ενότητας 3% .
Δηλαδή είχαμε 1 θέσεις για 63 υποψηφίους της Β Θεματικής Ενότητας .
Δηλαδή Ποσοστό επιτυχίας 1,6%!

Στο κλάδο ΠΕ09 συμμετέχουν οι παρακάτω πτυχιούχοι:
Κλάδος ΠΕ 09 Οικονομολόγων: [Κωδικός: ΠΕ 09.00]
Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών (κωδ. 0901) ή Οικονομικής Επιστήμης (κωδ. 0902) ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (κωδ. 0903) ή Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης (κωδ. 0904) ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών-Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών με κατεύθυνση τις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές (κωδ. 0905) ή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (κωδ. 0906) ή Διοίκησης Επιχειρήσεων (κωδ. 0907) ή Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (κωδ. 0908) ή Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής (κωδ. 0909) ή Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης (κωδ. 0910) ή Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης (κωδ. 0911) ή Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ (κωδ. 0912) ή Ναυτιλιακών Σπουδών (κωδ. 0913) ή Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών (κωδ. 0914) ή Στατιστικής (κωδ. 0915) ή Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης (κωδ. 0916) ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (κωδ. 0917) ή Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (κωδ. 0918) ΑΕΙ Πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής ή Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής (ή Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας, όπως μετονομάστηκε) (κωδ. 0919) ή πτυχίο Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων-Διοικητική Επιστήμη (κωδ. 0920) ή Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων-Μάρκετινγκ Διοίκησης (κωδ. 0921) ή Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων-Λογιστικής (κωδ. 0922) ή Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων-Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου της Κύπρου (κωδ. 0923) ή πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών του Ε.Α.Π. (κωδ. 0924). Ειδικότερα για τα πτυχία της Κύπρου πριν την πλήρη ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (1.5.2004) δεν απαιτείται αντιστοιχία (π.δ. 299/1997 όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 367/2001) ενώ για τα πτυχία τα οποία έχουν χρόνο κτήσης μετά την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση απαιτείται ισοτιμία και αντιστοιχία.

 Συγκριτική Αξιολόγηση Ερευνητικού Έργου Τμημάτων Οικονομικής Επιστήμης Πανεπιστημίων Ελλάδας και Κύπρου

Άλλες πληροφορίες