Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Συναφή Τμήματα

Untitled Document
Σύνολο=7
Τμήματα AEI ΕΠ ΕΤΗ ΕΙΔ Β.2021 ΜετΒ Ε.2021 ΓΡΑΦ ΠΛΗ ΜΑΘ Ο.Σ
217 -ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΜΠ 2 5 0 18487 512 259 εδώ Inf Math OS
219 -ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 2 5 0 17996 546 197 εδώ Inf Math OS
221 -ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ 2 5 0 16914 564 309 εδώ Inf Math OS
220 -ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2 5 0 16367 717 197 εδώ Inf Math OS
331 -ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΧΑΝΙΑ) ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 2 5 0 15472 847 203 εδώ Inf Math OS
223 -ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΞΑΝΘΗ) ΔΠΘ 2 5 0 15039 539 253 εδώ Inf Math OS
1564 -ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. 2 5 0 14236 411 152 εδώ Inf Math OS
Σύνολο: # # # # # # 1570 # # # #
Διαφορά μέγιστης και ελάχιστης βάσης: 4251 / (Καλοδήμος Δ. - http://sep4u.gr)

ΕΠ=Επιστημονικό ΠΕδίο / Εισ=Εισακτέοι / ΕΙΔ=Ειδικό Μάθημα / ΓΡΑΦ=Γραφική Παράσταση Βάσεων 2004- 2021 / ΠΛΗ=Πληροφορίες για κάθε τμήμα ξεχωριστά / ΜΑΘ=ΟΛΑ τα μαθήματα σήμερα / Ο.Σ=Οδηγοί Σπουδών )

ΠΡΟΣΧΟΧΗ: Νέο τμήμα ΗΜΜΥ από 17/6/2016
Με το ΠΔ 67 /2016 Το τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης μετονομάζεται σε Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Αντίστοιχα Τμήματα για μετεγγραφές
30[5]. «Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών» του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και «Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών» του Πανεπιστημίου Πατρών
Σκοπός

Το Τμήμα σκοπό έχει να αναδείξει επιστήμονες ικανούς να ασχολούνται με την ανάπτυξη και κατασκευή δικτύων και συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας, τηλεπικοινωνιακών και ηλεκτρονικών συσκευών και συστημάτων, συστημάτων αυτομάτου ελέγχου, καθώς επίσης και υπολογιστικών συστημάτων για αποθήκευση και επεξεργασία πληροφορίας.

Διάρκεια & Περιεχόμενο Σπουδών

Η διάρκεια σπουδών είναι 10 εξάμηνα. Τα μαθήματα κάθε έτους διδάσκονται σε 2 εξάμηνα, διαρθρώνονται με βάση το πρόγραμμα σπουδών κάθε τμήματος. Οι εξετάσεις διενεργούνται 3 φορές το χρόνο. Το 10ο εξάμηνο αφιερώνεται στην εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας.

Κατευθύνσεις

Oι 4 κατευθύνσεις ειδίκευσης της Σχολής ΗΜ&ΜΥ του ΕΜΠ είναι οι ακόλουθες:
α) Ηλεκτρονικής και Συστημάτων: Αναφέρεται στα αναλογικά και ψηφιακά ηλεκτρονικά κυκλώματα, στον αυτόματο έλεγχο, στην επεξεργασία εικόνας και στη ρομποτική.
β)Πληροφορικής: Αναφέρεται στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές.
γ)Επικοινωνιών: Περιλαμβάνει τις τηλεπικοινωνίες και τα δίκτυα υπολογιστών.
δ)Ενέργειας: Αναφέρεται στην παραγωγή, μεταφορά, διανομή και χρησιμοποίηση της ηλεκτρικής ενέργειας.
Επαγγελματικές Διέξοδοι
Επαγγελματική μονογραφία εδω (ΕΟΠΠΕΠ)
Επαγγελματική μονογραφία εδω (ΑΠΘ)
Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ εδώ
Επαγγελματικά δικαιώματα Μηχανικών

Για την άσκηση του επαγγέλματος, οι πτυχιούχοι των τμημάτων χρειάζονται άδεια άσκησης Επαγγέλματος από το Τ.Ε.Ε. (Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας). Οι πτυχιούχοι μπορούν να καλύψουν θέσεις εργασίας σε τομείς ανάλογους με τις σπουδές και την εξειδίκευση τους. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι μπορούν να απασχοληθούν στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα: σε υπουργεία, σε δημόσιες υπηρεσίες, σε οργανισμούς, στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, σε τράπεζες, ως μηχανικοί Η/Υ, διαχειριστές δικτύων, αναλυτές προγραμματιστές συστημάτων, μελετητές τεχνικοί συστημάτων Η/Υ, σύμβουλοι πληροφορικής και επικοινωνιών, σε τεχνικές εταιρείες, στη βιομηχανία ηλεκτρονικών κατασκευών, στις τηλεπικοινωνίες, σε υπολογιστικά συστήματα, ως ερευνητές σε προγράμματα των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Εκπαίδευση και στην Κατάρτιση, ως ελεύθεροι επαγγελματίες σε δικό τους Τεχνικό Γραφείο.

Άλλες πληροφορίες
@Σε έρευνα του ΑΠΘ το 2008  για τους αποφοίτους του Ηλεκτρολόγους Μηχ/κους αναφέρεται:
«το 27,4% των αποφοίτων του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών απασχολείται στον τομέα της εκπαίδευσης, το 23,8% στον τομέα της παροχής υπηρεσιών και ένα 16,7% στον τομέα των μεταφορών. Επίσης, το 15,5% των αποφοίτων δήλωσε ότι απασχολείται στον τομέα των κατασκευών, ενώ ένα 7,1% σε μεταποιητικές βιομηχανίες. Μικρότερα ποσοστά αποφοίτων (της τάξης του 2,4%) δήλωσαν ότι απασχολούνται στον κλάδο της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου και νερού, του εμπορίου και της δημόσιας διοίκησης και άμυνας.»
@Σύλλογος φοιτητών ΗΜΜΥ
Εξωτερικές Αξιολογήσεις

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ – ΕΜΠ
+ • Το πρόγραμμα σπουδών είναι καλοσχεδιασμένο με μεγάλο εύρος προσφερόμενων μαθημάτων.
• Το ακαδημαϊκό προσωπικό είναι πολύ καλά καταρτισμένο και έχει τη δυνατότητα να εφαρμόσει το απαιτητικό πρόγραμμα σπουδών.
• Οι μεγάλες απαιτήσεις έχουν ως θετική συνέπεια να συγγράφονται υψηλού επιπέδου διπλωματικές εργασίες που δημοσιεύονται σε σημαντικά επιστημονικά έντυπα.
– • Ο αριθμός των 59 μαθημάτων που πρέπει να πάρει κάθε φοιτητής κρίνεται υπερβολικός.
• Αν και ο εξοπλισμός των εργαστηρίων είναι ικανοποιητικός, η αύξηση του αριθμού των φοιτητών που κάνει χρήση του δεν επιτρέπει σε όλους να έχουν τον χρόνο που χρειάζονται.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ – ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ
+ • Πολύ καλό κρίνεται το εύρος των μαθημάτων το οποίο καλύπτει τις οικονομικές, κοινωνικές και φιλοσοφικές διαστάσεις της επιστήμης ανταποκρινόμενο στα διεθνή πρότυπα.
• Καλύτερη ακόμα και σε σύγκριση με πανεπιστήμια του εξωτερικού είναι η αναλογία καθηγητών και μαθητών.
• Εξαιρετικό κρίνεται το πνεύμα συνεργασίας φοιτητών και καθηγητών, με αποτέλεσμα την καλύτερη ποιότητα του παραγόμενου έργου.
– • Υπερβολικός αριθμός, συχνά παρεμφερών, μαθημάτων που υπερφορτώνει τους μαθητές και τους στερεί πολύτιμο χρόνο από τη μελέτη και την απασχόληση σε διάφορα projects.
• Εργαστήρια έχουν ξεπερασμένο τεχνολογικό εξοπλισμό.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ – ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ
+ • Το τμήμα έχει πολύ καλά ποσοστά κινητικότητας σε πανεπιστήμια του εξωτερικού, τόσο στο επίπεδο των φοιτητών όσο και σε αυτό των διδασκόντων.
• Η πλειοψηφία των διδασκόντων έχουν στο ενεργητικό τους δημοσιεύσεις που χαρακτηρίζονται έως και «εξαιρετικές».
– • Το πρόγραμμα σπουδών πρέπει να επαναξιολογηθεί και να ανανεωθεί, καθώς αρκετά μαθήματα θεωρούνται ξεπερασμένα.
• Υπάρχουν μεγάλες ελλείψεις σε διδακτικό – διοικητικό προσωπικό.
• Η χρήση τεχνολογικού εξοπλισμού είναι πολύ δύσκολη, αφού αυτός καταστρέφεται συχνά από φοιτητές και εξωπανεπιστημιακούς

Μηχανικοί ΤΕΕ
 Μηχανικοί ΤΕΕ Ανάλυση όλων των Τμημάτων Μηχανικών (ΤΕΕΤΔΚ 2013) εδώ

Επαγγελματικές Δικαιώματα Μηχανικών εδώ

Έρευνα του ΤΕΕ το 2007 για την απασχόληση των Μηχανικών εδώ

Κατανομή Μηχανικοί ΤΕΕ (στοιχεία 2014)

tee

Last modified: 19 August 2020 19:49:01.