Ψυχολογίας

Untitled Document
Warning: Undefined array key "kod2" in /usr/www/users/ixorip/sep4u.gr/sxoless_new/sxoles2info.php on line 139

Warning: Undefined array key "semath" in /usr/www/users/ixorip/sep4u.gr/sxoless_new/sxoles2info.php on line 143

Warning: Undefined array key "bath" in /usr/www/users/ixorip/sep4u.gr/sxoless_new/sxoles2info.php on line 146

Warning: Undefined variable $ae in /usr/www/users/ixorip/sep4u.gr/sxoless_new/sxoles2info.php on line 240

Warning: Undefined array key "kod2" in /usr/www/users/ixorip/sep4u.gr/sxoless_new/sxoles2info.php on line 139

Warning: Undefined array key "semath" in /usr/www/users/ixorip/sep4u.gr/sxoless_new/sxoles2info.php on line 143

Warning: Undefined array key "bath" in /usr/www/users/ixorip/sep4u.gr/sxoless_new/sxoles2info.php on line 146

Warning: Undefined array key "kod2" in /usr/www/users/ixorip/sep4u.gr/sxoless_new/sxoles2info.php on line 139

Warning: Undefined array key "semath" in /usr/www/users/ixorip/sep4u.gr/sxoless_new/sxoles2info.php on line 143

Warning: Undefined array key "bath" in /usr/www/users/ixorip/sep4u.gr/sxoless_new/sxoles2info.php on line 146

Warning: Undefined array key "kod2" in /usr/www/users/ixorip/sep4u.gr/sxoless_new/sxoles2info.php on line 139

Warning: Undefined array key "semath" in /usr/www/users/ixorip/sep4u.gr/sxoless_new/sxoles2info.php on line 143

Warning: Undefined array key "bath" in /usr/www/users/ixorip/sep4u.gr/sxoless_new/sxoles2info.php on line 146

Warning: Undefined array key "kod2" in /usr/www/users/ixorip/sep4u.gr/sxoless_new/sxoles2info.php on line 139

Warning: Undefined array key "semath" in /usr/www/users/ixorip/sep4u.gr/sxoless_new/sxoles2info.php on line 143

Warning: Undefined array key "bath" in /usr/www/users/ixorip/sep4u.gr/sxoless_new/sxoles2info.php on line 146

Warning: Undefined array key "kod2" in /usr/www/users/ixorip/sep4u.gr/sxoless_new/sxoles2info.php on line 139

Warning: Undefined array key "semath" in /usr/www/users/ixorip/sep4u.gr/sxoless_new/sxoles2info.php on line 143

Warning: Undefined array key "bath" in /usr/www/users/ixorip/sep4u.gr/sxoless_new/sxoles2info.php on line 146

Σύνολο=6
Τμήματα AEI ΕΠ ΕΤΗ ΕΙΔ Β.2022 ΜετΒ Ε.2023 ΓΡΑΦ ΠΛΗ ΜΑΘ Ο.Σ
171 -ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΕΚΠΑ ΕΚΠΑ 1 4 17420 -587 169 εδώ Inf Math OS
170 -ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΤΕΙΟ 1 4 17170 -414 141 εδώ Inf Math OS
172 -ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 1 4 16985 -782 180 εδώ Inf Math OS
1251 -ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΙ 1 4 16625 -806 105 εδώ Inf Math OS
151 -ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΠΑΚΡΗ 1 4 15905 -1230 191 εδώ Inf Math OS
1550 -ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) ΠΔΜ 1 4 15185 -1591 150 εδώ Inf Math OS
Σύνολο: # # # # # # 936 # # # #
Διαφορά μέγιστης και ελάχιστης βάσης: 2235 / (Καλοδήμος Δ. - http://sep4u.gr)

ΕΠ=Επιστημονικό ΠΕδίο / Εισ=Εισακτέοι / ΕΙΔ=Ειδικό Μάθημα / ΓΡΑΦ=Γραφική Παράσταση Βάσεων 2004- 2022 / ΠΛΗ=Πληροφορίες για κάθε τμήμα ξεχωριστά / ΜΑΘ=ΟΛΑ τα μαθήματα σήμερα / Ο.Σ=Οδηγοί Σπουδών )

Σκοπός
Τα Τμήματα Ψυχολογίας, σκοπό έχουν να αναδεικνύουν επιστήμονες ικανούς να κατανοούν, να μελετούν, να ερευνούν να ερμηνεύουν την ανθρώπινη συμπεριφορά και να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των ψυχολογικών προβλημάτων του σύγχρονου ανθρώπου. Επίσης σκοπός τους είναι η καλλιέργεια και η προαγωγή της έρευνας, της διδασκαλίας, και των πρακτικών εφαρμογών της επιστήμης της ψυχολογίας.
Επαγγελματικές Διέξοδοι
Οι απόφοιτοι του Τμήματος Ψυχολογίας μπορούν να εργαστούν τόσο στο Δημόσιο όσο και στον Ιδιωτικό τομέα. Όσον αφορά στο Δημόσιο τομέα, οι ψυχολόγοι μπορούν να εργαστούν, μετά από σχετική προκήρυξη, σε Γενικά και Ψυχιατρικά Νοσοκομεία, σε Θεραπευτήρια ψυχικών παθήσεων, σε Κέντρα Ψυχικής Υγείας, σε ιδρύματα Κοινωνικής Πρόνοιας, σε φυλακές, σε ΚΑΠΗ και Γεροντολογικά κέντρα, σε Συμβουλευτικούς Σταθμούς κ.λπ. Επίσης, εργασία μπορούν να βρουν στον ΟΑΕΔ, σε κέντρα απεξάρτησης χρηστών, αλλά και σε ερευνητικά Κέντρα / Ινστιτούτα και Ακαδημαϊκά Ιδρύματα. 
Όσον αφορά στον Ιδιωτικό τομέα, οι ψυχολόγοι μπορούν να εργαστούν σε μεγάλες επιχειρήσεις που χρειάζονται ψυχολόγους εργασίας για την επίλυση προβλημάτων σχετικών με τις εργασιακές σχέσεις κ.λπ. 
Επειδή στην παρούσα φάση δεν υπάρχουν αρκετοί εξειδικευμένοι Ψυχολόγοι στην Ελλάδα, πολλές φορές οι απόφοιτοι με το γενικό πτυχίο προσλαμβάνονται για να ασκήσουν το ρόλο του εξειδικευμένου Ψυχολόγου και αποκτούν τις απαραίτητες δεξιότητες στον εργασιακό χώρο. 
Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι ψυχολόγοι μπορούν επίσης να απασχοληθούν στο Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα (όπως παραπάνω). Επιπλέον, επειδή η Ε.Ε. έχει περισσότερους χώρους και θέσεις εργασίας και υπάρχουν περισσότερες κοινωνικές δομές, θεσμοί και υπηρεσίες, οι ψυχολόγοι ίσως έχουν περισσότερες ευκαιρίες και προοπτικές απασχόλησης. 
Οι απόφοιτοι του Τμήματος έχουν επίσης τη δυνατότητα πρόσβασης σε μεταπτυχιακά προγράμματα Ψυχολογίας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
ΑΣΕΠ
ΠΕ23 Ψυχολόγων
Εξωτερικές Αξιολογήσεις

Ψυχολογίας – Παντείου
+ • Το υψηλό ποσοστό ανταλλαγής φοιτητών μέσω του προγράμματος Erasmus.
• Αποτελεσματικότητα του διοικητικού προσωπικού, παρά την έλλειψη τεχνικής υποστήριξης.
• Οργανωμένη και λειτουργική βιβλιοθήκη, παρά το περιορισμένο ωράριο λειτουργίας.
– • Αδυναμία επαγγελματικής προετοιμασίας των φοιτητών μέσα σε 180 ώρες πρακτικής εκπαίδευσης.
•Διδασκαλία κάποιων μαθημάτων από εθελοντές άλλων πανεπιστημίων, εγείροντας ερωτήματα για τη συνοχή, τον έλεγχο ποιότητας και την αξιοπιστία τους.
• Προβληματική κατανομή διδακτικών ωρών.
• Περιορισμένοι χώροι διδασκαλίας και έλλειψη βασικών υποδομών (π.χ. οθόνες και προτζέκτορες).

Ψυχολογίας – Θεσσαλονίκης
+ •Διδακτέα ύλη που προσφέρει ποικιλία πηγών στους φοιτητές.
• Επιτυχημένη στρατηγική αξιολόγησης φοιτητών.
• Ενεργή ερευνητική δραστηριότητα μεγάλου αριθμού του διδακτικού προσωπικού.
• Χρήση ποικίλων διδακτικών μεθόδων από το εκπαιδευτικό προσωπικό.
– • Μερική ασυνέπεια των στόχων του προγράμματος με την εφαρμογή του.
• Περιορισμένες διδακτικές πηγές (αίθουσες διδασκαλίας, εργαστήρια, υπολογιστές).
• Μεγάλος αριθμός φοιτητών σε σχέση με τους καθηγητές.
• Απουσία μακροπρόθεσμου ερευνητικού σχεδιασμού.
• Σοβαρή έλλειψη εργαστηριακών χώρων.
• Μη παροχή ευκαιριών συμμετοχής φοιτητών στην έρευνα.

Last modified: 18 January 2017 23:01:31.