Βάσεις Πανελλαδικών Εξετάσεων

2023

29-09-23 Βάσεις Εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Ελλήνων του Εξωτερικού – Πανελλαδικές Εξετάσεις 2023

ΒΑΣΕΙΣ_ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ – ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ_ΠΑΝΕΛ_2023.xls
ΒΑΣΕΙΣ_ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ – ΣΤΡΑΤΟΣ_ΠΑΝΕΛ_2023.xls
ΒΑΣΕΙΣ_ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ ΚΑΤ. 1 _ΠΑΝΕΛ_2023.xls
ΒΑΣΕΙΣ_ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ ΚΑΤ. 2 _ΠΑΝΕΛ_2023.xls
ΒΑΣΕΙΣ_ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ ΚΑΤ. 3_ΠΑΝΕΛ_2023.xls
ΒΑΣΕΙΣ_ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ ΚΑΤ. 4_ΠΑΝΕΛ_2023.xls
ΒΑΣΕΙΣ_ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ ΚΑΤ. 5_ΠΑΝΕΛ_2023.xls

9-11-23 Βάσεις Εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Αθλητών/Αθλητριών – Πανελλαδικές Εξετάσεις 2023

ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΘΛΗΤΩΝ 10% ΓΕΛ 2022 ΚΑΤ. 2_ΠΑΝΕΛ.2023

ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΘΛΗΤΩΝ ΓΕΛ ΚΑΤ.2_ΠΑΝΕΛ.2023

ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΘΛΗΤΩΝ 10% ΕΠΑΛ 2021 KAT. 2_ΠΑΝΕΛ.2023

ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΘΛΗΤΩΝ 10% ΕΠΑΛ 2022 KAT. 2_ΠΑΝΕΛ.2023

ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΘΛΗΤΩΝ ΕΠΑΛ KAT. 2_ΠΑΝΕΛ.2023

ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΘΛΗΤΩΝ 10% ΓΕΛ 2021 KAT. 2_ΠΑΝΕΛ.2023

17-10-23 Βάσεις Εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Υποψηφίων Επαναληπτικών Εξετάσεων ΓΕΛ/ΕΠΑΛ – Πανελλαδικές Εξετάσεις 2023

ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΓΕΛ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2023

ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΠΑΛ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2023

06-10-23 Βάσεις Εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Πληγέντων από φυσικές καταστροφές – Πανελλαδικές Εξετάσεις 2023

ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΛΗΓΕΝΤΩΝ – ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΓΕΛ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΛΗΓΕΝΤΩΝ – ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΠΑΛ

02-08-23 Οι βάσεις για την ειδική κατηγορία: «Έλληνες Πολίτες της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης» Πανελλαδικών Εξετάσεων έτους 2023

Οι βάσεις σε μορφή zip.

27-07-23 Σχετικά με τα αποτελέσματα εισαγωγής:  Α) υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων έτους 2023 στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση  Β) υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις, έτους 2023 στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Γ) υποψηφίων έτους 2023 στα δημόσια ΙΕΚ.

Βάσεις ΓΕΛ, ΕΠΑΛ

ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΓΕΛ 2021-ΗΜΕΡΗΣΙΑ_ΠΑΝΕΛ.2023.xls
ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΓΕΛ 2022 -ΗΜΕΡΗΣΙΑ_ΠΑΝΕΛ.2023.xls
ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΕΠΑΛ 2021-ΗΜΕΡΗΣΙΑ_ΠΑΝΕΛ.2023.xls
ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΕΠΑΛ 2022-ΗΜΕΡΗΣΙΑ_ΠΑΝΕΛ.2023.xls
ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ-ΕΣΠΕΡΙΝΑ_ΠΑΝΕΛ.2023.xls
ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ_ΠΑΝΕΛ.2023.xls
ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛ-ΕΣΠΕΡΙΝΑ_ΠΑΝΕΛ.2023.xls
ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ_ΠΑΝΕΛ.2023.xls

Βάσεις ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ

ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ 5%-ΓΕΛ_ΠΑΝΕΛ.2023.xls
ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ 5%-ΕΠΑΛ_ΠΑΝΕΛ.2023.xls

Κύπριοι : Βάσεις Ελλάδας 2020-2021-2022