Α. Ομάδα Προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών

ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Ειδικότητα: Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής

Ειδικότητα: Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ

Ειδικότητα: Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού

 

ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Ειδικότητα: Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών

Ειδικότητα:Τεχνικός Μηχανικός Θερμικών Εγκαταστάσεων και Μηχανικός Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου

Ειδικότητα: Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού και Κλιματισμού

Ειδικότητα: Τεχνικός Οχημάτων

Ειδικότητα: Τεχνικός Μηχανοσυνθέτης Αεροσκαφών

 

ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

Ειδικότητα: Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων

Ειδικότητα: Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων

Ειδικότητα: Τεχνικός Αυτοματισμού

Ειδικότητα: Τεχνικός Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών

 

ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ειδικότητα: Σχεδιαστής Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής

 

ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ και ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Ειδικότητα: Τεχνικός Διαχείρισης και Ανακύκλωσης

Ειδικότητα: Τεχνικός Ελέγχου Ρύπανσης και Εγκαταστάσεων Αντιρρύπανσης

 

Β. Ομάδα Προσανατολισμού Διοίκησης και Οικονομίας

 

ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Ειδικότητα: Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών

Ειδικότητα: Υπάλληλος Αποθήκης και Συστημάτων Εφοδιασμού

Ειδικότητα: Υπάλληλος Εμπορίας και Διαφήμισης

Ειδικότητα: Υπάλληλος Οικονομίας και Διοίκησης στον Τουρισμό

 

Γ. Ομάδα Προσανατολισμού Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής

 

ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ και ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Ειδικότητα: Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής

Ειδικότητα: Τεχνικός Ζωικής Παραγωγής

Ειδικότητα: Τεχνικός Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών

Ειδικότητα: Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίων

Ειδικότητα: Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών

Ειδικότητα: Τεχνικός Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος

 

Δ. Ομάδα Προσανατολισμού Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων

 

ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ

Ειδικότητα: Πλοίαρχος Εμπορικού Ναυτικού

ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Ειδικότητα: Μηχανικός Εμπορικού Ναυτικού

 

Ε. Ομάδα Προσανατολισμού Υγείας – Πρόνοιας και Αισθητικής – Κομμωτικής

 

ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ – ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Ειδικότητα: Βοηθός Νοσηλευτή

Ειδικότητα: Βοηθός Ιατρικών – Βιολογικών Εργαστηρίων

Ειδικότητα: Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων

Ειδικότητα: Βοηθός Φυσικοθεραπευτή

Ειδικότητα: Βοηθός Οδοντοτεχνίτη

Ειδικότητα: Βοηθός Ακτινολογικών Εργαστηρίων

Ειδικότητα: Βοηθός Φαρμακείου

 

ΤΟΜΕΑΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ – ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ

Ειδικότητα: Αισθητικής Τέχνης

Ειδικότητα: Κομμωτικής Τέχνης

 

Στ. Ομάδα Προσανατολισμού Εφαρμοσμένων Τεχνών και Καλλιτεχνικών Εφαρμογών

 

ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

Ειδικότητα: Γραφικών Τεχνών

Ειδικότητα: Σχεδιασμού Εσωτερικών Χώρων

Ειδικότητα: Αργυροχρυσοχοΐας

Ειδικότητα: Συντήρησης Έργων Τέχνης – Αποκατάστασης

Ειδικότητα: Ψηφιδογραφίας – Υαλογραφίας

 

ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Ειδικότητα: Σχεδίασης και Παραγωγής Ενδύματος

Ειδικότητα: Επιπλοποιίας – Ξυλογλυπτικής

© 2015, . Για την αναδημοσίευση της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι απαραίτητη η αναφορά του link προς το άρθρο του sep4u.gr