Τα υπέρ και κατά των Ελληνικών ΑΕΙ και ΤΕΙ

Σύμφωνα με τις πρώτες παρατηρήσεις από τις Εκθέσεις Εξωτερικής Αξιολόγησης 2013-2014 των Ελληνικών ΑΕΙ και ΤΕΙ της ΑΔΙΠ προκύπτει:
Για τα ΑΕΙ
adip-aei-1314

Για τα ΤΕΙ:

adip-tei-1314

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

two × 2 =

Print This Post Print This Post