Εκθέσεις Εσωτερικής Αξιολόγησης ΕΚΠΑ

Εκθέσεις Εσωτερικής Αξιολόγησης

α/α ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΑΝ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ημ. Ολοκλήρωσης Εσωτερ. Αξιολόγησης (Παραλαβή ΑΔΙΠ) Ημ. Επικαιροποίησης Εσωτερ. Αξιολόγησης (Παραλαβή ΑΔΙΠ)
1 Φιλολογίας  01/02/2012
2 Τουρκικών & Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών 05/12/2011
3 Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού 08/12/2011
4 Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας 19/01/2012
5 Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας 19/01/2012
6 Χημείας 07/12/2011
7 Ιατρική Σχολή 20/09/2011
8 Βιολογίας 23/11/2011
9 Φυσικής 20/09/2011
10 Νομικής 20/09/2011
11 Γερμανικής Γλώσσας & Φιλολογίας 07/06/2011 05/12/2011
12 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 07/06/2011 16/12/2011
13 Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος 07/06/2011
14 Μαθηματικών 07/06/2011
15 Φαρμακευτικής 07/06/2011
16 Οικονομικών Επιστημών 07/09/2010
17 Πολιτικής Επιστήμης & Δημόσιας Διοίκησης 24/06/2010
18 Θεολογίας 17/02/2010
19 Εκπαίδευσης και Αγωγής στην
Προσχολική Ηλικία
   /08/2013
20 Ιστορίας & Αρχαιολογίας 07/01/2010
21 Μουσικών Σπουδών 20/11/2009
22 Νοσηλευτικής 20/11/2009
23 Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης 14/10/2009
24 Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας 02/10/2009
25 Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας 19/08/2009 22/01/2010
26 Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας 19/08/2009 19/04/2010
27 Θεατρικών Σπουδών 19/08/2009 24/11/2011
28 Επικοινωνίας & ΜΜΕ 16/07/2009 16/12/2011
29 Κοινωνικής Θεολογίας 25/06/2009 10/12/2009
30 Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών 02/06/2009
31 Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας 08/01/2009  03/08/2012
32 ΦΠΨ Πρόγραμμα Ψυχολογίας
33 Οδοντιατρική 11/09/2008
34 Σλαβικών Σπουδών 09/2015  02/12/2015