ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ METAΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Μονάδα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

NEOΣ ΚΥΚΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 2015

 Στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης ενημέρωσης προς όλους τους ενδιαφερόμενους για τα προγράμματα  που προσφέρονται με την μεθοδολογία της Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης από το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου  θα ήθελα  να σας ενημερώσω ότι ο νέος κύκλος Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Εξ Αποστάσεως θα ξεκινήσει το  Φθινοπωρινό τετράμηνο του 2015 και υποβολή αιτήσεων θα γίνονται αποδεκτές μέχρι τις 12/09/2015.

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι επίσημα εγγεγραμμένο στο μητρώο Πανεπιστημίων του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας, μετά από απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου και προσφέρει πλήρως αναγνωρισμένα προγράμματα Πτυχιακού (Bachelor Degree), Μεταπτυχιακού (Master Degree) και Διδακτορικού (Ph.D) επιπέδου. Σύμφωνα με τις αποφάσεις του ΔΟΑΤΑΠ, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι ισότιμο και ομοταγές προς τα Ελληνικά Πανεπιστήμια και οι απόφοιτοι του έχουν πλήρη ακαδημαϊκά και επαγγελματικά δικαιώματα.

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου ανήκει στον μεγαλύτερο Διεθνή Πανεπιστημιακό Οργανισμό Laureate International Universities, o οποίος αποτελείται από περισσότερα από 80 Πανεπιστήμια που λειτουργούν σε 28 χώρες με σύνολο 1,000,000 φοιτητών.

Δράττομαι της ευκαιρίας να αναφέρω  την τεράστια διεθνή διάκριση που κατέκτησε το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου το πρώτο και μοναδικό πανεπιστήμιο στην Κύπρο και την Ελλάδα μετά την αξιολόγηση του από τον εγκυρότερο ανεξάρτητο οργανισμό πανεπιστημιακών αξιολογήσεων σε παγκόσμιο επίπεδο, το  QS TOP UNIVERSITIES (QS Stars), το οποίο αξιολογεί, ανάμεσα σ’ άλλα, τα κορυφαία και πιο ιστορικά πανεπιστημιακά ιδρύματα στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά, την Ευρώπη και το Ηνωμένο Βασίλειο. Το QS Stars University Ratings χρησιμοποιείται διεθνώς από τους ενδιαφερόμενους για την ανώτατη παιδεία αλλά και τους υποψήφιους φοιτητές σε παγκόσμιο επίπεδο ώστε να λάβουν μια ευρύτερη και, κυρίως, πιο ολοκληρωμένη εικόνα των χαρακτηριστικών στοιχείων ακαδημαϊκής λειτουργίας και διοικητικής οργάνωσης ενός ιδρύματος, αξιολογώντας κάθε πτυχή της απόδοσης ενός πανεπιστημίου, από τη διδασκαλία και την απασχολησιμότητα των αποφοίτων μέχρι τις εγκαταστάσεις, τις υποδομές και την κοινωνική ευθύνη.

Η αξιολόγηση QS Stars University Ratings βαθμολογεί ένα ίδρυμα έναντι 50 διαφορετικών δεικτών και, με βάση αυτή την αξιολόγηση, απονέμει στα πανεπιστήμια από ένα μέχρι και πέντε αστέρια σε διάφορους τομείς.  Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει αξιολογηθεί με τον υψηλότερο δείκτη 5 αστέρια (5 stars) στους τομείς της διδασκαλίας, των εγκαταστάσεων, της εταιρικής ευθύνης, της διεθνοποίησης και της προσβασιμότητας/στήριξης των φοιτητών.  Τεράστια επιτυχία θεωρείται επίσης ο δείκτης 4 αστέρια (4 stars) που έλαβε το πανεπιστήμιο στον τομέα της απασχολησιμότητας αποφοίτων, βασικά λόγω της σύνδεσης των προγραμμάτων σπουδών με την αγορά εργασίας. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Η Μονάδα  Eξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης προσφέρει τα ακόλουθα προγράμματα, τα  οποία και εμπλουτίζονται ανά ακαδημαϊκό  έτος  με νέες κατευθύνσεις.

 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

 English Language and Literature

 Συστήματα Πληροφορικής

 Δημόσια Υγεία

 Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ)

 Επαγγελματικός Προσανατολισμός

 Επιστήμες της Αγωγής

  • Ειδική (Ενιαία) Εκπαίδευση
  • Εκπαιδευτική Ηγεσία
  • Πρώτη Αγωγή και Εκπαίδευση
  • Τεχνολογίες Μάθησης και Επικοινωνίας

 Μουσική Παιδαγωγική

Σας επισυνάπτω το κατάλογο με τα αναλυτικά προγράμματα που προσφέρουμε και για  οποιεσδήποτε απορίες/διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Υπεύθυνη του Τμήματος Εισδοχής της Μονάδος Εξ Αποστάσεως του Πανεπιστημίου κ. Σοφία Παπαθεοδούλου, τηλ. (00357) 22713058 και email [email protected]

Με εκτίμηση

Sofia Papatheodoulou

Administrative Coordinator , Distance Education Unit

Training Manager, Lifelong Learning Division

[t] +357 22713000/ 22713058  [f] +357 22662051/ 22713156

[e] [email protected]  [w] www.euc.ac.cy [w] http://deu.euc.ac.cy

© 2015, sep4u,gr. All rights reserved. sep4u,gr

  •  
  •  
  •  

Leave a Comment

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!