Τι το μοναδικό έχουν τα Πανεπιστήμια και απαιτείται ειδικό νομοθετικό πλαίσιο (άσυλο);

Αδυνατώ να καταλάβω γιατί δεν πρέπει στα Πανεπιστήμια να ισχύουν οι ίδιοι νόμοι που ισχύουν σε όλη τη χώρα.
ΑΝ δεχθούμε ότι πρέπει να ισχύει στα Πανεπιστήμια διαφορετικό νομικό πλαίσιο γιατί να μην ισχύει και διαφορετικό νομικό πλαίσιο και σε: σχολεία, συνέδρια, ημερίδες, ερευνητικά κέντρα, κομματικές και συνδικαλιστικές συγκεντρώσεις και οπουδήποτε έχουμε διακίνηση ιδεών. Ακόμα και σε μια παρέα ανθρώπων μπορεί να υπάρχει διακίνηση ιδεών. Τα Πανεπιστήμια δεν είναι ο μοναδικός χώρος που διακινούνται ιδέες! Τι το μοναδικό έχουν τα Πανεπιστήμια;

ΔΚ

© 2019, sep4u,gr. All rights reserved. sep4u,gr

  •  
  •  
  •  

Leave a Comment

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!