ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) [101]

[101][ΑΕΙ][1] ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) – ΕΚΠΑ

;

Αντίστοιχα Τμήματα για μετεγγραφές
«Θεολογίας» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Σκοπός
Η Θεολογία, ως βασική λειτουργία της συνειδήσεως της Εκκλησίας, αναφέρεται άμεσα στο περιεχόμενο της αλήθειας της πίστεως και είναι έλλογος καρπός της σπουδής και μελέτης του όλου έργου της Θείας Οικονομίας, από τη δημιουργία του κόσμου μέχρι τα έσχατα, όπως αυτό πραγματώνεται από την Εκκλησία στον χρόνο και στην Ιστορία.
Η πραγμάτωση της ιστορικής αποστολής της Εκκλησίας συνδέθηκε με την πρόσληψη του κόσμου και την προσαρμογή του λυτρωτικού μηνύματός της στις συνθήκες και στα αιτήματα κάθε τόπου και κάθε εποχής. Η πνευματική αυτή διαδικασία της ιστορικής εμπειρίας της Εκκλησίας αποτυπώθηκε στη διατύπωση του περιεχομένου της πίστεως, στη θεσμική έκφραση των δομών της Εκκλησίας, στην οργάνωση της λατρείας και γενικότερα σε όλες τις μορφές του εκκλησιαστικού βίου, οι οποίες αποτελούν και το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος Θεολογίας.
Επαγγελματικές Διέξοδοι
Οι πτυχιούχοι μπορούν να καλύψουν θέσεις εργασίας σε τομείς ανάλογους με τις σπουδές και την εξειδίκευση τους. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι μπορούν να απασχοληθούν στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα: στην Εκπαίδευση και ειδικότερα στην Εκκλησιαστική Εκπαίδευση, στον τομέα της Εκκλησιαστικής Διακονίας, ως ιερωμένοι στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ή ως λαϊκοί σε διάφορες υπηρεσίες Εκκλησιαστικής Κοινωνικής Διακονίας. σε οποιαδήποτε θέση σχετική με το αντικείμενο σπουδών τους (ερευνητικά κέντρα, συμβουλευτικοί σταθμοί, τοπική αυτοδιοίκηση, αρχαιολογική υπηρεσία-εφορίες βυζαντινών αρχαιοτήτων, εκδοτικοί οίκοι).
ΑΣΕΠ
Στο τελευταίο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ το 2008 στο κλάδο ΠΕ 01 ήταν μόλις 66 θέσεις για 2.591 συμμετέχοντες στη Β Θεματική ενότητα .
Δηλαδή είχαμε 1 θέση για 63 υποψηφίους δηλαδή 1,6% .

© 2017, sep4u,gr. All rights reserved. sep4u,gr

ΜΑΘΗΜΑΤΑ=98
1 εξ -ΑΡΧΑΙΑ ΕΒΡΑΪΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
1 εξ -ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚA
1 εξ -ΑΡΧΑΙΟΣ ΙΟΥΔΑΪΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΟΣΜΟΣ
1 εξ -ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Α΄
1 εξ -ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ
1 εξ -ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ Κ.Δ.
1 εξ -ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ Π.Δ.
1 εξ -ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ
1 εξ -ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
1 εξ -ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ Π.Δ.
1 εξ -ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
1 εξ -ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΗΣ
1 εξ -ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
2 εξ -ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
2 εξ -ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΕΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ
2 εξ -ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΟΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
2 εξ -ΒΙΒΛΟΓΝΩΣΙΑ ΤΗΣ Κ.Δ.
2 εξ -ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
2 εξ -ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
2 εξ -Η ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ
2 εξ -ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΠΟΧΗΣ Κ.Δ.
2 εξ -ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ
2 εξ -ΠΑΛΑΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
2 εξ -ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ
3 εξ -ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΙΑ ΛΑΤΡΕΙΑ
3 εξ -ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΤΕΧΝΗ
3 εξ -ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑ Α’
3 εξ -ΕΡΜΗΝΕΙΑ Κ.Δ. Α’
3 εξ -ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΒΛΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ: Π.Δ.
3 εξ -ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ
3 εξ -ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
3 εξ -ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ
3 εξ -ΠΗΓΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ & ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
3 εξ -ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
3 εξ -ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ-ΟΜΙΛΗΤΙΚΗΣ Α’
3 εξ -ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
3 εξ -ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ
4 εξ -ΒΙΒΛΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ
4 εξ -ΒΙΒΛΟΓΝΩΣΙΑ ΤΗΣ Π.Δ.
4 εξ -ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Β’
4 εξ -ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ
4 εξ -Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ
4 εξ -ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΒΛΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ: Κ.Δ.
4 εξ -ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΛΑΤΙΝΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ
4 εξ -ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
4 εξ -Ο ΣΥΝΟΔΙΚΟΣ ΘΕΣΜΟΣ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΣΧΙΣΜΑ(1054)
4 εξ -ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑ Β’ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ
4 εξ -ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
4 εξ -ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΠΤΥΧΕΣ ΤΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΣΛΑΒΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
4 εξ -ΤΑ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΝΕΚΡΑΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ
4 εξ -ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ
5 εξ -ΔΟΓΜΑΤΙΚΗ Α’
5 εξ -ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥ Θ’ ΑΙΩΝΟΣ
5 εξ -ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
5 εξ -ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΒΕΝΕΤΟΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ
5 εξ -ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ
5 εξ -ΕΡΜΗΝΕΙΑ Κ.Δ. Β’
5 εξ -ΕΡΜΗΝΕΙΑ Π.Δ. ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΦΗΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ
5 εξ -ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ
5 εξ -ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΚΑΙ ΦΥΛΟ
5 εξ -ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΔΟΓΜΑΤΩΝ Α’
5 εξ -ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
6 εξ -ΔΙΑΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
6 εξ -ΔΟΓΜΑΤΙΚΗ Β’
6 εξ -ΕΡΜΗΝΕΙΑ Π.Δ. Α’
6 εξ -ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ
6 εξ -ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
6 εξ -ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΤΕΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ
6 εξ -ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
6 εξ -ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΔΟΓΜΑΤΩΝ Β’ (ΘΕΟΛ.ΟΙΚΟΥΜ.ΣΥΝΟΔΩΝ/ΘΕΟΛ.ΠΑΤΕΡΩΝ 4ου-8ου αιων.)
6 εξ -ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ
6 εξ -ΟΙ ΔΥΟ ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ: ΤΟ ΠΗΔΑΛΙΟ(1800) ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ(1852-59)
6 εξ -ΠΑΤΕΡΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ
6 εξ -ΠΗΓΕΣ ΗΘΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ
6 εξ -ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ
7 εξ -ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑ
7 εξ -ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΖΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΤΡΟΠΟΥ
7 εξ -ΑΝΤΙΡΡΗΤΙΚΟΙ ΘΕΟΛΟΓΟΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΑ’ΑΙΩΝΑ
7 εξ -ΔΥΤΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ
7 εξ -ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ Κ.Δ.
7 εξ -Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
7 εξ -ΘΕΜΑΤΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
7 εξ -ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΥΣΤΕΡΟΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
7 εξ -ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΙΟΛΟΓΙΑ
7 εξ -ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ
7 εξ -ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΔΥΣΕΩΣ
8 εξ -ΑΠΟΛΟΓΗΤΙΚΗ
8 εξ -ΕΡΜΗΝΕΙΑ Π.Δ. Β’
8 εξ -ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ
8 εξ -ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ 20ου ΑΙΩΝΑ
8 εξ -ΜΥΣΤΑΓΩΓΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΥΣΤΕΡΟΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
8 εξ -ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ
8 εξ -ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-ΑΓ.ΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ
8 εξ -ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ
8 εξ -ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1827-1850
8 εξ -ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
8 εξ -ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΘΕΟΛΟΓΙΚΑ ΡΕΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΣΤΑΝΤΙΣΜΟΥ
8 εξ -ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ Α’;

  •  
  •  
  •  
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!