ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

Σχολές/Βάσεις/Πεδία ΤΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
Κωδικός : 107
Ίδρυμα: ΑΠΘ
Site: https://www.past.auth.gr/
Επ. Πεδίο/α: 1
Έτη Σπουδών: 4
Συντελεστής ΕΒΕ : 0.80
ΕΒΕT (2023) : 9.42
EBET 2021- 2023 : Εδώ
Συντελεστές Βαρύτητας (ΓΕΛ) :
[1 ΕΠ ] ΓΛ: 25 - ΑΡΧ: 30 - ΙΣΤ: 20 - ΛΑΤ: 25
Μετεγγραφή: NAI
Μαθήματα (Εύδοξος) (2023) : Link
Οδηγός Σπουδών : OS
Εξωτερική Αξιολόγηση : AX
Βάσεις ΓΕΛ (κατ.90%) 2004- 2023 : Εδώ
Μόρια 1ου Επιτυχόντα ΓΕΛ (90%) (2023): 11815
Μόρια Τελευταίου Επιτυχόντα ΓΕΛ (Βάση) (90%) (2023) : 9535
Εισακτέοι (100%) (ΓΕΛ&ΕΠΑΛ) 2001- 2024 : Εδώ
Εισακτέοι ΓΕΛ & ΕΠΑΛ κατ.100% (2024) : 150
Εισακτέοι ΓΕΛ & ΕΠΑΛ κατ.100% (2023) : 150
Εισακτέοι ΓΕΛ κατ.90% (2023) : 135
Εισακτέοι ΓΕΛ κατ.90% Κατόπιν Μεταφοράς (2023) : 147
Κενές Θέσεις ΓΕΛ κατ.90% (2023) : 125
Προτιμήσεις Επιτυχόντων ΓΕΛ κατ.90% 2023 : Εδώ
Συνολικές Προτιμήσεις Υποψηφίων ΓΕΛ κατ.90% 2023 : Εδώ
Μαθήματα ανά Εξάμηνο:
[ΕΞ] Μαθήματα (Βασικά [Β], Κατευθύνσεων [Κ], Υποχρεωτικά (Υ), Επιλογής (Ε) ) :
[0] [ΒΥ] H νοερά προσευχή στην Ορθόδοξη λειτουργική παράδοση
[0] [ΒΥ] Αγιονικοδημικά
[0] [ΒΥ] Αθλητισμός και Ολυμπισμός. Ιστορικοθεολογική και κοινωνιολογική διερεύνηση
[0] [ΒΥ] Ανθρωπολογία της Παλαιάς Διαθήκης
[0] [ΒΥ] Απόκρυφες πράξεις, επιστολές και αποκαλύψεις
[0] [ΒΥ] Βιοηθικά διλήμματα κατά την έναρξη της ζωής
[0] [ΒΥ] Βιοηθική: Θεώρηση από άποψη χριστιανικής ηθικής
[0] [ΒΥ] Γραμματικές και λεξικά της Καινής Διαθήκης
[0] [ΒΥ] Διορθόδοξα λειτουργικά θέματα
[0] [ΒΥ] Εβραϊκά I
[0] [ΒΥ] Εβραϊκά ΙΙ
[0] [ΒΥ] Εθνικά θέματα σχετιζόμενα με τις χώρες της χερσονήσου του Αίμου
[0] [ΒΥ] Ειδικά θέματα κανονικού δικαίου
[0] [ΒΥ] Ειδικά θέματα της ιστορίας της Εκκλησίας Ιεροσολύμων
[0] [ΒΥ] Ειδικά θέματα Χριστολογίας-Εκκλησιολογίας
[0] [ΒΥ] Εικονογραφία του Χριστού και της Θεοτόκου
[0] [ΒΥ] Εκκλησία-Ελληνική παιδεία κατά την περίοδο της Οθωμανικής κυριαρχίας
[0] [ΒΥ] Εκκλησιαστικές προσωπικότητες των χωρών της χερσονήσου του Αίμου
[0] [ΒΥ] Εκκλησιαστικό περιουσιακό δίκαιο
[0] [ΒΥ] Εκπαίδευση και άσκηση στην τέχνη της σύγχρονης αγιογραφίας (1)
[0] [ΒΥ] Εκπαίδευση και άσκηση στην τέχνη της σύγχρονης αρχαιολογίας και τέχνης (ΙΙ)
[0] [ΒΥ] Ελληνική Παλαιογραφία και Επιγραφική
[0] [ΒΥ] Εξομολογητική
[0] [ΒΥ] Ερμηνεία Λειτουργικών περικοπών από την Παλαιά Διαθήκη
[0] [ΒΥ] Η Βενετία των Ελλήνων: Λόγιοι, Εκκλησία, παιδεία
[0] [ΒΥ] Η βυζαντινή Θεία Λειτουργία στην ιστορία και στο παρόν
[0] [ΒΥ] Η εξάπλωση του Ισλάμ στην Ασία
[0] [ΒΥ] Η Θεολογία των Ιερών Μυστηρίων
[0] [ΒΥ] Η Καππαδοκία-Εκκλησιαστική ιστορία, τα πετρομονάστηρα, ο πολιτισμόςτης και οι άνθρωποι
[0] [ΒΥ] Η Ορθόδοξη αντιρρητική γραμματεία από τον ΙΑ΄ αιώνα
[0] [ΒΥ] Η πολιτική φιλοσοφία του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη
[0] [ΒΥ] Η συμμετοχή των λαϊκών στην εκλογή των επισκόπων
[0] [ΒΥ] Η συμπροσευχή μετά των ετεροδόξων
[0] [ΒΥ] Η χρήση των Η/Υ στη θεολογική έρευνα (I)
[0] [ΒΥ] Η χρήση των Η/Υ στη θεολογική έρευνα (ΙΙ)
[0] [ΒΥ] Θέματα μορφολογίας της εκκλησιαστικής μουσικής
[0] [ΒΥ] Θέματα πατερικής θεολογίας
[0] [ΒΥ] Θεολογία μικρασιατών Πατέρων
[0] [ΒΥ] Θεωρία και πράξη της εκκλησιαστικής μουσικής. Διδασκαλία χορού ψαλτών
[0] [ΒΥ] Θρησκείες της ελληνιστικής και ρωμαϊκής περιόδου
[0] [ΒΥ] Ιστορία της ερμηνείας της Παλαιάς Διαθήκης. Ι. Πατερική περίοδος
[0] [ΒΥ] Ιστορία της Θεσσαλονίκης. Θέματα βυζαντινής και νεώτερης εκκλησιαστικής ιστορίας (μέρος Β΄)
[0] [ΒΥ] Κανονικολειτουργικά θέματα
[0] [ΒΥ] Κατηχητική
[0] [ΒΥ] Κοινότητα και κοινωνία. Θέσεις της κοινωνιολογίας του Χριστιανισμού
[0] [ΒΥ] Κοινωνικές αντιλήψεις στην Παύλεια θεολογία
[0] [ΒΥ] Κολλυβάδες και Νεομάρτυρες: Αγιότητα και Θεολογία του μαρτυρίου
[0] [ΒΥ] Λατινικά χριστιανικά κείμενα
[0] [ΒΥ] Μεταστροφές στην Ορθόδοξη Εκκλησία με βάση τη σχετική γραμματεία
[0] [ΒΥ] Ο αυτοκράτωρ Μανουήλ Β΄ Παλαιολόγος ως θεολόγος
[0] [ΒΥ] Ο βυζαντινός 7ος αιώνας ως εποχή μετάβασης
[0] [ΒΥ] Ο διάλογος ελληνικής φιλοσοφίας και χριστιανισμού στους απολογητές του 2ου μ. Χ. αιώνα
[0] [ΒΥ] Ο Μιχαήλ Ψελλός και η εποχή του
[0] [ΒΥ] Ο σύγχρονος νεοπαγανισμός
[0] [ΒΥ] Οι Άγιοι της Θεσσαλονίκης
[0] [ΒΥ] Ορθοδοξη Εκκλησία: Κοινωνία εσχάτων
[0] [ΒΥ] Ορθοδοξία και αίρεση στην αρχαία Εκκλησία
[0] [ΒΥ] Ορθοδοξία και Ευρώπη. Κοινωνιολογική διερεύνηση
[0] [ΒΥ] Ορθοδοξία και Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών
[0] [ΒΥ] Προβλήματα θρησκευτικής ελευθερίας και παγκοσμιοποίησης
[0] [ΒΥ] Σύγχρονα ποιμαντικά θέματα
[0] [ΒΥ] Σχέσεις Εκκλησίας και πολιτείας κατά τη βυζαντινή περίοδο
[0] [ΒΥ] Τα θεολογικά ρεύματα στην τουρκοκρατία
[0] [ΒΥ] Τελετουργικά ζητήματα
[0] [ΒΥ] Το βιβλίο του Ιώβ
[0] [ΒΥ] Το δίκαιο του Αγίου Όρους
[0] [ΒΥ] Το δίκαιο των μοναχών
[0] [ΒΥ] Το ελληνικό σχολείο και η σύγχρονη πνευματική, κοινωνική, πολιτισμική και οικονομική κρίση
[0] [ΒΥ] Το λειτουργικό κίνημα των φιλοκαλικών Πατέρων κατά τον ΙΗ΄ αιώνα
[0] [ΒΥ] Το προπατορικό αμάρτημα στην ανατολική και δυτική παράδοση
[0] [ΒΥ] Το σχολείο ως εργαστήριο διαμόρφωσης στάσεων έναντι του "άλλου"
[0] [ΒΥ] Χριστιανική τοπογραφία Θεσσαλονίκης
[0] [ΒΥ] Χριστιανισμός και οικουμένη τον 6ο μ. Χ. αιώνα. Η εκκλησιαστική πολιτική του Ιουστινιανού
[1] [ΒΥ] Αγγλικά
[1] [ΒΥ] Αρχαία Ελληνικά Α΄
[1] [ΒΥ] Εισαγωγή στη θεία λατρεία
[1] [ΒΥ] Εισαγωγή στη Θεολογία
[1] [ΒΥ] Εισαγωγή στη χριστιανική γραμματεία
[1] [ΒΥ] Εισαγωγή στην εκκλησιαστική ιστορία (1)
[1] [ΒΥ] Εισαγωγή στην Καινή Διαθήκη
[1] [ΒΥ] Εισαγωγή στην Παλαιά Διαθήκη
[1] [ΒΥ] Εισαγωγή στην ψυχολογία
[2] [ΒΥ] Αρχαία Ελληνικά Β΄
[2] [ΒΥ] Εισαγωγή στη θρησκειολογία
[2] [ΒΥ] Εισαγωγή στην επιστημονική μεθοδολογία
[2] [ΒΥ] Εκκλησιαστική ιστορία
[2] [ΒΥ] Εκκλησιαστική μουσική-Θέματα λειτουργικής μουσικής
[2] [ΒΥ] Ερμηνεία συνοπτικών Ευαγγελίων και Πράξεων των Αποστόλων
[2] [ΒΥ] Ερμηνεία της Παλαιάς Διαθήκης
[2] [ΒΥ] Ιστορία και σύγχρονη κατάσταση της Εκκλησίας της Ελλάδος και της Κύπρου (1)
[2] [ΒΥ] Ιστορία της αρχαίας και βυζαντινής φιλοσοφίας
[2] [ΒΥ] Ιστορία του βυζαντινού πολιτισμού
[3] [ΒΥ] Βυζαντινή μουσικολογία και ψαλτική τέχνη
[3] [ΒΥ] Ιστορία και διδασκαλία ξένων θρησκειών. Παραθρησκευτικά κινήματα
[3] [ΒΥ] Ιστορία και σύγχρονη κατάσταση της Εκκλησίας της Ελλάδος και της Κύπρου (2)
[3] [ΒΥ] Ιστορία και σύγχρονη κατάσταση του Οικουμενικού Πατριαρχείου και των άλλων Πρεσβυγενών Πατριαρχείων
[3] [ΒΥ] Κοινωνιολογία του Χριστιανισμού
[3] [ΒΥ] Πατρολογία. Χριστιανική γραμματεία 1 (Α)
[3] [ΒΥ] Χριστιανική και Βυζαντινή αρχαιολογία και τέχνη 1
[4] [ΒΥ] Αγιολογία και Εορτολογία
[4] [ΒΥ] Ερμηνεία επιστολών της Καινής Διαθήκης
[4] [ΒΥ] Ιστορία και σύγχρονη κατάσταση των σλαβικών και λοιπών Ορθοδόξων Εκκλησιών
[4] [ΒΥ] Ιστορία του νέου Ελληνισμού
[4] [ΒΥ] Πατρολογία. Χριστιανική γραμματεία
[4] [ΒΥ] Ποιμαντική ψυχολογία
[4] [ΒΥ] Χριστιανική και βυζαντινή αρχαιολογία και τέχνη 2
[5] [ΒΥ] Ιστορία δογμάτων
[5] [ΒΥ] Ομιλητική-Ιστορία του κηρύγματος
[5] [ΒΥ] Ποιμαντική με ασκήσεις 1
[5] [ΒΥ] Σύγχρονες χριστιανικές αιρέσεις
[5] [ΒΥ] Υμνολογία
[5] [ΒΥ] Χριστιανική γραμματεία 2 (Α)
[5] [ΒΥ] Χριστιανική και βυζαντινή αρχαιολογία και τέχνη 3
[6] [ΒΥ] Γλώσσα και ερμηνευτική της Καινής Διαθήκης
[6] [ΒΥ] Ερμηνεία δογματικών και συμβολικών κειμένων 1
[6] [ΒΥ] Θεολογία Παλαιάς Διαθήκης
[6] [ΒΥ] Ιεραποστολική
[6] [ΒΥ] Λειτουργική-Πηγές της θείας λατρείας. Τελετουργική
[6] [ΒΥ] Ομιλητική-Αισθητική της Λατρείας
[6] [ΒΥ] Συμβολική. Διορθόδοξες και διαχριστιανικές σχέσεις. Ιστορία της οικουμενικής κινήσεως.
[6] [ΒΥ] Χριστιανική γραμματεία 2 (Β)
[7] [ΒΥ] Γενική παιδαγωγική με ασκήσεις. Πρακτική άσκηση
[7] [ΒΥ] Ερμηνεία Πατέρων
[7] [ΒΥ] Θεολογία της Καινής Διαθήκης και ερμηνεία της Ιωάννειας γραμματείας
[7] [ΒΥ] Κανονικό δίκαιο 1
[7] [ΒΥ] Λειτουργική- Ιστορία και θεολογία της θείας λατρείας
[7] [ΒΥ] Πηγές του κανονικού δικαίου
[7] [ΒΥ] Χριστιανική γραμματεία 3
[7] [ΒΥ] Χριστιανική ηθική 1
[8] [ΒΥ] Δογματική της Ορθοδόξου καθολικής Εκκλησίας 2
[8] [ΒΥ] Ειδική διδακτική του μαθήματος των θρησκευτικών. Ευρωπαϊκό πρόγραμμα ΕΠΕΑΕΚ II
[8] [ΒΥ] Ερμηνεία δογματικών και συμβολικών κειμένων 2
[8] [ΒΥ] Κανονικό δίκαιο 2
[8] [ΒΥ] Κανονικό δίκαιο. Σχέσεις Πολιτείας και Εκκλησίας
[8] [ΒΥ] Λειτουργική-Βυζαντινός λειτουργικός τύπος
[8] [ΒΥ] Χριστιανική ηθική 2
---------------------------------

Στον Οδηγό Σπουδών του Τμήματος αναφέρεται:
Tο  Τμήμα  Ποιμαντικής  και  Κοινωνικής  Θεολογίας  του  Α.Π.Θ.  αποσκοπεί  στην «κατάρτιση  στελεχών  ικανών  για  το  έργο  του  θεολόγου  επιστήμονα  ως κληρικού  και  ως  καθηγητού  θρησκευτικών  μαθημάτων  καθώς  και   την προετοιμασία ερευνητών που θα ασχοληθούν με τη θεολογία στους ποικίλους τομείς αυτής».
Το Τμήμα παρέχει:
1. Πτυχίο Θεολογίας
2. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) με τίτλο «Ορθόδοξη Θεολογία και Χριστιανικός  Πολιτισμός  στις  εξής  κατευθύνσεις:  α)  Αγίας  Γραφής  (i.  Παλαιά Διαθήκη, ii.  Καινή  Διαθήκη)  β)  Πατερικής  Γραμματείας  και  Αγιολογίας  (i. Πατερική  Γραμματεία, ii.  Αγιολογία)  γ)  Θρησκειολογίας,  δ)  Εκκλησιαστικής Ιστορίας,  ε)  Δογματικής  και  Συμβολικής  Θεολογίας,  στ)  Ελληνισμού  και
Ορθοδοξίας  ζ)  Λειτουργικής,  η)  Βυζαντινής  και  Χριστιανικής  Αρχαιολογίας  και Τέχνης,  θ)  Βυζαντινής  Μουσικολογίας‐Υμνολογίας,  ι)  Κανονικού  Δικαίου,  ια) Ποιμαντικής  και  Ποιμαντικής  Ψυχολογίας  (i.  Ποιμαντική, ii.  Ποιμαντική Ψυχολογία),  ιβ)  Παιδαγωγκής–Χριστιανικής  Παιδαγωγικής,  ιγ)  Χριστιανικής Ηθικής  και  Κοινωνιολογίας  του  Χριστιανισμού  (i.  Χριστιανική  Ηθική, ii. Κοινωνιολογία του Χριστιανισμού).
3. Διδακτορικό  Δίπλωμα (ΔΔ) Θεολογίας,  το  οποίο  είναι  ενιαίο  και  ανεξάρτητο από την ειδίκευση.
4. M. Th. in Orthodox Theology Studies (Μεταπτυχιακό Διπλωμα Ειδίκευσης στο Αγγλόφωνο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών).

Τελαυταία τροποποίηση 18 Σεπτεμβρίου, 2022 | 1η Δημοσίευση: 16 Οκτωβρίου, 2017