ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

Σχολές/Βάσεις/Πεδία [ΚΕΣΥΠ Λαμίας] ΤΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
Κωδικός : 107
Ίδρυμα: ΑΠΘ
Επ. Πεδίο/α: 1
Έτη Σπουδών: 4
Συντελεστής ΕΒΕ : 0.8
ΕΒΕ (2023) : 9.42
Μετεγγραφή: NAI
Site: http://www.past.auth.gr/
Μαθήματα (Εύδοξος) : https://service.eudoxus.gr/public/departments/courses/1655/2023
Οδηγός Σπουδών : OS
Εξωτερική Αξιολόγηση : AX
Βάσεις 2004- 2023 : Εδώ
Εισακτέοι 2001- 2023 : Εδώ
Προτιμήσεις Επιτυχόντων 2023 : Εδώ
Συνολικές Προτιμήσεις Υποψηφίων 2023 : Εδώ
Συντελεστές Βαρύτητας:
[1 ΕΠ ] ΓΛ: 25 - ΑΡΧ: 30 - ΙΣΤ: 20 - ΛΑΤ: 25
Μαθήματα ανά Εξάμηνο:

Warning: mysqli_num_rows() expects parameter 1 to be mysqli_result, bool given in /usr/www/users/ixorip/sep4u.gr/sxoles/wptmimaup12.php on line 357
---------------------------------

Στον Οδηγό Σπουδών του Τμήματος αναφέρεται:
Tο  Τμήμα  Ποιμαντικής  και  Κοινωνικής  Θεολογίας  του  Α.Π.Θ.  αποσκοπεί  στην «κατάρτιση  στελεχών  ικανών  για  το  έργο  του  θεολόγου  επιστήμονα  ως κληρικού  και  ως  καθηγητού  θρησκευτικών  μαθημάτων  καθώς  και   την προετοιμασία ερευνητών που θα ασχοληθούν με τη θεολογία στους ποικίλους τομείς αυτής».
Το Τμήμα παρέχει:
1. Πτυχίο Θεολογίας
2. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) με τίτλο «Ορθόδοξη Θεολογία και Χριστιανικός  Πολιτισμός  στις  εξής  κατευθύνσεις:  α)  Αγίας  Γραφής  (i.  Παλαιά Διαθήκη, ii.  Καινή  Διαθήκη)  β)  Πατερικής  Γραμματείας  και  Αγιολογίας  (i. Πατερική  Γραμματεία, ii.  Αγιολογία)  γ)  Θρησκειολογίας,  δ)  Εκκλησιαστικής Ιστορίας,  ε)  Δογματικής  και  Συμβολικής  Θεολογίας,  στ)  Ελληνισμού  και
Ορθοδοξίας  ζ)  Λειτουργικής,  η)  Βυζαντινής  και  Χριστιανικής  Αρχαιολογίας  και Τέχνης,  θ)  Βυζαντινής  Μουσικολογίας‐Υμνολογίας,  ι)  Κανονικού  Δικαίου,  ια) Ποιμαντικής  και  Ποιμαντικής  Ψυχολογίας  (i.  Ποιμαντική, ii.  Ποιμαντική Ψυχολογία),  ιβ)  Παιδαγωγκής–Χριστιανικής  Παιδαγωγικής,  ιγ)  Χριστιανικής Ηθικής  και  Κοινωνιολογίας  του  Χριστιανισμού  (i.  Χριστιανική  Ηθική, ii. Κοινωνιολογία του Χριστιανισμού).
3. Διδακτορικό  Δίπλωμα (ΔΔ) Θεολογίας,  το  οποίο  είναι  ενιαίο  και  ανεξάρτητο από την ειδίκευση.
4. M. Th. in Orthodox Theology Studies (Μεταπτυχιακό Διπλωμα Ειδίκευσης στο Αγγλόφωνο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών).