Μεταπτυχιακά του ΑΠΘ

Έδρα UNESCO στο ΑΠΘ 1
Ευρωπαϊκό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στα Δικαιώματα του
Ανθρώπου και τον Εκδημοκρατισμό
Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας
Π.Μ.Σ. «Γλωσσικές, Λογοτεχνικές και Διαπολιτισμικές
Σπουδές στο Γαλλόφωνο και Ευρωπαϊκό Χώρο»
Κατευθύνσεις:
1. Γαλλική λογοτεχνία και Διαπολιτισμικότητα
2. Διδακτική των Γλωσσών και Νέες Τεχνολογίες στη Γλωσσική Επικοινωνία
3. Μεταφρασεολογία – Μετάφραση Λογοτεχνίας και Επιστημών του Ανθρώπου
Δ.Π.Μ.Σ. Erasmus Mundus«Ευρωπαϊκοί Πολιτισμοί και
Λογοτεχνίες» με τα Πανεπιστήμια Alma Mater
Μπολόνιας (Ιταλία), Haute-Alsace Μυλούζ (Γαλλία),
Marc-Bloch Στρασβούργου (Γαλλία)
Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας & Φιλολογίας
Π.Μ.Σ. «Επιστήμες της Γλώσσας και του Πολιτισμού»
Κατευθύνσεις:
1. Τεχνολογία και Γλωσσική Εκπαίδευση
2. Μετάφραση , επικοινωνία και εκδοτικός Χώρος
3. Λογοτεχνία, ιστορία και πολιτισμοί
4.Γλωσσικές Διαταραχές και εκπαιδευτική Παρέμβαση
Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας & Φιλολογίας
Π.Μ.Σ. «Γλώσσα και Πολιτισμός στο Γερμανόφωνο Χώρο»
Κατευθύνσεις:
1. Γλωσσολογίας-Διδακτικής
2. Λογοτεχνίας-Πολιτισμού
Δ.Π.Μ.Σ. «Συγκριτική Γραμματολογία και Λογοτεχνική
Μετάφραση: Κριτικές και δημιουργικές προσεγγίσεις λόγου» με το Τμήμα Φιλολογίας
Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας
Π.Μ.Σ. «Αγγλική Γλώσσα και Φιλολογία»
Κατευθύνσεις:
1. Γλωσσολογία, 2. Εκμάθηση και Διδασκαλία Ξένης Γλώσσας,
3. Αγγλικές και Αμερικάνικες Σπουδές, 4. Γλώσσα, Λογοτεχνία και Ψηφιακά Μέσα στην Εκπαίδευση
Δ.Π.Μ.Σ. «Ευρωπαϊκή Λογοτεχνία και Πολιτισμός» με τα Τμήματα Φιλολογίας, Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Δ.Π.Μ.Σ. «Διερμηνεία και Μετάφραση» με τα Τμήματα, Φιλολογίας, Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Κατευθύνσεις:
1 Διερμηνεία, 2. Μετάφραση
Τμήμα Θεάτρου
Π.Μ.Σ. «Η θεατρική παράσταση: ιστορία, θεωρία και πρακτική»
Κατευθύνσεις:
1.Παραστασιολογία – Δραματολογία
2.Σκηνοθεσία
3.Σκηνογραφία – Ενδυματολογία
4.Υποκριτική
5.Παιδαγωγική του Θεάτρου
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Δ.Π.Μ.Σ. «Η Βυζαντινή Μουσική και Καλλιτεχνική
Δημιουργία» με το Τμήμα Θεολογίας
Τμήμα Θεολογίας
Π.Μ.Σ. «Θεολογία και Πολιτισμός»,
Κατευθύνσεις: 1. Βιβλικών Σπουδών, 2. Ιστορίας, Γραμματείας,
Αρχαιολογίας και Τέχνης, 3. Δογματικής, Ιστορίας της Φιλοσοφίας και
Οικουμενικής Θεολογίας,4. Ηθικής, Κοινωνιολογίας και Σπουδής της
Θρησκείας, 5. Πρακτικής θεολογίας.
Τμήμα Ποιμαντικής & Κοινωνικής Θεολογίας
Π.Μ.Σ. «Ορθόδοξη Θεολογία και Χριστιανικός Πολιτισμός» με
Κατευθύνσεις:
1. Αγίας Γραφής, 2. Πατερικής Γραμματείας και Αγιολογίας, 3.
Θρησκειολογίας, 4. Εκκλησιαστικής Ιστορίας, 5. Δογματικής και Συμβο-
λικής Θεολογίας, 6. Ελληνισμού και Ορθοδοξίας, 7. Λειτουργικής, 8.
Βυζαντινής και Χριστιανικής Αρχαιολογίας και Τέχνης, 9. Βυζαντινής
Μουσικολογίας – Υμνολογίας, 10. Κανονικού Δικαίου, 11. Ποιμαντικής
και Ποιμαντικής Ψυχολογίας, 12. Παιδαγωγικής – Χριστιανικής
Παιδαγωγικής, 13. Χριστιανικής Ηθικής & Κοινωνιολογίας του Χριστια-
νισμού
Δ.Δ.Π.Μ.Σ. «Ελλάδα: Εκκλησιαστική Ιστορία και Πολιτισμός»
με το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας του Ε.Κ.Π.Α. νέο
Τ.Ε.Φ.Α.Α. (Θεσ/νίκης)
Δ.Π.Μ.Σ. «Ανθρώπινη Απόδοση και Υγεία» με το Τ.Ε.Φ.Α.Α. Σερρών
Κατευθύνσεις:
1.Άσκηση και Υγεία
2.Σχολική Φυσική Αγωγή
3.Προπονητική Αθλημάτων
4.Προσαρμοσμένη/ειδική φυσική αγωγή
Τ.Ε.Φ.Α.Α. Σερρών
Π.Μ.Σ. «Κινησιολογία»

Τμήμα Φιλολογίας
Π.Μ.Σ. με Κατευθύνσεις:
1. Κλασικής Φιλολογίας – Αρχαία Ελληνική Φιλολογία
2. Κλασικής Φιλολογίας – Λατινική Φιλολογία
3. Μεσαιωνικής Ελληνικής Φιλολογίας
4. Νεοελληνικής Φιλολογίας
5. Γενικής και Συγκριτικής Γραμματολογίας
6. Θεωρητικής Γλωσσολογίας
7. Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας
8.Ιστορικής και Βαλκανικής Γλωσσολογίας
Τμήμα Ιστορίας & Αρχαιολογίας
Π.Μ.Σ. με Κατευθύνσεις:
1. Ιστορίας
2.Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Π.Μ.Σ. στις «Επιστήμες Αγωγής»
Κατευθύνσεις:
1.Κοινωνία, εκπαίδευση και παιδαγωγική
2.Διδακτική της γλώσσας και της λογοτεχνίας
3.Θετικές επιστήμες και οι διδακτικές τους
Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής & Εκπαίδευσης
Δ.Π.Μ.Σ. Ειδίκευση στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση με το Τμήμα Βιολογίας
Δ.Π.Μ.Σ. «Ψυχοπαιδαγωγική της Ένταξης: Ένα σχολείο
για όλους» με το Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής
1.Ψυχοπαιδαγωγικές συνιστώσες των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών
2.Ψυχοπαιδαγωγικές συνιστώσες της πολυπολιτισμικότητας
Π.Μ.Σ. «Επιστήμες της Αγωγής»
Κατευθύνσεις:
1. Εκπαιδευτική Πολιτική
2.Πολιτισμικές Σπουδές και περιβάλλοντα Αγωγής για το παιδί
3.Αισθητική Αγωγή: θεωρία και δράσεις
4.Δημιουργική γραφή και εκδοτική παραγωγή για το παιδί: από το σχολικό στο εξωσχολικό βιβλίο
5.Μαθηματικά, Φυσικές Επιστήμες και Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ): Διδασκαλία και Μάθηση
Δ.Δ.Π.Μ.Σ. «Επιστήμες της Αγωγής-Τεχνολογίες
Μάθησης» με τα Τμήματα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και
Μηχανικών Υπολογιστών, Παιδαγωγικό Δημοτικής
Εκπαίδευσης (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων)
Δ.Π.Μ.Σ. «Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και Καινοτόμες
Εφαρμογές στην Εκπαίδευση» με το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Τμήμα Ψυχολογίας
Π.Μ.Σ. «Εφαρμοσμένη Ψυχολογία»
Κατευθύνσεις: 1. Κλινική Ψυχολογία 2. Κλινική
Νευροψυχολογία 3. Σχολική Ψυχολογία
Π.Μ.Σ. στην Κοινωνική Ψυχολογία και Ψυχοκοινωνικές
Παρεμβάσεις
Π.Μ.Σ. στη Μάθηση και Συναίσθημα σε Νέους και
Ηλικιωμένους
Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής
Π.Μ.Σ. «Φιλοσοφία»
Κατευθύνσεις:
1. Συστηματική Φιλοσοφία
2. Ιστορία της Φιλοσοφίας
Π.Μ.Σ. «Παιδαγωγική Επιστήμη»
Κατευθύνσεις: 1. Διεθνής Εκπαίδευση, 2. Ειδική Αγωγή, 3.
Ιστορική Παιδαγωγική, 4. Παιδαγωγική του Σχολείου, 5.
Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Π.Μ.Σ. στα Οικονομικά – Master in Economics με
Κατευθύνσεις:
1.Διεθνής Μακροοικονομική και Χρηματοοικονομική
2. Ποσοτική Χρηματοικονομική ανάλυση και Επενδύσεις
3. Τουρισμός και Περιφερειακή Ανάπτυξη
4. Εφαρμοσμένα Οικονομικά
5. Πολιτική Οικονομία
Π.Μ.Σ. «Εφοδιαστική και Διοίκηση Αλυσίδας
Εφοδιασμού (Logistics)»
Π.Μ.Σ. στην «Διοίκηση Επιχειρήσεων (Master in
Buisiness Administration – ΜΒA »
Δ.Π.Μ.Σ.Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη και
Αυτοδιοίκηση με τα Τμήματα Πολιτικής Επιστήμης και
Διεθνών Σχέσεων (Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου),
Οικονομικών Επιστημών (Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο
Θράκης) και Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
(Πανεπιστήμιο Πειραιώς)
Νομική Σχολή
Π.Μ.Σ της Νομικής Σχολής,
Κατευθύνσεις:
1. Αστικού, Αστικού Δικονομικού και Εργατικού Δικαίου
2. Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης
3. Διεθνών Σπουδών
4. Εμπορικού και Οικονομικού Δικαίου
++++++++++++++++++++++++++++++++
Τμήμα Χημικών Μηχανικών
Π.Μ.Σ. «Χημική Μηχανική»
Δ.Π.Μ.Σ. «Διεργασίες και Τεχνολογία Προηγμένων Υλικών» με τα
Τμήματα Μηχανολόγων Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και
Μηχανικών Υπολογιστών, Χημείας
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Π.Μ.Σ. που οδηγεί σε Διδακτορικό Δίπλωμα στα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος
Τομέας Επιστήμης και Τεχνολογίας των Κατασκευών
Τομέας Υδραυλικής και Τεχνικής Περιβάλλοντος
Τομέας Γεωτεχνικής Μηχανικής
Τομέας Μεταφορών, Συγκοινωνιακής Υποδομής, Διαχείρισης Έργων και Ανάπτυξης
Π.Μ.Σ. «Αντισεισμικός Σχεδιασμός Τεχνικών Έργων»
Π.Μ.Σ. «Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιμη Ανάπτυξη»
Δ.Π.Μ.Σ. «Σχεδιασμός, Οργάνωση και Διαχείριση Συστημάτων
Μεταφορών» με Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών
Π.Μ.Σ. «Διοίκηση και Διαχείριση Τεχνικών Έργων»
Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Δ.Π.Μ.Σ. «Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση Μνημείων Πολιτισμού» με τα Τμήματα, Πολιτικών Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών
Υπολογιστών, Χημικών Μηχανικών Αγρονόμων και ΤοπογράφωνΜηχανικών
Κατευθύνσεις
1.Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση Αρχιτεκτονικών Μνημείων
2.Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση Έργων Τέχνης και Μηχανισμών
Δ.Δ.Π.Μ.Σ. «Μουσειολογία-Διαχείριση Πολιτισμού» με τα Τμήματα
Μηχανολόγων Μηχανικών, Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και
Εκπαίδευσης, Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας)
Δ.Π.Μ.Σ. «Αρχιτεκτονική Τοπίου» με το Τμήμα Γεωπονίας
Π.Μ.Σ «Περιβαλλοντικός Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός»
Π.Μ.Σ. «Σχεδιασμός Αιχμής: Καινοτομία και Διεπιστημονικότητα
στον Αρχιτεκτονικό Σχεδιασμό»
Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών
Π.Μ.Σ. «Γεωπληροφορική»
Κατευθύνσεις:
1.Τοπογραφικές Εφαρμογές Υψηλής Ακρίβειας
2.Σύγχρονες Γεωδαιτικές Εφαρμογές
3.Διαχείριση Φωτογραμμετρικής Παραγωγής και Τηλεσκόπισης σε Περιβάλλον ΣΓΠ
4.Υδατικοί Πόροι
Π.Μ.Σ. « Τεχνικές και Μέθοδοι στην Ανάλυση, Σχεδιασμό και Διαχείριση του Χώρου»
Κατευθύνσεις:
1.Κτηματολόγιο και διαχείριση χωρικών δεδομένων
2.Χαρτογραφική παραγωγή και γεωγραφική ανάλυση
3.Οργάνωση και διαχείριση πόρων και έργων ανάπτυξης
Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
Δ.Δ.Π.Μ.Σ. Erasmus Mundus «Αερομηχανική Στροβιλομηχανών» –
THRUST με KTH Βασιλικό Ινστιτούτο Τεχνολογίας (Σουηδία)
Πανεπιστήμιο Λιέγης (Βέλγιο) Πανεπιστήμιο Ντίουκ (ΗΠΑ)
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Δ.Δ.Π.Μ.Σ. «Προηγμένα Συστήματα Η/Υ και Επικοινωνιών» με τα Τμήματα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, Μουσικών Σπουδών, Ιατρικής, Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
(Πανεπιστήμιο Μακεδονίας)