Μεταπτυχιακά για πτυχιούχους Παιδαγωγικών Δημοτικής Εκπαίδευσης

Το περιεχόμενο που βλέπετε έχει δημοσιευθεί πριν 6 έτη . Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη τον χρόνο δημοσίευσής του και το ενδεχόμενο ότι όσα αναγράφονται σε αυτό να μην ισχύουν ή να έχουν τροποποιηθεί.

το έγγραφο

1. Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική: (Υποκατεύθυνση) Εκπαίδευση Ενηλίκων- Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση- Δια βίου Μάθηση
2. Ανάγνωση, Φιλαναγνωσία και Εκπαιδευτικό Υλικό
3. Διοίκηση Ανώτατης Εκπαίδευσης
4. Κοινωνικές Νευροεπιστήμες, Κοινωνική Παιδαγωγική και Εκπαίδευση (Social Neurosciences, Social Pedagogy and Education)
5. Συγκριτική Παιδαγωγική, Εκπαιδευτική Πολιτική και Διοίκηση της Εκπαίδευσης
6. Ειδική Αγωγή
7. Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία. Διδακτική Γλώσσας
8. Λογοτεχνία
9. Κοινωνιολογία και Σύγχρονη Βιομηχανική Κοινωνία: Ειδικά θέματα παιδικής ηλικίας, κοινωνικών μειονοτήτων, εργασίας και εκπαίδευσης
10. Ιστορία και Διδακτική της Ιστορίας
11. Λαογραφία και Εκπαίδευση
12. Θέατρο και Εκπαίδευση
13. Ιστορία και Φιλοσοφία των Μαθηματικών στην Εκπαίδευση
14. Διδακτική των Μαθηματικών
15. Πληροφορική στην Εκπαίδευση
16. Φυσικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση

Σχολιάστε

16 − one =

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here