Τα Μεταπτυχιακά και οι θέσεις στο ΕΑΠ για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19

Το περιεχόμενο που βλέπετε έχει δημοσιευθεί πριν 6 έτη . Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη τον χρόνο δημοσίευσής του και το ενδεχόμενο ότι όσα αναγράφονται σε αυτό να μην ισχύουν ή να έχουν τροποποιηθεί.

Τον καθορισμό του αριθμού των παρεχόμενων θέσεων στις 9215 για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 σε είκοσι εν-
νέα (29) μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών οι οποίες κατανέμονται ως ακολούθως:
Ορθόδοξη Χριστιανική Θεολογία και Θρησκευτικός Πλουραλισμός 180
Εκπαίδευση Ενηλίκων 300
Επιστήμες της Αγωγής 800
Διαχείριση Τεχνικών Έργων 420
Διαχείριση και Τεχνολογία Ποιότητας 445
Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα 220
Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικές Κατασκευές 100
Προχωρημένες Σπουδές στη Φυσική 200
Περιβαλλοντική Κατάλυση για Αντιρύπανση και Παραγωγή Καθαρής Ενέργειας 200
Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Μαθηματικά 120
Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός 260
Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών των Φυσικών Επιστημών 300
Διαχείριση Αποβλήτων 335
Συστήματα Κινητού και Διάχυτου Υπολογισμού 110
Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων 540
Διοίκηση Μονάδων Υγείας 515
Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων 470
Master in Business Administration (MBA) 520
Τραπεζική 545
Γραφικές Τέχνες- Πολυμέσα 70
Σχεδιασμός Φωτισμού 70
Ακουστικός Σχεδιασμός και Ψηφιακός Ήχος 35
Language Education for Refugees and Migrants 300
Αθλητικές Σπουδές: Κοινωνιολογία, Ιστορία, Ανθρωπολογία 300
Σύγχρονες Δημοσιογραφικές Σπουδές 300
Δημόσια Ιστορία 400
Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία 400
Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς 600
Εγκληματολογικές και Ποινικές προσεγγίσεις της διαφθοράς του οικονομικού και του οργανωμένου
εγκλήματος 160

Σχολιάστε

20 + fourteen =

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here