Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (ΟΠΑ) (150)

150 Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (ΟΠΑ)

Στα πλαίσια των προπτυχιακών σπουδών, υπάρχει δυνατότητα μεγαλύτερης εξειδίκευσης σε μία από τις δύο κατευθύνσεις του Τμήματος:
-Διεθνής Οικονομική και Χρηματοδοτική, και
-Διεθνής και Ευρωπαϊκή Πολιτική Οικονομία.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ=50
1 εξ -Εφαρμογές Πληροφορικής
1 εξ -Μαθηματικά Ι
1 εξ -Μικροοικονομική Ι
1 εξ -Οικονομικό Δίκαιο
1 εξ -Σύγχρονη Ευρωπαϊκή Ιστορία
1 εξ -Χρηματοοικονομική Λογιστική
2 εξ -Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήμη και τις Διεθνείς Σχέσεις
2 εξ -Μακροοικονομική Ι
2 εξ -Στατιστική
2 εξ -Χρηματοδοτική
3 εξ -Αγγλικά ΙΙΙ
3 εξ -Μακροοικονομική ΙΙ
3 εξ -Μικροοικονομική ΙΙ
3 εξ -Οικονομετρία Ι
3 εξ -Πολιτική Ολοκλήρωση στην Ε.Ε
3 εξ -Φορολογικές Πολιτικές
4 εξ -Αγγλικά IV
4 εξ -Διεθνής Οικονομική
4 εξ -Ευρωπαϊκό Δίκαιο
4 εξ -Μακροοικονομική ΙΙΙ
4 εξ -Μικροοικονομική ΙΙΙ
5 εξ -Αγγλικά V-Επιχειρησιακή Ορολογία
5 εξ -Δημόσια Οικονομική
5 εξ -Διεθνείς Οργανισμοί
5 εξ -Θεωρία Παιγνίων και εφαρμογές
5 εξ -Ιστορία Οικονομικών Θεωριών
5 εξ -Μαθηματικά ΙΙΙ
5 εξ -Συγκριτική Πολιτική
5 εξ -Τραπεζική (Τραπεζική Θεωρία και Πρακτική)
6 εξ -Αγγλικά VI – Επιχειρησιακή Αλληλογραφία
6 εξ -Βιομηχανική Οργάνωση και Εταιρική Στρατηγική
6 εξ -Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο
6 εξ -Εξωτερικές Σχέσεις της Ε.Ε.
6 εξ -Μακροοικονομικές Πολιτικές της Ε.Ε
6 εξ -Οικονομετρικές Εφαρμογές
6 εξ -Οικονομικά του Περιβάλλοντος
6 εξ -Οικονομική Ανάπτυξη
7 εξ -Αποτίμηση Χρεογράφων και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου
7 εξ -Διεθνής Οικονομία και Κοινωνία
7 εξ -Ευρωπαϊκό Δίκαιο Επιχειρήσεων και Ανταγωνισμού
7 εξ -Θεωρία και Πολιτική Διεθνούς Εμπορίου
7 εξ -Θεωρία και Πολιτική Διεθνών Νομισματικών Σχέσεων
7 εξ -Μαρξιστική Οικονομική Ι
7 εξ -Οικονομική της Εργασίας
7 εξ -Οργάνωση και Εποπτεία Αγορών
8 εξ -Διεθνείς Κεφαλαιαγορές και Χρηματαγορές (Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου)
8 εξ -Κοινωνική Πολιτική στις Χώρες της Ε.Ε.
8 εξ -Νομικές Πτυχές Ρυθμιστικών Πολιτικών
8 εξ -Περιφερειακή Ανάπτυξη και Διαρθρωτικές Πολιτικές της Ε.Ε.
8 εξ -Πολιτική Οικονομία της Ε.Ε.

Τα Τμήματα ΔΕΣ

*355 -Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Πειραιά [1,5] *179 -Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Παντείου [1,5] 150 -Διεθνών και Ευρωπ. Οικον. Σπουδών ΟΠΑ [5] (δεν απαιτεί ξένη γλώσσα)
*161 -Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικ. και Πολ. Σπουδών (ΠΑΜΑΚ) [5]

Αντίστοιχα Τμήματα για μετεγγραφές
(16) «Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών» του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, «Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών» του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, «Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών» του Πανεπιστημίου Πειραιώς και του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Για τους αποφοίτους του Τμήματος ΔΕΣ ανοίγεται ένα ευρύ φάσμα επιλογών στην επαγγελματική τους σταδιοδρομία. Ενδεικτικά αναφέρονται:
-Διεθνείς και Ευρωπαϊκοί Οργανισμοί
-Ελληνική Δημόσια Διοίκηση
-η Δημόσια Διοίκηση και οι Οργανισμοί του ευρύτερου δημόσιου τομέα
-Ιδιωτικές Επιχειρήσεις.
-οι Ιδιωτικές Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ελληνικό και διεθνή χώρο τα ΜΜΕ

Πολλοί ενδιαφερόμενοι για το διπλωματικό σώμα προτιμούν αυτά τα τμήματα. Nα διευκρινίσουμε ότι στη Διπλωματική Ακαδημία μπορούν να εισαχθούν όλοι οι πτυχιούχοι πανεπιστημίου εφόσον περάσουν με επιτυχία τα έξι μαθήματα των εξετάσεων. Όμως , οι απόφοιτοι των τμημάτων αυτών έχουν συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι των υπολοίπων, διότι στο πρόγραμμα των σπουδών τους περιλαμβάνονται τα μαθήματα που εξετάζονται στις εξετάσεις της Ακαδημίας

* Οι πτυχιούχοι του τμήματος Διεθνών Ευρωπαϊκών Σπουδών Πειραιά εγγράφονται στο Οικονομικό Επιμελητήριο εάν επιλέξουν την κατεύθυνση «Διεθνής και Ευρωπαϊκός Οικονομικός Πυλώνας». Οι πτυχιούχοι του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου εγγράφονται στο Οικονομικό Επιμελητήριο με την προϋπόθεση ότι τουλάχιστον το 50% των μαθημάτων κορμού είναι οικονομικής κατεύθυνσης.

© 2017, . Για την αναδημοσίευση της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι απαραίτητη η αναφορά του link προς το άρθρο του sep4u.gr

Untitled Document Σύνολο=5
Τμήματα AEI ΕΠ Β.2018 Β.2017 ΜετΒ Ε.2018 Ε.2017 ΜετΕ ΕΤΗ ΕΙΔ ΓΡΑΦ ΠΛΗ ΜΑΘ Ο.Σ
355 -ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ 1,4 18578 18255 323 159 150 9 4 1 εδώ Inf Math OS
179 -ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΠΑΝΤΕΙΟ 1,4 18141 17878 263 170 160 10 4 1 εδώ Inf Math OS
150 -ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΟΠΑ 4 13159 13016 143 143 135 8 4 0 εδώ Inf Math OS
161 -ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΠΑΝ.ΜΑΚΕΔ. 1,4 12738 12878 -140 170 160 10 4 1 εδώ Inf Math OS
2309 -Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Κοζάνη) ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. 1,4 NEO NEO 0 10 4 0 εδώ Inf Math
Σύνολο: 642 605 37 6 % E.2018 E.2017 ΜετΕ ΕΤΗ ΕΙΔ ΓΡΑΦ Info Math OS
Διαφορά μέγιστης και ελάχιστης βάσης: -12738 - (Καλοδήμος Δ. - http://sep4u.gr) - Σύνολο Εισακτέων: 642
ΕΠ=Επιστημονικό ΠΕδίο / Εισ=Εισακτέοι / ΕΙΔ=Ειδικό Μάθημα / ΓΡΑΦ=Γραφική Παράσταση Βάσεων 2004- 2018 / ΠΛΗ=Πληροφορίες για κάθε τμήμα ξεχωριστά / ΜΑΘ=ΟΛΑ τα μαθήματα σήμερα / Ο.Σ=Οδηγοί Σπουδών )
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!