Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης [163]

[163][1,2,3,4,5] Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

http://www.film.auth.gr/el/spoudes/proptyxiaka/mathimata

1ο εξάμηνο
Κωδ. Τίτλος Διδάσκων Δ.Ω. ECTS
1ΕΣΘ1 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑΣ I Απόστολος Καρακάσης
Περικλής Χούρσογλου 3 7
1ΣΕ1 ΣΕΝΑΡΙΟ I Παναγιώτης Ιωσηφέλης 3 3
1ΠΑ1 ΠΑΡΑΓΩΓΗ I Κώστας Κεφάλας 3 3
1ΦΩ2 Δ/ΝΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ I Παναγιώτης Σαλαπάτας 3 3
1ΜΟ1 ΜΟΝΤΑΖ I Απόστολος Καρακάσης 3 3
1ΘΚ2 ΘΕΩΡΙΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ I Ελευθερία Θανούλη 3 3
1ΙΚ2 ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ I Δέσποινα Κακλαμανίδου 3 3
1ΙΤ1 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΕΧΝΗΣ Ι Χαράλαμπος Σαββόπουλος 3 3
1ΞΓ1 ΑΓΓΛΙΚΑ Ι 2 2
1ΞΓ1 ΓΑΛΛΙΚΑ Ι 2 2
1ΞΓ1 ΙΤΑΛΙΚΑ I 2 2
1ΞΓ1 ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ I 2 2
1ΞΓ1 ΕΛΛΗΝΙΚΑ I 2 2
2ο εξάμηνο
Κωδ. Τίτλος Διδάσκων Δ.Ω. ECTS
2ΕΣΘ1 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑΣ II Περικλής Χούρσογλου 6 7
2ΣΕ2 ΣΕΝΑΡΙΟ II Παναγιώτης Ιωσηφέλης 3 3
2ΦΩ2 Δ/ΝΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ II Παναγιώτης Σαλαπάτας 3 3
2ΗΜ1 ΗΧΟΣ – ΜΟΥΣΙΚΗ Ι Χρήστος A. Γούσιος 3 3
2ΘΚ2 ΘΕΩΡΙΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ II Ελευθερία Θανούλη 3 3
2ΙΚ2 ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ II Δέσποινα Κακλαμανίδου 3 3
2ΣΓ1 ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΙΑ – ΕΝΔΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ I Ιουλία Σταυρίδου 3 3
2ΙΤ1 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΕΧΝΗΣ ΙΙ Χαράλαμπος Σαββόπουλος 3 3
2ΞΓ1 ΑΓΓΛΙΚΑ ΙΙ 2 2
2ΞΓ1 ΓΑΛΛΙΚΑ ΙΙ 2 2
2ΞΓ1 ΙΤΑΛΙΚΑ II 2 2
2ΞΓ1 ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ IΙ 2 2
2ΞΓ1 ΕΛΛΗΝΙΚΑ II 2 2
3ο εξάμηνο
Κωδ. Τίτλος Διδάσκων Δ.Ω. ECTS
3ΕΣΘ1 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΠΟΚΡΙΤΙΚΗΣ I Απόστολος Καρακάσης
Περικλής Χούρσογλου 3 7
3ΣΕ2 ΣΕΝΑΡΙΟ III Παναγιώτης Ιωσηφέλης 3 3
3ΠΑ1 ΠΑΡΑΓΩΓΗ II Κώστας Κεφάλας 3 3
3ΦΩ2 Δ/ΝΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ III Παναγιώτης Σαλαπάτας 3 3
3ΗΜ1 ΗΧΟΣ-ΜΟΥΣΙΚΗ ΙΙ Χρήστος A. Γούσιος 3 3
3ΜΟ2 ΜΟΝΤΑΖ II Απόστολος Καρακάσης 3 3
3ΙΚ2 ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ III Δέσποινα Κακλαμανίδου 3 3
3ΘΚ2 ΘΕΩΡΙΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ III Χριστίνα Αδάμου 3 3
3ΞΓ1 ΑΓΓΛΙΚΑ ΙΙΙ 2 2
3ΞΓ1 ΓΑΛΛΙΚΑ III 2 2
3ΞΓ1 ΙΤΑΛΙΚΑ III 2 2
3ΞΓ1 ΕΛΛΗΝΙΚΑ III 0 0
3ΞΓ1 ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ IΙΙ 2 2
4ο εξάμηνο
Κωδ. Τίτλος Διδάσκων Δ.Ω. ECTS
4ΕΣΘ1 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑΣ IV Περικλής Χούρσογλου 6 7
4ΣΕ1 ΣΕΝΑΡΙΟ IV Παναγιώτης Ιωσηφέλης 3 3
4ΝΤ1 ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ Ι Απόστολος Καρακάσης 3 3
4ΦΩ1 Δ/ΝΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ IV Παναγιώτης Σαλαπάτας 3 3
4ΗΜ1 ΗΧΟΣ-ΜΟΥΣΙΚΗ ΙΙΙ Χρήστος A. Γούσιος 3 3
4ΜΟ2 ΜΟΝΤΑΖ III Απόστολος Καρακάσης 3 3
4ΙΚ2 ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ IV Χριστίνα Αδάμου 3 3
4ΣΓ1 ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΙΑ – ΕΝΔΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ II Ιουλία Σταυρίδου 3 3
4ΞΓ1 ΑΓΓΛΙΚΑ ΙV 2 2
4ΞΓ1 ΓΑΛΛΙΚΑ IV 2 2
4ΞΓ1 ΙΤΑΛΙΚΑ IV 2 2
4ΞΓ1 ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ IV 2 2
4ΞΓ1 ΕΛΛΗΝΙΚΑ IV 2 2
5ο εξάμηνο
Κωδ. Τίτλος Διδάσκων Δ.Ω. ECTS
5ΕΣΘ1 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑΣ V Αντουανέττα Αγγελίδη 6 6
5ΣΕ1 ΣΕΝΑΡΙΟ V Παναγιώτης Ιωσηφέλης 3 5
5ΠΑ1 ΠΑΡΑΓΩΓΗ III Δέσποινα Μουζάκη 3 5
5ΗΜ1 ΗΧΟΣ-ΜΟΥΣΙΚΗ ΙV Χρήστος A. Γούσιος 3 5
5ΜΟ2 ΜΟΝΤΑΖ IV Ιωάννης Κολαξίζης 3 5
5ΘΚ2 ΘΕΩΡΙΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ IV Χριστίνα Αδάμου 3 5
5ΙΚ1 ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ V Ελευθερία Θανούλη 4 5
5ΣΓ1 ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΙΑ – ΕΝΔΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Αντώνης Δαγκλίδης 3 5
5ΠΓ1 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ Πανταζής Παύλος 3 4
5ΣΓ2 ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΙΑ-ΕΝΔΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Αντώνης Δαγκλίδης 3 5
5ΣΓ3 ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΙΑ-ΕΝΔΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Αντώνης Δαγκλίδης 4 5
6ο εξάμηνο
Κωδ. Τίτλος Διδάσκων Δ.Ω. ECTS
6ΕΡ2 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑΣ VI Αντουανέττα Αγγελίδη 6 6
6ΣΕ2 ΣΕΝΑΡΙΟ VI Παναγιώτης Ιωσηφέλης 3 5
6ΝΤ1 ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΙΙ Απόστολος Καρακάσης 3 5
6ΣΘ2 ΥΠΟΚΡΙΤΙΚΗ II Περικλής Χούρσογλου 3 5
6ΠΑ2 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚO ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Χριστίνα Μπουτσούκη 5 5
6ΠΑ3 ΠΑΡΑΓΩΓΗ IV Δέσποινα Μουζάκη 3 5
6ΜΟ2 ΜΟΝΤΑΖ V Ιωάννης Κολαξίζης 3 5
6ΘΚ3 ΘΕΩΡΙΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ V Δέσποινα Κακλαμανίδου 3 5
6ΣΓ1 ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΙΑ – ΕΝΔΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ IV Αντώνης Δαγκλίδης 3 5
6ΠΓ1 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ Πανταζής Παύλος 3 4
6ΓΣ1 ΕΚΦΡΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Στέφανος Τριαρίδης 3 5
6ΦΚ1 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ Παναγιώτης Δόικος 3 5
6ΣΓ2 ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΙΑ-ΕΝΔΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Αντώνης Δαγκλίδης 3 5
7ο εξάμηνο
Κωδ. Τίτλος Διδάσκων Δ.Ω. ECTS
7ΣΕ2 ΣΕΝΑΡΙΟ VII Παναγιώτης Ιωσηφέλης 3 5
7ΣΘ1 ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ Αντουανέττα Αγγελίδη 3 5
7ΠΑ1 ΠΑΡΑΓΩΓΗ V Δέσποινα Μουζάκη 4 5
7ΦΩ1 Δ/ΝΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ-VI Δημήτρης Θεοδωρόπουλος 3 5
7ΦΩ2 Δ/ΝΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ-VII Δημήτρης Θεοδωρόπουλος 3 5
7ΗΜ3 ΗΧΟΣ-ΜΟΥΣΙΚΗ V Χρήστος A. Γούσιος 3 5
7ΗΜ2 ΗΧΟΣ-ΜΟΥΣΙΚΗ V Χρήστος A. Γούσιος 3 5
7ΜΟ3 ΜΟΝΤΑΖ VI Ιωάννης Κολαξίζης 4 5
7ΣΓ1 ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΙΑ – ΕΝΔΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Ιουλία Σταυρίδου 3 5
7ΣΓ2 ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΙΑ – ΕΝΔΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Ιουλία Σταυρίδου 3 5
7ΠΓ1 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ Πανταζής Παύλος 3 5
8ο εξάμηνο
Κωδ. Τίτλος Διδάσκων Δ.Ω. ECTS
8ΕΡ1 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ VIII Κώστας Κεφάλας 6 6
8ΣΕ1 ΣΕΝΑΡΙΟ VIII Παναγιώτης Ιωσηφέλης 3 5
8ΠΑ3 ΠΑΡΑΓΩΓΗ VΙ Κώστας Κεφάλας 3 5
8ΠΑ4 ΠΑΡΑΓΩΓΗ VIΙ Δέσποινα Μουζάκη 3 5
8ΦΩ1 Δ/ΝΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ-VIII Δημήτρης Θεοδωρόπουλος 4 5
8ΦΩ2 Δ/ΝΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ-ΙX Δημήτρης Θεοδωρόπουλος 4 5
8ΗΜ3 ΗΧΟΣ-ΜΟΥΣΙΚΗ VII Χρήστος A. Γούσιος 3 5
8ΗΜ2 ΗΧΟΣ-ΜΟΥΣΙΚΗ VIII Χρήστος A. Γούσιος 3 5
8ΜΟ3 ΜΟΝΤΑΖ VII Ιωάννης Κολαξίζης 3 5
8ΘΚ2 ΘΕΩΡΙΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ VII Ελευθερία Θανούλη 3 5
8ΣΓ1 ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΙΑ – ΕΝΔΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ VII Ιουλία Σταυρίδου 3 5
8ΣΓ2 ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΙΑ – ΕΝΔΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ VIII Ιουλία Σταυρίδου 3 5
8ΠΓ1 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ Πανταζής Παύλος 3 4
8ΘΚ3 ΘΕΩΡΙΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ VII Χριστίνα Αδάμου 4 5

0 Shares
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!