Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ (Αθήνα) [201]

[201][ΑΕΙ][2] Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ (Αθήνα)


Οδηγός Σπουδών ΕΜΠ (193 downloads)

Αντίστοιχα  Τμήματα για Μετεγγραφές
201 -Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ (Αθήνα)
203 -Πολιτικών Μηχανικών (Θεσσαλονίκη)
205 -Πολιτικών Μηχανικών (Πάτρα)
208 -Πολιτικών Μηχανικών Θεσσαλίας (Βόλος)
207 -Πολιτικών Μηχανικών Θράκης (Ξάνθη)

Επαγγελματικές Διέξοδοι

Επαγγελματική Μονογραφία
Επαγγελματικά δικαιώματα Μηχανικών
Για την άσκηση του επαγγέλματος του Πολιτικού Μηχανικού είναι απαραίτητη άδεια που χορηγείται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.) Οι πτυχιούχοι μπορούν να καλύψουν θέσεις εργασίας σε τομείς ανάλογους με τις σπουδές και την εξειδίκευση τους. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι μπορούν να απασχοληθούν στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα: σε τεχνικές επιχειρήσεις, στη βιομηχανία, σε υπουργεία, σε οργανισμούς και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση σε θέσεις σχετικές με το αντικείμενο των σπουδών τους, σε τράπεζες, στην Εκπαίδευση και την κατάρτιση, ως καθηγητές, ως ελεύθεροι επαγγελματίες, στο δικό τους τεχνικό γραφείο.

© 2016 – 2017, . Για την αναδημοσίευση της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι απαραίτητη η αναφορά του link προς το άρθρο του sep4u.gr

ΜΑΘΗΜΑΤΑ=108
1 εξ -ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
1 εξ -ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ
1 εξ -ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ
1 εξ -ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Ι (ΣΤΑΤΙΚΗ ΤΟΥ ΣΤΕΡΕΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ)
1 εξ -ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
2 εξ -ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ κ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ
2 εξ -ΓΕΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ
2 εξ -ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
2 εξ -ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΙ
2 εξ -ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ
2 εξ -ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ κ ΘΕΩΡΙΑ ΓΝΩΣΕΩΝ
2 εξ -ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΜΕ Η/Υ
2 εξ -ΤΕΧΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
2 εξ -ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΙ (ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΙΜΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ)
3 εξ -ΑΝΤΟΧΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
3 εξ -ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
3 εξ -ΓΕΩΔΑΙΣΙΑ
3 εξ -ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ
3 εξ -ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
3 εξ -ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
3 εξ -ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ-ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ
3 εξ -ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
3 εξ -ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΙΙ (ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΟΥ ΣΤΕΡΕΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ)
3 εξ -ΦΥΣΙΚΗ
4 εξ -ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
4 εξ -ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
4 εξ -ΔΟΜΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ κ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ
4 εξ -ΜΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΙΓΑΔΙΚΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ
4 εξ -ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΜΕΣΟΥ
4 εξ -ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ
4 εξ -ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ
4 εξ -ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ – ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
4 εξ -ΣΤΑΤΙΚΗ Ι
5 εξ -ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Ι
5 εξ -ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
5 εξ -ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ
5 εξ -ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ
5 εξ -ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
5 εξ -ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
5 εξ -ΣΤΑΤΙΚΗ ΙΙ
5 εξ -ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ
6 εξ -ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΙ
6 εξ -ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΙΔΗΡΟΠΑΓΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
6 εξ -ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
6 εξ -ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ
7 εξ -ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
7 εξ -ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
7 εξ -ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ
7 εξ -ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
7 εξ -ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ
7 εξ -ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΑ
7 εξ -ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΡΟΗ
7 εξ -ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
7 εξ -ΣΤΑΤΙΚΗ IV
7 εξ -ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΑΜΩΝ
8 εξ -ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
8 εξ -ΑΝΑΛΥΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
8 εξ -ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 1
8 εξ -ΑΣΤΙΚΑ ΟΔΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ
8 εξ -ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ
8 εξ -ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
8 εξ -ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΕΦΥΡΟΠΟΙΙΑ
8 εξ -ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
8 εξ -ΞΥΛΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
8 εξ -ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ
8 εξ -ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
8 εξ -ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΥΛΙΚΩΝ
8 εξ -ΣΙΔΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΙΙΙ
8 εξ -ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
8 εξ -ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
8 εξ -ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ
8 εξ -ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
8 εξ -ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ
8 εξ -ΥΠΟΓΕΙΑ ΝΕΡΑ
8 εξ -ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ
9 εξ -ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 2
9 εξ -ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
9 εξ -ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ κ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
9 εξ -ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ
9 εξ -ΕΔΑΦΟΔΥΝΑΜΙΚΗ
9 εξ -ΕΙΔΙΚΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
9 εξ -ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
9 εξ -ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ
9 εξ -ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
9 εξ -ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ
9 εξ -ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
9 εξ -ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
9 εξ -ΕΛΑΦΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
9 εξ -ΘΕΩΡΙΑ ΔΙΣΚΩΝ ΚΑΙ ΚΕΛΥΦΩΝ
9 εξ -ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
9 εξ -ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
9 εξ -ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΗΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ
9 εξ -ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ
9 εξ -ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ
9 εξ -ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
9 εξ -ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
9 εξ -ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
9 εξ -ΣΙΔΗΡΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ
9 εξ -ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΡΓΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
9 εξ -ΣΥΜΜΙΚΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
9 εξ -ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ -ΕΙΔΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
9 εξ -ΣΥΝΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
9 εξ -ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ
9 εξ -ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑ
9 εξ -ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
9 εξ -ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ – ΦΡΑΓΜΑΤΑ
9 εξ -ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ
9 εξ -ΧΩΡΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!