Πολιτικών Μηχανικών Θράκης (Ξάνθη) [207]

[207][ΑΕΙ][2] Πολιτικών Μηχανικών Θράκης (Ξάνθη)


Αντίστοιχα  Τμήματα για Μετεγγραφές
201 -Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ (Αθήνα)
203 -Πολιτικών Μηχανικών (Θεσσαλονίκη)
205 -Πολιτικών Μηχανικών (Πάτρα)
208 -Πολιτικών Μηχανικών Θεσσαλίας (Βόλος)
207 -Πολιτικών Μηχανικών Θράκης (Ξάνθη)

Επαγγελματικές Διέξοδοι

Επαγγελματική Μονογραφία
Επαγγελματικά δικαιώματα Μηχανικών
Για την άσκηση του επαγγέλματος του Πολιτικού Μηχανικού είναι απαραίτητη άδεια που χορηγείται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.) Οι πτυχιούχοι μπορούν να καλύψουν θέσεις εργασίας σε τομείς ανάλογους με τις σπουδές και την εξειδίκευση τους. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι μπορούν να απασχοληθούν στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα: σε τεχνικές επιχειρήσεις, στη βιομηχανία, σε υπουργεία, σε οργανισμούς και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση σε θέσεις σχετικές με το αντικείμενο των σπουδών τους, σε τράπεζες, στην Εκπαίδευση και την κατάρτιση, ως καθηγητές, ως ελεύθεροι επαγγελματίες, στο δικό τους τεχνικό γραφείο.

© 2016 – 2017, . Για την αναδημοσίευση της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι απαραίτητη η αναφορά του link προς το άρθρο του sep4u.gr

ΜΑΘΗΜΑΤΑ=88
1 εξ -ΓΕΩΔΑΙΣΙΑ Ι
1 εξ -ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ
1 εξ -ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ – ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ
1 εξ -ΙΣΤΟΡΙΑ & ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
1 εξ -ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
1 εξ -ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΕΡΕΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Ι
1 εξ -ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
1 εξ -ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ
2 εξ -ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
2 εξ -ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΛΛΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ
2 εξ -ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΕΡΕΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΙΙ
2 εξ -ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ Η/Υ – ΜΕΘΟΔΟΙ CADD
2 εξ -ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
2 εξ -ΦΥΣΙΚΗ
3 εξ -ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ
3 εξ -ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Ι
3 εξ -ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΟΥ ΣΤΕΡΕΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
3 εξ -ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
3 εξ -ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΑΦΟΥΣ ΛΟΓΙΚΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
3 εξ -ΘΕΩΡΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
3 εξ -ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ Ι
4 εξ -ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
4 εξ -ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΙΙ
4 εξ -ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ – ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
4 εξ -ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
4 εξ -ΥΠΟΓΕΙΑ ΝΕΡΑ-ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ
5 εξ -ΔΟΜΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΩΝ
5 εξ -ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
5 εξ -ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΑΣΑΦΟΥΣ ΛΟΓΙΚΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
5 εξ -ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
5 εξ -ΣΤΑΤΙΚΗ Ι
5 εξ -ΤEXNIKH OIKONOMIKH
5 εξ -ΤΕΡΜΑΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
5 εξ -ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ
5 εξ -ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ
5 εξ -ΥΠΟΓΕΙΑ ΝΕΡΑ – ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ
6 εξ -ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
6 εξ -ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΩΘΗΣΕΙΣ ΓΑΙΩΝ
6 εξ -ΜΕΓΑΛΕΣ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ
6 εξ -ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ Ι
6 εξ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
6 εξ -ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ
7 εξ -ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ-ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ
7 εξ -ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
7 εξ -ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ-ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΑ Ι
7 εξ -ΕΔΑΦΟΔΥΝΑΜΙΚΗ
7 εξ -ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
7 εξ -ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
7 εξ -ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
7 εξ -ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
7 εξ -ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΙΙ
7 εξ -ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ-ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ
7 εξ -ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΩΝ
7 εξ -ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
8 εξ -ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
8 εξ -ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΔΑΦΩΝ
8 εξ -ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ
8 εξ -ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΕΣ ΠΕΔΙΟΥ
8 εξ -ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ
8 εξ -ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΙ
8 εξ -ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
8 εξ -ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ Ι
8 εξ -ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ
8 εξ -ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
8 εξ -ΝΟΜΟΣ ΕΝΥΔΑΤΩΣΕΩΣ ΤΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ-ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ
8 εξ -ΞΥΛΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
8 εξ -ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ
8 εξ -ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ
8 εξ -ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ Η/Υ
8 εξ -ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ
8 εξ -ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ
8 εξ -ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ
9 εξ -ΒΑΘΙΕΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ
9 εξ -ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ-GIS
9 εξ -ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΙΙ – ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ
9 εξ -ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΑΣ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ
9 εξ -ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
9 εξ -ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
9 εξ -ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
9 εξ -ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ-ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ
9 εξ -ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΙΙΙ
9 εξ -ΠΟΤΑΜΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
9 εξ -ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
9 εξ -ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ
9 εξ -ΣΥΜΜΙΚΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
9 εξ -ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
9 εξ -ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΑ ΕΡΓΑ
9 εξ -ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
error: Content is protected !!