15 ΤΕΙ του 2ου Πεδίου με κάτω από 5000 μόρια το 2016!

Κωδικός [Βάση 2016] Τμήμα – Πεδίο/α- Έτη
769 [ 4669 ] (ΤΕΙ)-Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ (Τρίκαλα) -ΤΕΙ Θεσσαλίας-(2) -(4 έτη)
455 [ 4610 ] (ΤΕΙ)-Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογράφων & Γεωπληροφορικής ΤΕ (Σέρρες) – Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ -ΤΕΙ Κεντρ.Μακεδονίας-(2) -(4 έτη)
705 [ 4585 ] (ΤΕΙ)-Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ (Λαμία) -ΤΕΙ Στ.Ελλάδας-(2,5) -(4 έτη)
551 [ 4382 ] (ΤΕΙ)-Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος (Καρπενήσι) -ΤΕΙ Στ.Ελλάδας-(2,3) -(4 έτη)
510 [ 4263 ] (ΤΕΙ)-Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογράφων & Γεωπληροφορικής ΤΕ (Σέρρες) – Μηχανικών Τοπογράφων & Γεωπληροφορικής ΤΕ -ΤΕΙ Κεντρ.Μακεδονίας-(2) -(4 έτη)
495 [ 4026 ] (ΤΕΙ)-Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ (Κοζάνη) -ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας-(2) -(4 έτη)
532 [ 3862 ] (ΤΕΙ)-Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος (Χανιά) -ΤΕΙ Κρήτης-(2) -(4 έτη)
493 [ 3815 ] (ΤΕΙ)-Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ (Καβάλα) -ΤΕΙ Ανατ.Μακ.& Θράκης-(2) -(4 έτη)
709 [ 3756 ] (ΤΕΙ)-Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ (Χανιά) -ΤΕΙ Κρήτης-(2,5) -(4 έτη)
471 [ 3531 ] (ΤΕΙ)-Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου ΤΕ και Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ (Καβάλα) – Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ -ΤΕΙ Ανατ.Μακ.& Θράκης-(2) -(4 έτη)
473 [ 3476 ] (ΤΕΙ)-Μηχανολόγων Μηχανικών και Βιομηχανικού Σχεδιασμού ΤΕ (Κοζάνη) – Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ -ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας-(2) -(4 έτη)
513 [ 3087 ] (ΤΕΙ)-Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου ΤΕ και Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ (Καβάλα) – Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου ΤΕ -ΤΕΙ Ανατ.Μακ.& Θράκης-(2) -(4 έτη) – (Μη Αντίστοιχο)
644 [ 3021 ] (ΤΕΙ)-Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής (Ρέθυμνο) -ΤΕΙ Κρήτης-(2) -(4 έτη) – (Μη Αντίστοιχο)
721 [ 2168 ] (ΤΕΙ)-Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης ΤΕ (Κοζάνη) – Μηχανικών Γεωτεχνολογίας Περιβάλλοντος ΤΕ -ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας-(2) -(4 έτη)
514 [ 1566 ] (ΤΕΙ)-Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης ΤΕ (Κοζάνη) – Μηχανικών Αντιρρύπανσης ΤΕ -ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας-(2) -(4 έτη) – (Μη Αντίστοιχο)
592 [ 1560 ] (ΤΕΙ)-Μηχανολόγων Μηχανικών και Βιομηχανικού Σχεδιασμού ΤΕ (Κοζάνη) – Βιομηχανικού Σχεδιασμού ΤΕ -ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας-(2) -(4 έτη) – (Μη Αντίστοιχο)

Πολιτικών Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων, Ηλεκτρονικών, Μηχανολόγων ΤΕ