Πολιτικών Μηχανικών Θράκης (Ξάνθη) [207]

Σχολές/Βάσεις/Πεδία ΤΜΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΞΑΝΘΗ)
Κωδικός : 207
Ίδρυμα: ΔΠΘ
Επ. Πεδίο/α: 2
Έτη Σπουδών: 5
Συντελεστής ΕΒΕ : 0.90
ΕΒΕT (2023) : 11.11
EBET 2021- 2023 : Εδώ
Μετεγγραφή: NAI
Site: https://civil.duth.gr/
Μαθήματα (Εύδοξος) : Link
Οδηγός Σπουδών : OS
Εξωτερική Αξιολόγηση : AX
Βάσεις ΓΕΛ 2004- 2023 : Εδώ
Βάσεις ΕΠΑΛ 2004- 2023 : Εδώ
Εισακτέοι 2001- 2023 : Εδώ
Προτιμήσεις Επιτυχόντων 2023 : Εδώ
Συνολικές Προτιμήσεις Υποψηφίων 2023 : Εδώ
Συντελεστές Βαρύτητας:
[2 ΕΠ ] ΓΛ: 26 - ΦΥΣ: 26 - ΧΗΜ: 20 - ΜΑΘ: 28
Μαθήματα ανά Εξάμηνο:
[ΕΞ] Μαθήματα (Βασικά [Β], Κατευθύνσεων [Κ], Υποχρεωτικά (Υ), Επιλογής (Ε) ) :
[7] [ΒΥ] ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ-ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ
[4] [ΒΥ] ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
[8] [ΒΥ] ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
[7] [ΒΥ] ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
[2] [ΒΥ] ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
[7] [ΒΥ] ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ-ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΑ Ι
[9] [ΒΥ] ΒΑΘΙΕΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ
[8] [ΒΥ] ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΔΑΦΩΝ
[9] [ΒΥ] ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ-GIS
[1] [ΒΥ] ΓΕΩΔΑΙΣΙΑ Ι
[1] [ΒΥ] ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ
[8] [ΒΥ] ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ
[8] [ΒΥ] ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΕΣ ΠΕΔΙΟΥ
[8] [ΒΥ] ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ
[1] [ΒΥ] ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ - ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ
[3] [ΒΥ] ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ
[8] [ΒΥ] ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΙ
[6] [ΒΥ] ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
[3] [ΒΥ] ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Ι
[4] [ΒΥ] ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΙΙ
[5] [ΒΥ] ΔΟΜΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΩΝ
[3] [ΒΥ] ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΟΥ ΣΤΕΡΕΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
[8] [ΒΥ] ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
[8] [ΒΥ] ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ Ι
[9] [ΒΥ] ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΙΙ - ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ
[7] [ΒΥ] ΕΔΑΦΟΔΥΝΑΜΙΚΗ
[5] [ΒΥ] ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
[7] [ΒΥ] ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
[9] [ΒΥ] ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΑΣ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ
[9] [ΒΥ] ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
[9] [ΒΥ] ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
[9] [ΒΥ] ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
[9] [ΒΥ] ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ-ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ
[7] [ΒΥ] ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
[7] [ΒΥ] ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
[3] [ΒΥ] ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
[3] [ΒΥ] ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΑΦΟΥΣ ΛΟΓΙΚΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
[5] [ΒΥ] ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΑΣΑΦΟΥΣ ΛΟΓΙΚΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
[6] [ΒΥ] ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΩΘΗΣΕΙΣ ΓΑΙΩΝ
[3] [ΒΥ] ΘΕΩΡΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
[1] [ΒΥ] ΙΣΤΟΡΙΑ & ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
[7] [ΒΥ] ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
[2] [ΒΥ] ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΛΛΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ
[1] [ΒΥ] ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
[6] [ΒΥ] ΜΕΓΑΛΕΣ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ
[8] [ΒΥ] ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ
[8] [ΒΥ] ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
[1] [ΒΥ] ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΕΡΕΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Ι
[2] [ΒΥ] ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΕΡΕΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΙΙ
[8] [ΒΥ] ΝΟΜΟΣ ΕΝΥΔΑΤΩΣΕΩΣ ΤΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ-ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ
[8] [ΒΥ] ΞΥΛΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
[7] [ΒΥ] ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΙΙ
[6] [ΒΥ] ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ Ι
[6] [ΒΥ] ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
[9] [ΒΥ] ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΙΙΙ
[5] [ΒΥ] ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
[8] [ΒΥ] ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ
[4] [ΒΥ] ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
[1] [ΒΥ] ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
[6] [ΒΥ] ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ
[9] [ΒΥ] ΠΟΤΑΜΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
[9] [ΒΥ] ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
[4] [ΒΥ] ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
[9] [ΒΥ] ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ
[5] [ΒΥ] ΣΤΑΤΙΚΗ Ι
[9] [ΒΥ] ΣΥΜΜΙΚΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
[3] [ΒΥ] ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ Ι
[8] [ΒΥ] ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ
[8] [ΒΥ] ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ Η/Υ
[5] [ΒΥ] ΤEXNIKH OIKONOMIKH
[5] [ΒΥ] ΤΕΡΜΑΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
[2] [ΒΥ] ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ Η/Υ - ΜΕΘΟΔΟΙ CADD
[2] [ΒΥ] ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
[7] [ΒΥ] ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ-ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ
[1] [ΒΥ] ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ
[5] [ΒΥ] ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ
[7] [ΒΥ] ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΩΝ
[9] [ΒΥ] ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
[5] [ΒΥ] ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ
[8] [ΒΥ] ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ
[7] [ΒΥ] ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
[8] [ΒΥ] ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ
[9] [ΒΥ] ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΑ ΕΡΓΑ
[5] [ΒΥ] ΥΠΟΓΕΙΑ ΝΕΡΑ - ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ
[4] [ΒΥ] ΥΠΟΓΕΙΑ ΝΕΡΑ-ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ
[9] [ΒΥ] ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ
[2] [ΒΥ] ΦΥΣΙΚΗ
[8] [ΒΥ] ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ
---------------------------------

Παρουσίαση των Πολιτικών Μηχανικών

https://www.bls.gov/ooh/architecture-and-engineering/civil-engineers.htm

Πολιτικός Μηχανικός

Untitled Document
Σύνολο=5
Τμήματα (sep4u.gr) AEI ΕΠ ΕΒΕT Β.2023 Μετ.Β Ε.2023 ΜετΕ ΕΤΗ ΕΙΔ ΓΡΑΦ ΠΛΗ ΜΑΘ Ο.Σ
201 -ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΜΠ 2 14.25 17497 403 129 0 5 0 εδώ Inf Math OS
203 -ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 2 9.50 15910 705 144 0 5 0 εδώ Inf Math OS
205 -ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΠΑΤ 2 14.25 14750 755 170 0 5 0 εδώ Inf Math OS
208 -ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΘΕΣ 2 11.87 14365 575 111 0 5 0 εδώ Inf Math OS
207 -ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΞΑΝΘΗ) ΔΠΘ 2 10.68 13276 376 180 0 5 0 εδώ Inf Math OS
Σύνολο: 734 0 0 %
Διαφορά μέγιστης και ελάχιστης βάσης: 4221 - (Καλοδήμος Δ. - http://sep4u.gr) -
ΕΠ=Επιστημονικό ΠΕδίο / Εισ=Εισακτέοι / ΕΙΔ=Ειδικό Μάθημα / ΓΡΑΦ=Γραφική Παράσταση Βάσεων 2004- 2023 / ΠΛΗ=Πληροφορίες για κάθε τμήμα ξεχωριστά / ΜΑΘ=ΟΛΑ τα μαθήματα σήμερα / Ο.Σ=Οδηγοί Σπουδών )

------ # ------

Αντίστοιχα  Τμήματα για Μετεγγραφές (1)
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (5)
201 -Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ (Αθήνα)
203 -Πολιτικών Μηχανικών (Θεσσαλονίκη)
205 -Πολιτικών Μηχανικών (Πάτρα)
208 -Πολιτικών Μηχανικών Θεσσαλίας (Βόλος)
207 -Πολιτικών Μηχανικών Θράκης (Ξάνθη)

Αντίστοιχα  Τμήματα για Μετεγγραφές (2)
Πολιτικών Μηχανικών ΣΧΟΛΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (3)
1]Πολιτικών Μηχανικών – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΑΘΗΝΑ
2]Πολιτικών Μηχανικών – ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΣΕΡΡΕΣ
3]Πολιτικών Μηχανικών – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΠΑΤΡΑ

ΟΛΑ τα Τμήματα Πολιτικών Μηχανικών

 

Σκοπός
Το τμήμα σκοπό έχει την άρτια κατάρτιση τεχνικών επιστημόνων στον προγραμματισμό, τη μελέτη, την επίβλεψη και την κατασκευή δομικών, υδραυλικών, συγκοινωνιακών έργων και έργων προστασίας περιβάλλοντος.
Διάρκεια & Περιεχόμενο Σπουδών
Η διάρκεια σπουδών είναι 10 εξάμηνα. Τα μαθήματα κάθε έτους διδάσκονται σε 2 εξάμηνα και διακρίνονται σε υποχρεωτικά και επιλογής. Το 10ο εξάμηνο διατίθεται για την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. Οι εξετάσεις διενεργούνται 3 φορές το χρόνο. Τα τμήματα διαθέτουν βιβλιοθήκη σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή.
Επαγγελματικές Διέξοδοι
Επαγγελματική Μονογραφία
Επαγγελματικά δικαιώματα Μηχανικών
Για την άσκηση του επαγγέλματος του Πολιτικού Μηχανικού είναι απαραίτητη άδεια που χορηγείται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.) Οι πτυχιούχοι μπορούν να καλύψουν θέσεις εργασίας σε τομείς ανάλογους με τις σπουδές και την εξειδίκευση τους. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι μπορούν να απασχοληθούν στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα: σε τεχνικές επιχειρήσεις, στη βιομηχανία, σε υπουργεία, σε οργανισμούς και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση σε θέσεις σχετικές με το αντικείμενο των σπουδών τους, σε τράπεζες, στην Εκπαίδευση και την κατάρτιση, ως καθηγητές, ως ελεύθεροι επαγγελματίες, στο δικό τους τεχνικό γραφείο.
Άλλες πληροφορίες
Η ανάγκη μεταρρύθμισης των Σπουδών Πολιτικού Μηχανικού και όχι μόνον άρθρο που έγραψε Ο κ. Σέργιος Λαμπρόπουλος Διευθυντής του Τομέα Προγραμματισμού και Διαχείρισης Τεχνικών Έργων της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ και είναι δημοσιευμένο εδώ
Έξωτερικές Αξιολογήσεις
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ
+ • Το διδακτικό πρόγραμμα ανταποκρίνεται στα στάνταρτ που έχουν τεθεί στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και επικαιροποιείται ικανοποιητικά.
• Το διδακτικό προσωπικό έχει εξαιρετικά προσόντα και καλύπτει μεγάλο εύρος εξειδίκευσης.
• Παρέχονται πολλές ευκαιρίες για την κινητικότητα των φοιτητών και των καθηγητών. Κάθε χρόνο «ανοίγουν» περίπου 100 θέσεις μαθητείας για τους φοιτητές.
– • Το περιεχόμενο των μαθημάτων είναι πολύ πυκνό, με αποτέλεσμα μόλις το 10% να αποφοιτεί στην ώρα του.
• Υπάρχει έλλειψη τεχνικών εργαστηρίων σε όλους τους τομείς, με αποτέλεσμα να είναι ελλιπής η πρακτική εξάσκηση των φοιτητών.ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΕΜΠ
+ • Το επίπεδο των φοιτητών είναι πολύ καλό και οι πτυχιακές εργασίες είναι στο σύνολο εξαιρετικές.
• Η μέθοδος διδασκαλίας είναι αποτελεσματική, καθώς χρησιμοποιείται τόσο η παραδοσιακή παράδοση στην τάξη όσο και η χρήση ψηφιακών μέσων.
• Το επίπεδο έρευνας είναι άριστο ακόμα και σε σύγκριση με καλές σχολές του εξωτερικού.
– • Ο αριθμός των μαθημάτων που απαιτούνται για το πτυχίο είναι μεγάλος.
• Μικρή συμμετοχή φοιτητών στην αξιολόγηση των καθηγητών.
• Αρκετά μαθήματα διδάσκονται από περισσότερους από έναν καθηγητές, κάτι που έχει αντίκτυπο στην ομοιομορφία της διδασκαλίας.ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ- ΠΑΤΡΑΣ
+ • Η σχολή έχει εξαιρετικές και σύγχρονες εγκαταστάσεις.
• Η έρευνα βρίσκεται σε υψηλό επίπεδο. Το τμήμα είναι ανταγωνιστικό και σε διεθνές επίπεδο σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση της έρευνας.
– • Το διδακτικό πρόγραμμα δεν έχει εξελιχθεί, με αποτέλεσμα να μη δίνεται έμφαση σε τομείς αιχμής όπως οι εναλλακτικές πηγές ενέργειας και οι «πράσινες κατασκευές».
• Μεγάλος αριθμός μαθημάτων που προσφέρει αποσπασματικές γνώσεις. Οι φοιτητές δεν μαθαίνουν να αναπτύσσουν απαραίτητα προσόντα όπως η επιχειρηματικότητα και η καινοτομία.
• Ακόμα και σε σύγκριση με άλλα πανεπιστήμια της Ελλάδας η αναλογία διδασκόντων – μαθητών είναι πολύ χαμηλή στο 1 προς 40.ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
+ • Το πρόγραμμα σπουδών είναι λογικό, κατανοητό και ιδιαίτερα λειτουργικό. Υπάρχει σωστή ισορροπία μεταξύ θεωρίας και πρακτικής εξάσκησης.
• Το επίπεδο διδασκαλίας είναι ικανοποιητικό. Η επιστημονική γνώση μεταφέρεται επιτυχημένα στους φοιτητές.
• Η επιστημονική κατάρτιση του προσωπικού των εργαστηρίων είναι εξαιρετικό.
– • Σημαντικές ελλείψεις διδακτικού προσωπικού, ιδιαίτερα βαθμολογητών και βοηθών διδασκόντων.
• Η βαθμολόγηση κρίνεται γενικά ικανοποιητική, με εξόφθαλμη εξαίρεση τις διπλωματικές εργασίες όπου σχεδόν όλοι οι φοιτητές παίρνουν 10.
• Σε γενικές γραμμές τα εργαστήρια είναι ανεπαρκή σε εξοπλισμό.
• Οι διοικητικές διαδικασίες σημειώνουν μεγάλες καθυστερήσεις εξαιτίας της γραφειοκρατίας.

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Τακτικά μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας είναι υποχρεωτικά όλοι οι ελληνικής ιθαγένειας διπλωματούχοι του Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου, των πολυτεχνικών σχολών της χώρας και των ισότιμων σχολών του εξωτερικού. Προϋπόθεση για την εγγραφή μέλους στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας είναι η κατοχή άδειας άσκησης επαγγέλματος μηχανικού.
Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας είναι ο αρμόδιος οργανισμός που χορηγεί την άδεια άσκησης επαγγέλματος σε μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων, απόφοιτους των Πολυτεχνείων της Ελλάδος και ισότιμων σχολών χωρών του εξωτερικού. Η άδεια άσκησης του επαγγέλματος του μηχανικού χορηγείται μετά από εξετάσεις. Οι εξετάσεις αυτές διοργανώνονται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας τρεις φορές το χρόνο.
Το σύνολο των τακτικών μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου σήμερα είναι περίπου 108.242, που κατανέμονται ανάλογα με την ειδικότητα (αντλήθηκαν από τη σελίδα του ΤΕΕ 10/8/2023) :

Επαγγελματικά δικαιώματα Μηχανικών (Νόμοι & ΠΔ)

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 99/2018: Ρύθμιση του επαγγέλματος του μηχανικού με καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων για κάθε ειδικότητα.το ΦΕΚ

fek_2014_176b.pdf

Μελέτες απορρόφησης

Μηχανικοί – Εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης : Προβλήματα και προοπτικές
[πατήστε εδώ]

Μελέτη απορρόφησης του ΕΜΠ [2015]

EMP_APOTELESMATA_ANA_SXOLH_2002_2010
EMP_APOTELESMATA_ANA_SXOLH_2002_2010_ppt

Στη παραπάνω μελέτη η Ανεργία Μηχανικών ΤΕΕ αποτυπώθηκε με το παρακάτω διάγραμμα:

Μελέτη του ΕΜΠ για την ανεργία των Μηχανικών (2002-2010)