Μηχανoλόγων και Αερoναυπηγών Μηχανικών Πάτρας [213]

[213][ΑΕΙ][2] Μηχανoλόγων και Αερoναυπηγών Μηχανικών Πάτρας

Σε προπτυχιακό επίπεδο το Τμήμα προσφέρει την δυνατότητα παρακολούθησης δύο κατευθύνσεων σπουδών: του Μηχανολόγου και του Αεροναυπηγού Μηχανικού. Από το ακαδημαϊκό έτος 1996-1997 οι φοιτητές οι οποίοι έχουν ήδη εισαχθεί στο Τμήμα, περνούν τη βασική εκπαίδευση των τριών πρώτων ετών, κοινή και για τις δύο κατευθύνσεις σπουδών. Από το τέταρτο έτος των σπουδών τους, έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν την ένταξή τους στην ειδικότητα του Αεροναυπηγού ή του Μηχανολόγου Μηχανικού. Σύμφωνα με το ιδρυτικό Διάταγμα από το σύνολο των εισαχθέντων φοιτητών επιλέγονται μέχρι ποσοστού 15% και όχι πάνω από τριάντα (30) φοιτητές, για να ενταχθούν στην ειδικότητα του Αεροναυπηγού Μηχανικού. Το πρόγραμμα μαθημάτων του Τμήματος είναι απόλυτα σύγχρονο και ακολουθεί τις εξελίξεις της προηγμένης τεχνολογίας, ενώ διατηρείται ευέλικτο με κοινά μαθήματα των ειδικοτήτων Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών

Αντίστοιχα Τμήματα για μετεγγραφές (5)

«Μηχανολόγων Μηχανικών» του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας, και «Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών» του Πανεπιστημίου Πατρών.

© 2016 – 2017, . Για την αναδημοσίευση της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι απαραίτητη η αναφορά του link προς το άρθρο του sep4u.gr

ΜΑΘΗΜΑΤΑ=72
1 εξ -ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
1 εξ -ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ
1 εξ -ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ Η/Υ
1 εξ -ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ι
1 εξ -ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι
1 εξ -ΜΗΧ/ΚΟ ΣΧΕΔΙΟ & ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ Ι
2 εξ -ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙI
2 εξ -ΜΗΧ/ΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕ Η/Υ & ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ ΙΙ
2 εξ -ΜΗΧΑΝΙΚΗ (ΣΤΑΤΙΚΗ)
2 εξ -ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
2 εξ -ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ
3 εξ -ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
3 εξ -ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙΙ
3 εξ -ΜΗΧΑΝΙΚΗ (ΔΥΝΑΜΙΚΗ)
4 εξ -ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ ΙΙ
4 εξ -ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
4 εξ -ΜΗΧΑΝΙΚΗ (ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ)
4 εξ -ΤΕΧΝΙΚΗ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΙΙ
5 εξ -ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΡΓΩΝ
5 εξ -ΜΗΧΑΝΟΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
5 εξ -ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Ι
5 εξ -ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ Ι
5 εξ -ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ
6 εξ -ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Ι
6 εξ -ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι
6 εξ -ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΙΙ
6 εξ -ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΙ
6 εξ -ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΙΙ
7 εξ -Ειδικά Θέματα Η/Υ
7 εξ -ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
7 εξ -ΘΕΡΜΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ
7 εξ -Θεωρία Ελαστικότητας
7 εξ -ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
7 εξ -ΡΕΥΣΤΟΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ
7 εξ -ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Ι
8 εξ -ΑΕΡΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΟΡΥΒΟΣ ΑΕΡΟΧΗΜΑΤΩΝ Ι
8 εξ -Ειδικές Μέθοδοι Πεπερασμένων Στοιχείων
8 εξ -ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ
8 εξ -Ηχομονώσεις
8 εξ -Θεωρία Βισκοελαστικότητας
8 εξ -ΜΕΘΟΔ. ΠΕΠΕΡΑΣΜ. ΣΤΟΙΧ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
8 εξ -Μηχανές Εσωτερικής Καύσεως
8 εξ -Μηχανική με προηγμένους Η/Υ
8 εξ -ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ι
8 εξ -Συστήματα & Αυτόματος Έλεγχος ΙΙ
8 εξ -ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
8 εξ -Τεχνολογία Φυσικού Αερίου
8 εξ -Φυσική & Χημεία Πολυμερών
9 εξ -Αεριοστρόβιλοι-Ατμοστρόβιλοι
9 εξ -Αεροακουστική και Θόρυβος Αεροχημάτων ΙΙ
9 εξ -Ακουστική Μηχανών-Ηχορύπανση
9 εξ -ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ
9 εξ -Δυναμική Κατασκευών
9 εξ -Εστίες
9 εξ -Εφαρμογές της Τεχνητής Νοημοσύνης
9 εξ -ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ
9 εξ -ΗΛΙΑΚΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
9 εξ -ΚΑΥΣΗ & ΡΥΠΟΙ
9 εξ -Πειραματική Αεροακουστική
9 εξ -Πειραματική Ρευστοδυναμική
9 εξ -ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΙ
9 εξ -Υπολογιστικές Μέθοδοι Μερικών Διαφορικών Εξισώσεων
9 εξ -ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
10 εξ -Ανάλυση Σημάτων - Αισθητήρες-Εφαρμογές ΜΚΕ
10 εξ -ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΙΙ
10 εξ -ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ Η/Υ
10 εξ -Ενεργειακός Σχεδιασμός & Κλιματισμός Κτηρίων
10 εξ -Λέβητες
10 εξ -ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
10 εξ -Συστήματα Αιολικής Ενέργειας
10 εξ -ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
10 εξ -Υγιεινή-Ασφάλεια Εργασίας

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Τακτικά μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας είναι υποχρεωτικά όλοι οι ελληνικής ιθαγένειας διπλωματούχοι του Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου, των πολυτεχνικών σχολών της χώρας και των ισότιμων σχολών του εξωτερικού. Προϋπόθεση για την εγγραφή μέλους στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας είναι η κατοχή άδειας άσκησης επαγγέλματος μηχανικού.
Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας είναι ο αρμόδιος οργανισμός που χορηγεί την άδεια άσκησης επαγγέλματος σε μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων, απόφοιτους των Πολυτεχνείων της Ελλάδος και ισότιμων σχολών χωρών του εξωτερικού. Η άδεια άσκησης του επαγγέλματος του μηχανικού χορηγείται μετά από εξετάσεις. Οι εξετάσεις αυτές διοργανώνονται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας τρεις φορές το χρόνο.
Το σύνολο των τακτικών μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου σήμερα είναι περίπου 107.633, που κατανέμονται ανάλογα με την ειδικότητα:

teemembers112016

Επαγγελματικά δικαιώματα Μηχανικών (ΦΕΚ-2014)
fek_2014_176b.pdf

Επαγγελματικά δικαιώματα Μηχανικών (TEE,2006)
TEE 2006

Μηχανικοί – Εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης : Προβλήματα και προοπτικές
[πατήστε εδώ]

© 2016 – 2017, . Για την αναδημοσίευση της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι απαραίτητη η αναφορά του link προς το άρθρο του sep4u.gr

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •