Μηχανoλόγων και Αερoναυπηγών Μηχανικών Πάτρας [213]

[213][ΑΕΙ][2] Μηχανoλόγων και Αερoναυπηγών Μηχανικών Πάτρας

Σε προπτυχιακό επίπεδο το Τμήμα προσφέρει την δυνατότητα παρακολούθησης δύο κατευθύνσεων σπουδών: του Μηχανολόγου και του Αεροναυπηγού Μηχανικού. Από το ακαδημαϊκό έτος 1996-1997 οι φοιτητές οι οποίοι έχουν ήδη εισαχθεί στο Τμήμα, περνούν τη βασική εκπαίδευση των τριών πρώτων ετών, κοινή και για τις δύο κατευθύνσεις σπουδών. Από το τέταρτο έτος των σπουδών τους, έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν την ένταξή τους στην ειδικότητα του Αεροναυπηγού ή του Μηχανολόγου Μηχανικού. Σύμφωνα με το ιδρυτικό Διάταγμα από το σύνολο των εισαχθέντων φοιτητών επιλέγονται μέχρι ποσοστού 15% και όχι πάνω από τριάντα (30) φοιτητές, για να ενταχθούν στην ειδικότητα του Αεροναυπηγού Μηχανικού. Το πρόγραμμα μαθημάτων του Τμήματος είναι απόλυτα σύγχρονο και ακολουθεί τις εξελίξεις της προηγμένης τεχνολογίας, ενώ διατηρείται ευέλικτο με κοινά μαθήματα των ειδικοτήτων Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών


ΜΑΘΗΜΑΤΑ=72
1 εξ -ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
1 εξ -ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ
1 εξ -ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ Η/Υ
1 εξ -ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ι
1 εξ -ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι
1 εξ -ΜΗΧ/ΚΟ ΣΧΕΔΙΟ & ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ Ι
2 εξ -ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙI
2 εξ -ΜΗΧ/ΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕ Η/Υ & ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ ΙΙ
2 εξ -ΜΗΧΑΝΙΚΗ (ΣΤΑΤΙΚΗ)
2 εξ -ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
2 εξ -ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ
3 εξ -ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
3 εξ -ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙΙ
3 εξ -ΜΗΧΑΝΙΚΗ (ΔΥΝΑΜΙΚΗ)
4 εξ -ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ ΙΙ
4 εξ -ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
4 εξ -ΜΗΧΑΝΙΚΗ (ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ)
4 εξ -ΤΕΧΝΙΚΗ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΙΙ
5 εξ -ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΡΓΩΝ
5 εξ -ΜΗΧΑΝΟΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
5 εξ -ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Ι
5 εξ -ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ Ι
5 εξ -ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ
6 εξ -ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Ι
6 εξ -ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι
6 εξ -ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΙΙ
6 εξ -ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΙ
6 εξ -ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΙΙ
7 εξ -Ειδικά Θέματα Η/Υ
7 εξ -ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
7 εξ -ΘΕΡΜΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ
7 εξ -Θεωρία Ελαστικότητας
7 εξ -ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
7 εξ -ΡΕΥΣΤΟΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ
7 εξ -ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Ι
8 εξ -ΑΕΡΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΟΡΥΒΟΣ ΑΕΡΟΧΗΜΑΤΩΝ Ι
8 εξ -Ειδικές Μέθοδοι Πεπερασμένων Στοιχείων
8 εξ -ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ
8 εξ -Ηχομονώσεις
8 εξ -Θεωρία Βισκοελαστικότητας
8 εξ -ΜΕΘΟΔ. ΠΕΠΕΡΑΣΜ. ΣΤΟΙΧ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
8 εξ -Μηχανές Εσωτερικής Καύσεως
8 εξ -Μηχανική με προηγμένους Η/Υ
8 εξ -ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ι
8 εξ -Συστήματα & Αυτόματος Έλεγχος ΙΙ
8 εξ -ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
8 εξ -Τεχνολογία Φυσικού Αερίου
8 εξ -Φυσική & Χημεία Πολυμερών
9 εξ -Αεριοστρόβιλοι-Ατμοστρόβιλοι
9 εξ -Αεροακουστική και Θόρυβος Αεροχημάτων ΙΙ
9 εξ -Ακουστική Μηχανών-Ηχορύπανση
9 εξ -ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ
9 εξ -Δυναμική Κατασκευών
9 εξ -Εστίες
9 εξ -Εφαρμογές της Τεχνητής Νοημοσύνης
9 εξ -ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ
9 εξ -ΗΛΙΑΚΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
9 εξ -ΚΑΥΣΗ & ΡΥΠΟΙ
9 εξ -Πειραματική Αεροακουστική
9 εξ -Πειραματική Ρευστοδυναμική
9 εξ -ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΙ
9 εξ -Υπολογιστικές Μέθοδοι Μερικών Διαφορικών Εξισώσεων
9 εξ -ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
10 εξ -Ανάλυση Σημάτων - Αισθητήρες-Εφαρμογές ΜΚΕ
10 εξ -ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΙΙ
10 εξ -ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ Η/Υ
10 εξ -Ενεργειακός Σχεδιασμός & Κλιματισμός Κτηρίων
10 εξ -Λέβητες
10 εξ -ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
10 εξ -Συστήματα Αιολικής Ενέργειας
10 εξ -ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
10 εξ -Υγιεινή-Ασφάλεια Εργασίας

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Τακτικά μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας είναι υποχρεωτικά όλοι οι ελληνικής ιθαγένειας διπλωματούχοι του Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου, των πολυτεχνικών σχολών της χώρας και των ισότιμων σχολών του εξωτερικού. Προϋπόθεση για την εγγραφή μέλους στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας είναι η κατοχή άδειας άσκησης επαγγέλματος μηχανικού.
Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας είναι ο αρμόδιος οργανισμός που χορηγεί την άδεια άσκησης επαγγέλματος σε μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων, απόφοιτους των Πολυτεχνείων της Ελλάδος και ισότιμων σχολών χωρών του εξωτερικού. Η άδεια άσκησης του επαγγέλματος του μηχανικού χορηγείται μετά από εξετάσεις. Οι εξετάσεις αυτές διοργανώνονται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας τρεις φορές το χρόνο.
Το σύνολο των τακτικών μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου σήμερα είναι περίπου 107.633, που κατανέμονται ανάλογα με την ειδικότητα:

teemembers112016

Επαγγελματικά δικαιώματα Μηχανικών (Νόμοι & ΠΔ)

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 99/2018: Ρύθμιση του επαγγέλματος του μηχανικού με καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων για κάθε ειδικότητα.το ΦΕΚ

fek_2014_176b.pdf

Μελέτες απορρόφησης

Μηχανικοί – Εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης : Προβλήματα και προοπτικές
[πατήστε εδώ]

Μελέτη απορρόφησης του ΕΜΠ [2015]

EMP_APOTELESMATA_ANA_SXOLH_2002_2010
EMP_APOTELESMATA_ANA_SXOLH_2002_2010_ppt

Στη παραπάνω μελέτη η Ανεργία Μηχανικών ΤΕΕ αποτυπώθηκε με το παρακάτω διάγραμμα:

Μελέτη του ΕΜΠ για την ανεργία των Μηχανικών (2002-2010)

© 2016 – 2019, sep4u,gr. All rights reserved. sep4u,gr


0 Shares
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!