Μηχανολόγων Μηχανικών (Βόλος) [332]

Σχολές/Βάσεις/Πεδία ΤΜΗΜΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
Κωδικός : 332
Ίδρυμα: ΠΑΘΕΣ
Επ. Πεδίο/α: 2
Έτη Σπουδών: 5
Συντελεστής ΕΒΕ : 1.20
ΕΒΕT (2023) : 14.81
EBET 2021- 2023 : Εδώ
Μετεγγραφή: NAI
Site: http://www.mie.uth.gr/
Μαθήματα (Εύδοξος) : Link
Οδηγός Σπουδών : OS
Εξωτερική Αξιολόγηση : AX
Βάσεις ΓΕΛ 2004- 2023 : Εδώ
Βάσεις ΕΠΑΛ 2004- 2023 : Εδώ
Εισακτέοι 2001- 2023 : Εδώ
Προτιμήσεις Επιτυχόντων 2023 : Εδώ
Συνολικές Προτιμήσεις Υποψηφίων 2023 : Εδώ
Συντελεστές Βαρύτητας:
[2 ΕΠ ] ΓΛ: 20 - ΦΥΣ: 30 - ΧΗΜ: 20 - ΜΑΘ: 30
Κατευθύνσεις:
# Ενέργεια, Βιομηχανικές Διεργασίες & Αντιρρυπαντική Τεχνολογία
# Μηχανική, Υλικά & Κατεργασίες
# Οργάνωση Παραγωγής & Βιομηχανική Διοίκηση
Μαθήματα ανά Εξάμηνο:
[ΕΞ] Μαθήματα (Βασικά [Β], Κατευθύνσεων [Κ], Υποχρεωτικά (Υ), Επιλογής (Ε) ) :
[1] [ΒΥ] EΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ MΗΧΑΝΙΚΕΣ KΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ
[5] [ΒΥ] MΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
[8] [ΒΥ] MΗΧΑΝΕΣ EΣΩΤΕΡΙΚΗΣ KΑΥΣΗΣ
[4] [ΒΥ] MΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ I
[5] [ΒΥ] MΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ II
[1] [ΒΥ] MΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕ Η/Υ
[7] [ΒΥ] OΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ EΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ
[9] [ΒΥ] TΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ
[7] [ΒΥ] ΑΕΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ
[8] [ΒΥ] ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ
[7] [ΒΥ] ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
[5] [ΒΥ] ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ
[8] [ΒΥ] ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
[3] [ΒΥ] ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
[4] [ΒΥ] ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΜΕ ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ
[6] [ΒΥ] ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
[3] [ΒΥ] ΔΥΝΑΜΙΚΗ
[9] [ΒΥ] ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
[7] [ΒΥ] ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ
[6] [ΒΥ] ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
[1] [ΒΥ] ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ MΑΘΗΜΑΤΙΚΑ I
[2] [ΒΥ] ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ MΑΘΗΜΑΤΙΚΑ II
[2] [ΒΥ] ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ I
[6] [ΒΥ] ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ
[9] [ΒΥ] ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΨΥΞΗ - ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
[2] [ΒΥ] ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ I
[3] [ΒΥ] ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ II
[7] [ΒΥ] ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ
[8] [ΒΥ] ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ
[6] [ΒΥ] ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
[2] [ΒΥ] ΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΣΤΑΤΙΚΗ
[4] [ΒΥ] ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ I
[6] [ΒΥ] ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ ΙΙ
[9] [ΒΥ] ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
[1] [ΒΥ] ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΑΓΓΛΙΚΑ Ι
[1] [ΒΥ] ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙΤΑΛΙΚΑ Ι
[2] [ΒΥ] ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙΤΑΛΙΚΑ ΙΙ
[8] [ΒΥ] ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
[1] [ΒΥ] ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ
[8] [ΒΥ] ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
[7] [ΒΥ] ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
[8] [ΒΥ] ΡΕΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
[5] [ΒΥ] ΣΤΟΙΧΕΙΑ MΗΧΑΝΩΝ I
[5] [ΒΥ] ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
[7] [ΒΥ] ΣΤΡΟΒΙΛΟΜΗΧΑΝΕΣ
[3] [ΒΥ] ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ
[9] [ΒΥ] ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ
[9] [ΒΥ] ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
[8] [ΒΥ] ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
[7] [ΒΥ] ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΩΝ
[3] [ΒΥ] ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ
[7] [ΒΥ] ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
[6] [ΒΥ] ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ MΕΤΑΦΟΡΑΣ
[7] [ΒΥ] ΦΥΣΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ
[2] [ΒΥ] ΦΥΣΙΚΗ
[4] [ΒΥ] ΦΥΣΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ
[1] [ΒΥ] ΧΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ
---------------------------------

Το βασικό πρόγραμμα σπουδών που προσφέρει το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών οδηγεί στην απόκτηση του Διπλώματος Μηχανολόγου Μηχανικού, που είναι ένας τίτλος σπουδών μηχανικού πενταετούς φοίτησης, ισότιμος με Bachelor of Science + Master of Science. Η ελάχιστη διάρκεια σπουδών είναι 5 έτη πλήρους φοίτησης (10 εξάμηνα x 14 εβδομάδες/εξάμηνο + 2 μήνες πρακτικής άσκησης: 300 πιστωτικές μονάδες ECTS).
Κατά τη διάρκεια των 6 πρώτων εξαμήνων, οι φοιτητές αποκτούν γνώσεις θεμελιωδών αρχών βασικών επιστημών καθώς και της επιστήμης του μηχανολόγου μηχανικού. Τα μαθήματα σε αυτό το στάδιο περιλαμβάνουν εφαρμοσμένα μαθηματικά και στατιστική, φυσική, χημεία, προγραμματισμό ηλεκτρονικών υπολογιστών και αριθμητικές μεθόδους, θερμοδυναμική, μηχανική ρευστών, μετάδοση θερμότητας, μηχανολογικό σχέδιο, μηχανική και δυναμική στερεών σωμάτων, υλικά και μηχανουργικές κατεργασίες, μεθόδους επιχειρησιακής έρευνας και οικονομικά για μηχανικούς. Στο τέλος του 5ου εξαμήνου σπουδών, οι φοιτητές επιλέγουν μία από τις ακόλουθες κατευθύνσεις σπουδών:
(1) Ενέργεια, βιομηχανικές διεργασίες και αντιρρυπαντική τεχνολογία,
(2) Μηχανική, υλικά και κατεργασίες,
(3) Οργάνωση παραγωγής και βιομηχανική διοίκηση.

Τα εξάμηνα 7-9, οι φοιτητές παρακολουθούν μαθήματα που είναι πιο εφαρμοσμένα και έχουν τεχνολογικό προσανατολισμό, και στην πλειοψηφία τους σχετίζονται με κατεύθυνση σπουδών που έχουν επιλέξει. Κατά τη διάρκεια του 9ου εξαμήνου, οι φοιτητές ξεκινούν την εκπόνηση της Διπλωματικής εργασίας τους (ισότιμης με Master of Science Thesis) την οποία ολοκληρώνουν και υποστηρίζουν στο τέλος του 10ου εξαμήνου. Κατά τη διάρκεια όλου του προγράμματος σπουδών, εφαρμόζονται αρχές της επιστήμης του μηχανικού σε πραγματικά προβλήματα που συνήθως αντλούνται από την έρευνα που διεξάγεται στο Τμήμα και από την τοπική βιομηχανία.

Παρουσίαση ΜΜ ΑΠΘ 

Untitled Document
Σύνολο=5
Τμήματα (sep4u.gr) AEI ΕΠ ΕΒΕT Β.2023 Μετ.Β Ε.2023 ΜετΕ ΕΤΗ ΕΙΔ ΓΡΑΦ ΠΛΗ ΜΑΘ Ο.Σ
209 -ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΜΠ 2 14.25 18554 358 129 0 5 0 εδώ Inf Math OS
211 -ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 2 14.25 17750 575 107 0 5 0 εδώ Inf Math OS
213 -ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΠΑΤ 2 14.25 17340 510 159 0 5 0 εδώ Inf Math OS
332 -ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΘΕΣ 2 14.25 16720 310 122 0 5 0 εδώ Inf Math OS
210 -ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) ΠΔΜ 2 14.25 14804 544 220 0 5 0 εδώ Inf Math OS
Σύνολο: 737 0 0 %
Διαφορά μέγιστης και ελάχιστης βάσης: 3750 - (Καλοδήμος Δ. - http://sep4u.gr) -
ΕΠ=Επιστημονικό ΠΕδίο / Εισ=Εισακτέοι / ΕΙΔ=Ειδικό Μάθημα / ΓΡΑΦ=Γραφική Παράσταση Βάσεων 2004- 2023 / ΠΛΗ=Πληροφορίες για κάθε τμήμα ξεχωριστά / ΜΑΘ=ΟΛΑ τα μαθήματα σήμερα / Ο.Σ=Οδηγοί Σπουδών )

------ # ------

Αντίστοιχα Τμήματα για μετεγγραφές (1)
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (5)
1]«Μηχανολόγων Μηχανικών» του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου 2]του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 3]του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, 4]του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας, και  5]«Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών» του Πανεπιστημίου Πατρών.

Αντίστοιχα Τμήματα για μετεγγραφές (2)
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (3)
1]ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ -ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ -ΑΘΗΝΑ
2]ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΣΕΡΡΕΣ
3]ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ – ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Τακτικά μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας είναι υποχρεωτικά όλοι οι ελληνικής ιθαγένειας διπλωματούχοι του Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου, των πολυτεχνικών σχολών της χώρας και των ισότιμων σχολών του εξωτερικού. Προϋπόθεση για την εγγραφή μέλους στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας είναι η κατοχή άδειας άσκησης επαγγέλματος μηχανικού.
Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας είναι ο αρμόδιος οργανισμός που χορηγεί την άδεια άσκησης επαγγέλματος σε μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων, απόφοιτους των Πολυτεχνείων της Ελλάδος και ισότιμων σχολών χωρών του εξωτερικού. Η άδεια άσκησης του επαγγέλματος του μηχανικού χορηγείται μετά από εξετάσεις. Οι εξετάσεις αυτές διοργανώνονται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας τρεις φορές το χρόνο.
Το σύνολο των τακτικών μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου σήμερα είναι περίπου 108.242, που κατανέμονται ανάλογα με την ειδικότητα (αντλήθηκαν από τη σελίδα του ΤΕΕ 10/8/2023) :

Επαγγελματικά δικαιώματα Μηχανικών (Νόμοι & ΠΔ)

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 99/2018: Ρύθμιση του επαγγέλματος του μηχανικού με καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων για κάθε ειδικότητα.το ΦΕΚ

fek_2014_176b.pdf

Μελέτες απορρόφησης

Μηχανικοί – Εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης : Προβλήματα και προοπτικές
[πατήστε εδώ]

Μελέτη απορρόφησης του ΕΜΠ [2015]

EMP_APOTELESMATA_ANA_SXOLH_2002_2010
EMP_APOTELESMATA_ANA_SXOLH_2002_2010_ppt

Στη παραπάνω μελέτη η Ανεργία Μηχανικών ΤΕΕ αποτυπώθηκε με το παρακάτω διάγραμμα:

Μελέτη του ΕΜΠ για την ανεργία των Μηχανικών (2002-2010)