Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Βόλος) [220]

[220][ΑΕΙ][2] Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Βόλος)

Κατευθύνσεις
1) Ενέργειας
2) Εφαρμογών και Θεμελιώσεων της Επιστήμης των Υπολογιστών
3) Σημάτων, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων
4) Τεχνολογιών Λογισμικού και Πληροφοριακών Συστημάτων
5) Υλικού και Αρχιτεκτονικής ΥπολογιστώνΣκοπός
Σκοπός  των Τμημάτων ΗΜΜΥ είναι η προαγωγή της επιστήμης και των τεχνολογιών της Πληροφορικής, των Κυκλωμάτων και Ηλεκτρονικής, των Τηλεπικοινωνιών και της Ενέργειας και η προετοιμασία, μέσω της διδασκαλίας και της έρευνας, Μηχανικών με όλα τα απαραίτητα εφόδια, ηθικά και τεχνολογικά, που θα τους επιτρέπουν να συμμετέχουν με επιτυχία σε μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, να υποστηρίζουν τον σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων Ηλεκτρολογικών, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, ενώ θα είναι σε θέση να παρακολουθούν τις εξελίξεις στους διαρκώς ανελισσόμενους αυτούς τομείς.

Untitled Document #####
Σύνολο συναφών (όχι απαραίτητα αντίστοιχων) τμημάτων: 7
Τμήματα AEI ΕΠ Β.2019 ΜετΒ Ε.2019 ΜετΕ ΕΤΗ ΕΙΔ ΠΛΗ ΜΑΘ Ο.Σ ΓΠΒ
217 -ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΜΠ 2 18314 74 259 0 5 0 Inf Math OS εδώ
219 -ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 2 17575 -249 197 0 5 0 Inf Math OS εδώ
221 -ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ 2 16411 -331 309 0 5 0 Inf Math OS εδώ
220 -ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2 15664 -665 197 0 5 0 Inf Math OS εδώ
331 -ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΧΑΝΙΑ) ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 2 14880 -835 203 0 5 0 Inf Math OS εδώ
223 -ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΞΑΝΘΗ) ΔΠΘ 2 14724 -780 253 0 5 0 Inf Math OS εδώ
1564 -ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. 2 13730 152 0 5 0 Inf Math OS εδώ
Σύνολα : # # # # 1418 0 0 % # # # # #
Διαφορά μέγιστης και ελάχιστης βάσης: 4584 - (Καλοδήμος Δ. - http://sep4u.gr) - Σύνολο Εισακτέων: 1570
ΕΠ=Επιστημονικό ΠΕδίο / Β=Βάση/Ε=Εισακτέοι / ΕΙΔ=Ειδικό Μάθημα / ΓΠΒ=Γραφική Παράσταση Βάσεων 2004- 2019 / ΠΛΗ=Πληροφορίες για κάθε τμήμα ξεχωριστά / ΜΑΘ=ΟΛΑ τα μαθήματα σήμερα / Ο.Σ=Οδηγοί Σπουδών )
#####

Αντίστοιχα για μετεγγραφή Ι:
1]ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Π.Θ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
2]ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΒΟΛΟΣ
3]ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΑΘΗΝΑ
4]ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ ΞΑΝΘΗ
5]ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΤΡΑ
6]ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΧΑΝΙΑ
7]ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗ

Αντίστοιχα για μετεγγραφή ΙΙ:
1]ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
2] ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ

Μελέτη Απορρόφησης ΕΜΠ 2015
Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί και Μηχανικοί Η/Υ
Το δείγμα της έρευνας περιλαμβάνει 275 διπλωματούχους Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς & Μηχανικούς Η/Υ, μεταξύ των οποίων το 74,5% είναι άνδρες και το 25,5% γυναίκες. Οι Ηλεκτρολόγοι του δείγματος κατάγονται από περιοχή της Αττικής σε ποσοστό 69,8% και διαμένουν σήμερα στην Αττική σε ποσοστό 85,1%. Περίπου τα 2/3 με καταγωγή από την επαρχία παραμένουν στην Αθήνα για λόγους εργασίας μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους στο ΕΜΠ. Το 15,7% έχει έναν γονέα μηχανικό και το 3,3% και τους δύο γονείς μηχανικούς. Η αυτοδύναμη κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών τους προς το ΤΣΜΕ∆Ε, είναι σχετικά υψηλή. Το 71,5% των Ηλεκτρολόγων κάλυψε αυτοδύναμα τις πρώτες του εισφορές και το 76,5% αντιμετωπίζει χωρίς βοήθεια τις σημερινές εισφορές προς το Ταμείο.
Η Σχολή των Ηλεκτρολόγων αποτελεί μαζί με τη Σχολή των Αρχιτεκτόνων τις δύο Σχολές του ΕΜΠ με τη μεγαλύτερη συχνότητα δήλωσης πρώτης επιλογής στο μηχανογραφικό. Το 94,6% των Ηλεκτρολόγων είχε δηλώσει τη Σχολή ως πρώτη του επιλογή και το 5% ως δεύτερη ή τρίτη επιλογή του μηχανογραφικού δελτίου. Επίσης, εμφανίζουν το δεύτερο μικρότερο διάστημα φοίτησης στο ΕΜΠ (6,2 έτη) και το δεύτερο μεγαλύτερο βαθμό διπλώματος (7,55/10). Η εργασία κατά τη διάρκεια των σπουδών είναι περιορισμένη. Συμμετοχή σε πρόγραμμα πρακτικής άσκησης δήλωσε το 13,1%, ενώ εργασία εκτός πρακτικής σε αντικείμενο σχετικό της ειδικότητα το 30,7% (με μέση τιμή δείγματος 39%).
Η πραγματοποίηση μεταπτυχιακών σπουδών από τους διπλωματούχους της ειδικότητας είναι εξαιρετικά συνήθης. Ένας στους πέντε Ηλεκτρολόγους έχει ήδη ολοκληρώσει ή πραγματοποιεί διδακτορικές σπουδές και περισσότεροι από τους μισούς (52%) έχουν ήδη κάποιο μεταπτυχιακό τίτλο εκτός διδακτορικού. Βάσει αντικειμένου μεταπτυχιακών σπουδών, οι Ηλεκτρολόγοι διακρίνονται σε δύο βασικές κατηγορίες. Σε εκείνους που πραγματοποίησαν (ή πραγματοποιούν) σπουδές στο αντικείμενο της ειδικότητας και σε εκείνους που επέλεξαν το συνδυασμό της ειδικότητας με οικονομία και διοίκηση (από 35,6% για κάθε αντικείμενο). Βασικό κίνητρο της πραγματοποίησης μεταπτυχιακών σπουδών αποτελεί η εκτίμηση για καλύτερη σταδιοδρομία (59,9%), ενώ ο παράγοντας της εύρεσης εργασίας περιορίζεται στο 2,8% των διπλωματούχων.
Η είσοδος των Ηλεκτρολόγων στην αγορά εργασίας πραγματοποιείται μέσω μιας μόνιμης (42,1%) ή ευέλικτης (49,6%) μορφής μισθωτής απασχόλησης. Η κατανομή του κλάδου πρώτης εργασίας είναι παρόμοια με την κατανομή του κλάδου σημερινής εργασίας. Το 38,5% των αποφοίτων ξεκινά την σταδιοδρομία του από τον κλάδο της Πληροφορικής & των Επικοινωνιών, ενώ διψήφια ποσοστά εμφανίζουν επίσης ο Κατασκευαστικός κλάδος και ο κλάδος της Εκπαίδευσης και Έρευνας. Κατά μέσο όρο, η επαγγελματική αποκατάσταση των Ηλεκτρολόγων προϋποθέτει περίπου 4 μήνες αναζήτησης εργασίας.
Το 89,8% των Ηλεκτρολόγων είναι εργαζόμενοι, το 6,5% άνεργοι και το 3,6% ανενεργοί, κατανομή που προσεγγίζει σημαντικά τη συνολική κατανομή του δείγματος. Η πλειοψηφία απασχολείται στον ιδιωτικό τομέα, κυρίως με τη μορφή μισθωτής εργασίας αορίστου χρόνου (48,1%) και δευτερευόντως με τη σχέση εργασίας του οιονεί μισθωτού (29,2%). Μόλις το 13,2% των αποφοίτων ασκεί το ελεύθερο επάγγελμα. Ως βασικός κλάδος απασχόλησης των Ηλεκτρολόγων εμφανίζεται ο κλάδος της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών (43,7%). Πρακτικά, 3 στους 4 αποφοίτους του ΕΜΠ που εργάζονται στον κλάδο της Πληροφορικής & των Επικοινωνιών είναι Ηλεκτρολόγοι. Σημαντική απασχόληση παρουσιάζεται επίσης στον κλάδο της Εκπαίδευσης & Έρευνας (16,6%) και στις Κατασκευές (14,6%). Οι Ηλεκτρολόγοι απασχολούνται στο αντικείμενο της ειδικότητας τους κατά 76% και στο ευρύτερο πεδίο δραστηριοποίησης των Μηχανικών κατά 83,7%. Επίσης, συγκαταλέγονται μεταξύ των τριών ειδικοτήτων που παρουσιάζουν διψήφιο ποσοστό εργασίας σε αντικείμενο που συνδυάζει την ειδικότητα με την οικονομία και διοίκηση (11,4%). Το ποσοστό που έχει προϋπηρεσία σε αντικείμενο εργασίας σχετικό της ειδικότητας (μία ή περισσότερες θέσεις εργασίας) είναι 95,2%.
Οι Ηλεκτρολόγοι εργάζονται 43,82 ώρες/ εβδομάδα στην κύρια θέση εργασίας και 46 ώρες την εβδομάδα συνολικά (για κύρια και δεύτερη θέση εργασίας). Γενικά, η εβδομαδιαία απασχόλησή τους είναι περίπου ίση με τη μέση τιμή του δείγματος. Ως προς τις ετήσιες απολαβές από την εργασία, η ειδικότητα των Ηλεκτρολόγων είναι από τις πλέον προνομιούχες του ΕΜΠ. Η μέση τιμή της κλίμακας εισοδήματος τους είναι 4,37/6, το 55,1% δηλώνει ετήσια μικτά εισοδήματα μεγαλύτερα των €20.000 και μόλις το 11% εισοδήματα μέχρι €10.000. Τα υψηλά εισοδήματα τους προκύπτουν από τη σημαντική απασχόλησή τους ως μισθωτοί αορίστου χρόνου του ιδιωτικού τομέα, από τα ικανοποιητικά εισοδήματα που προσφέρει ο κλάδος της Πληροφορικής & των Επικοινωνιών και τέλος, από τη σχετικά μεγάλη απασχόλησή τους σε αντικείμενα που συνδυάζουν τον παράγοντα της οικονομίας και διοίκησης.
Οι (οιονεί) μισθωτοί εργάζονται κατά 60% σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και κατά 40% σε επιχειρήσεις μεγάλου μεγέθους. Η κατανομή της απασχόλησης των μισθωτών Ηλεκτρολόγων σε μεγάλες επιχειρήσεις είναι η μεγαλύτερη του δείγματος. Μόλις των 23% αυτών εκτιμά πως η θέση εργασίας του είναι επισφαλής. Αντίθετα, 2 στους 3 μισθωτούς της ειδικότητας εκτιμούν πως η εταιρεία που τους απασχολεί προσφέρει σημαντικές προοπτικές καλής σταδιοδρομίας.
Η αυτοπασχόληση (ή επιχειρηματικότητα) των εργαζόμενων Ηλεκτρολόγων διατηρείται διαχρονικά σταθερή στο επίπεδο του 13% και εμφανίζεται είτε στον κλάδο των Κατασκευών (40,6%), είτε στον κλάδο της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών (37,5%). Περίπου σταθερή διατηρείται και η πρόθεση επιχειρηματικότητας των μισθωτών της ειδικότητας (32,7%). Μεταξύ των μισθωτών που δηλώνουν το ενδεχόμενο της άσκησης του ελεύθερου επαγγέλματος, ο κλάδος της Πληροφορικής & των Επικοινωνιών επιλέγεται από το 47,7%, αντίθετα με τις Κατασκευές που δεν συγκεντρώνουν σημαντικό ενδιαφέρον (15,4%). Το 17,9% των εργαζόμενων κάνει και δεύτερη δουλειά, η οποία συνήθως είναι σχετική της ειδικότητας (13,4%).
Από τις απαντήσεις των Ηλεκτρολόγων δεν διακρίνεται μια συγκεκριμένη ομάδα που να λειτουργεί ανταγωνιστικά στην αγορά εργασίας. Πιο συγκεκριμένα, απουσία ανταγωνισμού δηλώνει το 30%, ανταγωνισμό με απόφοιτους ΤΕΙ το 24,3% και ανταγωνισμό με μηχανικούς που σπούδασαν στο εξωτερικό το 20,2%. Στις υπόλοιπες διαστάσεις αντιλήψεων και στάσεων που αξιολογήθηκαν, οι Ηλεκτρολόγοι ταυτίζονται σε μεγάλο βαθμό με τις μέσες τιμές του δείγματος. Αρχικά, μέση αξιολόγηση δίνεται στο βαθμό ετοιμότητας με τον οποίο αντιμετώπισαν για πρώτη φορά την αγορά εργασίας (2,93/5) αλλά και στο βαθμό αξιοποίησης των γνώσεων και δεξιοτήτων που απέκτησαν ως φοιτητές στη σημερινή θέση εργασίας (3,16/5). Μεταξύ των επιμέρους γνώσεων/ δεξιοτήτων που τέθηκαν προς αξιολόγηση, οι απαντήσεις των Ηλεκτρολόγων επίσης ακολουθούν τη γενική κατανομή. Οι βαθμολογίες τους είναι θετικές ως προς το επιστημονικό υπόβαθρο και τη δυνατότητα αποδοτικής εργασίας, αρνητικές ως προς τις οικονομικές και διοικητικές γνώσεις και μέσες για τις τεχνικές γνώσεις, τη δυνατότητα χειρισμού εξειδικευμένων προγραμμάτων Η/Υ, την ικανότητα σύνταξης εκθέσεων και παρουσιάσεων κλπ.

πηγή: Μελέτη Απορρόφησης ΕΜΠ 2015

© 2016 – 2019, sep4u,gr. All rights reserved. sep4u,gr

ΜΑΘΗΜΑΤΑ=80
1 εξ -ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ
1 εξ -ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ-ΙΣΤΟΡΙΑ & ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
1 εξ -ΛΟΓΙΣΜΟΣ Ι
1 εξ -ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Ι
1 εξ -ΦΥΣΙΚΗ Ι
1 εξ -ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ
2 εξ -ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
2 εξ -ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
2 εξ -ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ Η/Υ
2 εξ -ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΙ
2 εξ -ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΙΙ
2 εξ -ΦΥΣΙΚΗ ΙΙ
3 εξ -ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ
3 εξ -ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
3 εξ -ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
3 εξ -ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΣΧΕΔΙΑΣΗ Η/Υ
3 εξ -ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ
4 εξ -ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ
4 εξ -ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
4 εξ -ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ
4 εξ -ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΗΥ
4 εξ -ΣΗΜΑΤΑ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
5 εξ -ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΙΙ
5 εξ -ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
5 εξ -ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ι
5 εξ -ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ
5 εξ -ΜΕΤΑΓΛΩΤΙΣΤΕΣ
5 εξ -ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
5 εξ -ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
5 εξ -ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ
5 εξ -ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
5 εξ -ΨΗΦΙΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ
5 εξ -ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΩΝ
6 εξ -ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ
6 εξ -ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
6 εξ -ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
6 εξ -ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ
6 εξ -ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
6 εξ -ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ
6 εξ -ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ
6 εξ -ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ
6 εξ -ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
6 εξ -ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
6 εξ -ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ & ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
6 εξ -ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ
6 εξ -ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ι
6 εξ -ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
7 εξ -ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
7 εξ -ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
7 εξ -ΓΡΑΦΙΚΑ ΗΥ
7 εξ -ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
7 εξ -ΕΞΟΡΥΞΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
7 εξ -ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΦΩΝΗΣ & ΗΧΟΥ
7 εξ -ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
7 εξ -ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΙΙ
7 εξ -ΘΕΩΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ & ΚΩΔΙΚΩΝ
7 εξ -ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΩΝ
7 εξ -ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΙ
7 εξ -ΣΧΕΔΙΑΣΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
7 εξ -ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ
7 εξ -ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΙΣΤΟΥ
8 εξ -ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ VLSI
8 εξ -ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ
8 εξ -ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
8 εξ -ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
8 εξ -ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
8 εξ -ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
8 εξ -ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΗΧΟΥ & ΒΙΝΤΕΟ
8 εξ -ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ
8 εξ -ΠΟΛΥΠΡΑΚΤΟΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
8 εξ -ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
8 εξ -ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΨΗΛΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ
9 εξ -ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΙΓΝΙΩΝ
9 εξ -ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
9 εξ -ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ VLSI
9 εξ -ΚΙΝΗΤΟΣ & ΔΙΑΧΥΤΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
9 εξ -ΜΙΚΡΟΚΥΜΜΑΤΑ
9 εξ -ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ
9 εξ -ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
9 εξ -ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

21-9-2017

Μαθήματα Προπτυχιακών Σπουδών

Τα μαθήματα του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα, όπου εικονίζονται τα μαθήματα, οι μονάδες ECTS και οι ΔΜ τους (με την μορφή ECTS/ΔΜ), ανά εξάμηνο. Τα μαθήματα επιλογής εμφανίζονται στο συνιστώμενο εξάμηνο:

Ε Μαθήματα Χειμερινού Εξαμήνου Ε Μαθήματα Εαρινού Εξαμήνου
1ο
Υποχρεωτικά Μαθήματα
Κωδ. Τίτλος Μάθηματος Μ
ΗΥ000 Αγγλική Γλώσσα και Τεχνική Ορολογία 0/0
ΗΥ110 Λογισμός Ι 6/4
ΗΥ112 Γραμμική Άλγεβρα 6/4
ΗΥ120 Προγραμματισμός Ι 6/5
ΗΥ130 Ψηφιακή Σχεδίαση 5/5
ΗΥ150 Φυσική Ι 6/4
2ο
Υποχρεωτικά Μαθήματα
Κωδ. Τίτλος Μάθηματος Μ
ΗΜ151 Εισαγωγή στο Σχέδιο και τα Ηλεκτροτεχνικά Υλικά 6/4
ΗΥ001 Μεθοδολογία Σύνταξης Τεχνικών Κειμένων και Παρουσιάσεων στην Αγγλική Γλώσσα 0/0
ΗΥ111 Λογισμός ΙΙ 6/4
ΗΥ113 Διακριτά Μαθηματικά 6/4
ΗΥ121 Προγραμματισμός ΙΙ 6/5
ΗΥ151 Φυσική ΙΙ 6/4
3ο
Υποχρεωτικά Μαθήματα
Κωδ. Τίτλος Μάθηματος Μ
ΗΜ250 Ηλεκτρικές Μετρήσεις 6/4
ΗΥ210 Δομές Δεδομένων 6/4
ΗΥ230 Ανάλυση Κυκλωμάτων 6/5
ΗΥ232 Οργάνωση και Σχεδίαση Η/Υ 6/5
ΗΥ240 Πιθανότητες 4/4
4ο
Υποχρεωτικά Μαθήματα
Κωδ. Τίτλος Μάθηματος Μ
ΗΥ211 Διαφορικές Εξισώσεις 6/4
ΗΥ213 Αριθμητική Ανάλυση 6/5
ΗΥ215 Αλγόριθμοι 6/4
ΗΥ231 Εισαγωγή στην Ηλεκτρονική 6/5
ΗΥ241 Σήματα και Συστήματα 6/4
5ο
Υποχρεωτικά Μαθήματα
Κωδ. Τίτλος Μάθηματος Μ
ΗΜ340 Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου 6/4
ΗΥ324 Βάσεις Δεδομένων και Πληροφοριακά Συστήματα 5/4
ΗΥ340 Δίκτυα Υπολογιστών Ι 6/5
6o
Υποχρεωτικά Μαθήματα
Κωδ. Τίτλος Μάθηματος Μ
ΗΜ351 Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας Ι 6/5
ΗΥ331 Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία I 6/4
ΗΥ341 Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα 6/4
2 Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής
Κωδ. Τίτλος Μάθηματος Μ
ΗΥ310 Τεχνολογίες Εκπαίδευσης 6/4
ΗΥ320 Μεταγλωττιστές 6/4
ΗΥ322 Τεχνητή Νοημοσύνη 6/4
ΗΥ326 Ταυτόχρονος Προγραμματισμός 6/4
ΗΥ330 Ψηφιακά Συστήματα VLSI 6/4
ΗΥ332 Ανάλυση Κυκλωμάτων ΙΙ 6/4
ΗΥ342 Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων 6/4
2 Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής
Κωδ. Τίτλος Μάθηματος Μ
ΗΜ353 Ηλεκτρικές Μηχανές 6/4
ΗΜ355 Εφαρμοσμένη Θερμοδυναμική 6/4
ΗΥ311 Εισαγωγή στην Θεωρία Υπολογισμού 6/4
ΗΥ321 Λειτουργικά Συστήματα 6/4
ΗΥ323 Κατανεμημένα Συστήματα 6/4
ΗΥ325 Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός 6/4
ΗΥ327 Ανάκληση Πληροφορίας 6/4
ΗΥ333 Εργαστήριο Σχεδίασης SoC με εργαλεία CAD 6/4
ΗΥ335 Προχωρημένη Ηλεκτρονική 6/4
ΗΥ343 Επεξεργασία Εικόνας 6/4
ΗΥ345 Αναγνώριση Προτύπων 6/4
ΗΥ347 Μοντελοποίηση και Απόδοση Συστημάτων 6/4
ΗΥ349 Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριακών Συστημάτων 6/4
7ο
Υποχρεωτικά Μαθήματα
Κωδ. Τίτλος Μάθηματος Μ
ΗΜ450 Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας ΙΙ 6/4
4 Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής
Κωδ. Τίτλος Μάθηματος Μ
ΗΜ452 Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις 6/4
ΗΥ400 Ειδικά Θέματα – Εργασίες 6/4
ΗΥ402 Εισαγωγή στην Επιχειρηματικότητα 6/4
ΗΥ408 Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήμη 6/4
ΗΥ410 Παράλληλοι και Δικτυακοί Υπολογισμοί 6/4
ΗΥ412 Γραμμικός Προγραμματισμός 6/4
ΗΥ414 Υπολογιστική Άλγεβρα Ι 6/4
ΗΥ416 Γραφικά Η/Υ 6/4
ΗΥ420 Σχεδίαση και Ανάπτυξη Λογισμικού 6/4
ΗΥ422 Εξόρυξη Δεδομένων 6/4
ΗΥ424 Λογικός και Συναρτησιακός Υπολογισμός 6/4
ΗΥ426 Τεχνολογίες Παγκόσμιου Ιστού 6/4
ΗΥ430 Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων 6/4
ΗΥ432 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 6/4
ΗΥ434 Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία ΙΙ 6/4
ΗΥ436 Έλεγχος και Επαλήθευση Κυκλωμάτων 6/4
ΗΥ437 Αλγόριθμοι CAD 6/4
ΗΥ438 Σχεδίαση Ασύγχρονων Κυκλωμάτων 6/4
ΗΥ440 Επεξεργασία Φωνής και Ήχου 6/4
ΗΥ444 Θεωρία Πληροφοριών και Κωδίκων 6/4
ΗΥ446 Σχεδιασμός Διαδικτυακών Πρωτοκόλλων 6/4
ΗΥ448 Προχωρημένα Θέματα Δικτύων 6/4
8ο
5 Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής
Κωδ. Τίτλος Μάθηματος Μ
ΗΜ451 Ευφυή Δίκτυα Μεταφοράς Ενέργειας 6/4
ΗΜ453 Ευστάθεια Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας 6/4
ΗΜ455 Προηγμένα Συστήματα Μετατροπής Ενέργειας 6/4
ΗΥ401 Ειδικά Θέματα – Εργασίες 6/4
ΗΥ403 Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Σχεδίων 6/4
ΗΥ405 Οικονομική της Τεχνολογίας 6/0
ΗΥ407 Ελληνική Οικονομία 6/4
ΗΥ411 Ειδικά Θέματα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών 6/4
ΗΥ413 Ακέραιος Προγραμματισμός και Συνδυαστική Βελτίωση 6/4
ΗΥ415 Υπολογιστική Άλγεβρα ΙΙ 6/5
ΗΥ421 Συστήματα Υπολογισμού Υψηλών Επιδόσεων 6/4
ΗΥ423 Πολυπρακτορικά Συστήματα 6/4
ΗΥ425 Πληροφοριακά Συστήματα στον Παγκόσμιο Ιστό 6/4
ΗΥ427 Σύνθετα Δίκτυα 6/4
ΗΥ429 Προχωρημένα Θέματα Μεταγλωττιστών 6/4
ΗΥ431 Αρχιτεκτονική Παράλληλων Συστημάτων 6/4
ΗΥ433 Σχεδίαση Αναλογικών/Μικτών και Υψίσυχνων Κυκλωμάτων 6/4
ΗΥ435 Ενσωματωμένα Συστήματα 6/4
ΗΥ439 Αλγόριθμοι CAD Φυσικής Σχεδίασης 6/4
ΗΥ441 Κωδικοποίηση Ήχου και Βίντεο 6/4
ΗΥ442 Εφαρμοσμένες Στοχαστικές Διαδικασίες 6/4
ΗΥ443 Όραση Υπολογιστών 6/4
ΗΥ445 Ασύρματες Επικοινωνίες 6/4
ΗΥ447 Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ 6/4
ΗΥ449 Βελτιστοποίηση Δικτύων 6/4
9ο
5 Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής
Κωδ. Τίτλος Μάθηματος Μ
ΗΜ540 Προσαρμοστικά Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου 6/4
ΗΜ542 Κεραίες 6/4
ΗΜ544 Μικροκύματα 6/4
ΗΜ550 Εναλλακτικές Μορφές Ενέργειας 6/4
ΗΜ552 Ενέργεια και Περιβάλλον 6/4
ΗΥ500 Τεχνική και Ακαδημαϊκή Γραφή 6/5
ΗΥ510 Βιοπληροφορική 6/4
ΗΥ512 Υπολογιστική Γεωμετρία 6/4
ΗΥ514 Περιβάλλοντα Επίλυσης Προβλημάτων 6/4
ΗΥ516 Αρχιτεκτονική και Ανάπτυξη Παιγνίων 6/4
ΗΥ520 Προγραμματισμός Ασύρματων Δικτύων Αισθητήρων 6/4
ΗΥ522 Κινητός και Διάχυτος Υπολογισμός 6/4
ΗΥ524 Επικοινωνία Ανθρώπου – Μηχανής 6/4
ΗΥ530 Αλγόριθμοι Προσομοίωσης Κυκλωμάτων 6/4
ΗΥ532 Σχεδίαση Αισθητήρων 6/4
ΗΥ534 Οπτικοηλεκτρονική 6/4
ΗΥ536 Εργαστήριο Αναλογικών Κυκλωμάτων 6/4
ΗΥ540 Προχωρημένα Θέματα Επεξεργασίας Σημάτων 6/4
ΗΥ542 Προχωρημένα Θέματα Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων 6/4

0 Shares
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!