Γεωπονίας Θεσσαλονίκης [273]

[273][ΑΕΙ][2,3] Γεωπονίας Θεσσαλονίκης

;

Το τμήμα Γεωπονίας είναι ένα από τα πρώτα ιδρυθέντα Τμήματα του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με ιστορία 87 ετών, 91 μέλη διδακτικού προσωπικού (ΔΕΠ), 60 μέλη βοηθητικού διδακτικού, τεχνικού και διοικητικού προσωπικού, περίπου 1500 ενεργούς φοιτητές και 12500 αποφοίτους γεωπόνους.

Το τμήμα παρουσιάζει μία μεγάλη εκπαιδευτική και ερευνητική δραστηριότητα σε ένα ευρύ φάσμα επί μέρους γνωστικών αντικειμένων και κλάδων και συγκεκριμένα στους παρακάτω Τομείς / Εργαστήρια – Σπουδαστήρια:

Αγροτικής Οικονομίας

Γεωργικής Οικονομικής Έρευνας
Γεωργικών Εφαρμογών και Αγροτικής Κοινωνιολογίας
Εμπορίας Αγροτικών Προϊόντων, Αγροτικής Πολιτικής και Συνεταιρισμών
Σπουδαστήριο Γενικής και Γεωργικής Λογιστικής
Σπουδαστήριο Γεωργικού Δικαίου

Εγγείων Βελτιώσεων, Εδαφολογίας και Γεωργικής Μηχανικής

Γενικής και Γεωργικής Υδραυλικής και Βελτιώσεων
Γεωργικής Μηχανολογίας
Γεωργικών Κατασκευών και Εξοπλισμού
Εδαφολογίας
Εναλλακτικοί ενεργειακοί πόροι στη γεωργία
Εφαρμοσμένης Εδαφολογίας
Τηλεπισκόπησης και Γεωγραφικών Συστημάτων και Πληροφοριών

Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων

Επεξεργασίας και Μηχανικής Τροφίμων
Μικροβιολογίας και Υγιεινής Τροφίμων
Τεχνολογίας Γάλακτος
Χημείας και Βιοχημείας Τροφίμων

Ζωικής Παραγωγής

Φυσιολογίας Αναπαραγωγής των Αγροτικών Ζώων
Φυσιολογίας Θρέψεως και Εφηρμοσμένης Διατροφής των Αγροτικών Ζώων
Γενικής και Ειδικής Ζωοτεχνίας
Ιχθυοκομίας και Αλιείας

Οπωροκηπευτικών και Αμπέλου

Αμπελουργίας
Ανθοκομίας
Δενδροκομίας
Βιολογίας Οπωροκηπευτικών Φυτών
Λαχανοκομίας
Μελισσοκομίας – Σηροτροφίας

Φυτοπροστασίας

Εφαρμοσμένης στη Γεωργία Ζωολογίας και Παρασιτολογίας
Γεωργικών Φαρμάκων
Φυτοπαθολογίας

Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας και Οικολογίας

Γενετικής και Βελτίωσης Φυτών
Γεωργίας (Αγροκομίας)
Γεωργικής Χημείας
Οικολογίας και Προστασίας Περιβάλλοντος

Εφαρμογές της Πληροφορικής στη Γεωργία

Το Τμήμα Γεωπονίας με την πλούσια εκπαιδευτική και ερευνητική δραστηριότητα έχει μεγάλη συμβολή στην Εθνική Οικονομία, αλλά και την Αγροτική Ανάπτυξη της χώρας μας, καθώς και στην ανάπτυξη της υπαίθρου. Έχει επίσης μία μεγάλη μακρόχρονη διεθνή παρουσία στις γεωπονικές επιστήμες και τεχνολογίες.

Το τμήμα βρίσκεται στην Πανεπιστημιούπολη, αλλά μεγάλο μέρος της ερευνητικής και εκπαιδευτικής δραστηριότητας πραγματοποιείται στο Αγρόκτημα του Πανεπιστημίου μας, στην περιοχή του Αεροδρομίου.

Τμήματα Γεωπονίας/ Επαγγελματικά Δικαιώματα

Οδηγός Σπουδών ΓΠΑ   – ή  Σύντομος Οδηγός του ΓΠΑ

ΜΗ Αντίστοιχα Τμήματα για μετεγγραφές
«Βιοτεχνολογίας» του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. (325)
«Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου» του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. (328)
Αντίστοιχα Τμήματα για μετεγγραφές [I]
43[6]. «Γεωπονίας» του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, «Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής» και «Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών», «Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής» του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, «Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος» και «Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος» του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και μόνο για τις αντίστοιχες κατευθύνσεις.
Αντίστοιχα Τμήματα για μετεγγραφές [ΙΙ]
44[3]. «Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης» του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, «Γεωπονίας» του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (μόνο για την κατεύθυνση «Αγροτικής Οικονομίας» του τμήματος) και «Αγροτικής Ανάπτυξης» του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης

Επαγγελματικές Διέξοδοι
Τα επαγγελματικά δικαιώματα καθορίζονται από τα άρθρα 8 & 9 του Π.Δ 344/200 ΦΕΚ 297Α/2000

ΑΣΕΠ
εντάσσονται στο κλάδο ΠΕ14.04
Η προκήρυξη του 2008 εδώ
(ii) Ειδικότητα Γεωπόνων και Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος [Κωδικός: ΠΕ14.40] Πτυχίο Γεωπονίας (κωδ. 1441) ή Φυτικής Παραγωγής (κωδ. 1442) ή Ζωικής Παραγωγής (κωδ. 1443) ή Γεωπονί ας Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής (κωδ. 1444) ή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (κωδ. 1445) ή Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας (κωδ. 1446) ή Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης (κωδ. 1447) ή Αγροτικής Ανάπτυξης (κωδ.1448) ή Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων (κωδ. 1449) ή Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής (κωδ. 1450) ή Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (κωδ. 1451) ή Γεωπονίας Ζωικής Παραγωγής και Υδάτινου Περιβάλλοντος (κωδ. 1452) ή Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος (κωδ. 1453) ή Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων (κωδ. 1454) ΑΕΙ Πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής.

Άλλες πληροφορίες
Τα τμήματα της Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου της Αθήνας αλλά και το τμήμα της Αγροτικής Ανάπτυξης στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο που έχει έδρα την ακριτική Ορεστιάδα, παρά το γεγονός ότι είναι τοποθετημένα και στο 5ο επιστημονικό πεδίο, είναι ουσιαστικά Γεωπονικά τμήματα τα οποία δεν παρέχουν κανένα δικαίωμα εγγραφής στο Οικονομικό Επιμελητήριο και τη δυνατότητα της άσκησης των οικονομικών επαγγελμάτων. Στο Μηχανογραφικό 2017 εντάσσονται στο 3 και 5 Επιστημονικό Πεδίο

© 2016 – 2017, . Για την αναδημοσίευση της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι απαραίτητη η αναφορά του link προς το άρθρο του sep4u.gr

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
error: Content is protected !!