Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος Αθήνας [283]

[283][ΑΕΙ][2] Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος Αθήνας


Untitled Document #####
Σύνολο συναφών (όχι απαραίτητα αντίστοιχων) τμημάτων: 3
Τμήματα AEI ΕΠ Β.2019 ΜετΒ Ε.2019 ΜετΕ ΕΤΗ ΕΙΔ ΠΛΗ ΜΑΘ Ο.Σ ΓΠΒ
283 -ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 2 10623 -1210 133 4 4 0 Inf Math OS εδώ
285 -ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 2 9785 -1775 122 4 4 0 Inf Math OS εδώ
287 -ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ 2 7108 -2325 192 6 4 0 Inf Math OS εδώ
Σύνολα : # # # # 447 14 3 % # # # # #
Διαφορά μέγιστης και ελάχιστης βάσης: 3515 - (Καλοδήμος Δ. - http://sep4u.gr) - Σύνολο Εισακτέων: 447
ΕΠ=Επιστημονικό ΠΕδίο / Β=Βάση/Ε=Εισακτέοι / ΕΙΔ=Ειδικό Μάθημα / ΓΠΒ=Γραφική Παράσταση Βάσεων 2004- 2019 / ΠΛΗ=Πληροφορίες για κάθε τμήμα ξεχωριστά / ΜΑΘ=ΟΛΑ τα μαθήματα σήμερα / Ο.Σ=Οδηγοί Σπουδών )
#####

Αντίστοιχα Τμήματα για μετεγγραφές
«Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και «Γεωλογίας» του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Πανεπιστημίου Πατρών.

Σκοπός
Σκοπός του Τμήματος είναι η ανάδειξη επιστημόνων ικανών να ασχολούνται με την έρευνα σχετικά με τη δομή, τη σύνταξη και τις δυναμικές διαδικασίες της γης. Η έρευνα αυτή αποσκοπεί στην κατανόηση της γένεσης και της εξέλιξης του πλανήτη μας και την εφαρμογή των γνώσεων αυτών για τη λύση πρακτικών προβλημάτων, όπως είναι ο εντοπισμός και η εκμετάλλευση ορυκτών, πρώτων υλών, υπογείων υδάτων καθώς και η μελέτη φαινομένων όπως οι σεισμοί, οι κατολισθήσεις κ.ά.

Επαγγελματικές Διέξοδοι

Επαγγελματική Μονογραφία εδώ

Τα επαγγελματικά δικαιώματα καθορίζονται από το άρθρο 14 & 15 του Π.Δ 344/200 ΦΕΚ 297Α/2000

Οι πτυχιούχοι μπορούν να καλύψουν θέσεις εργασίας σε τομείς ανάλογα με τις σπουδές και την ειδίκευση τους. Ενδεικτικά μπορούν να απασχοληθούν στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα: στη Δ.Ε.Η., στο Ινστιτούτο Ωκεανογραφικών και Αλιευτικών Ερευνών, στον Δημόκριτο, στο Εθνικό Αστεροσκοπείο, στο Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών, σε τεχνικές επιχειρήσεις και σε γραφεία γεωλογικών και γεωφυσικών ερευνών, στο Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, στη Εκπαίδευση, μετά από παρακολούθηση παιδαγωγικών μαθημάτων, στα Μ.Μ.Ε. και σε εκδοτικούς οίκους ως εξειδικευμένοι επιστημονικοί συνεργάτες, σε υπηρεσίες υπουργείων, οργανισμών και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σε επιχειρήσεις, οι οποίες μελετούν γεωγραφικά, ιστορικά και πολιτισμικά περιοχές της Ελλάδας, των Βαλκανίων, της Ευρώπης.

ΑΣΕΠ
Για την ειδικότητα των Γεωλόγων: [Κωδικός: ΠΕ 04.05] Πτυχίο Γεωλογίας (κωδ. 0451) ΑΕΙ Πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή του Τμήματος Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου (κωδ. 0452) ή του Τμήματος Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου (κωδ. 0453) ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής.

© 2016 – 2019, sep4u,gr. All rights reserved. sep4u,gr

ΜΑΘΗΜΑΤΑ=57
1 εξ -ΓΕΩΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ-ΓΕΩΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
1 εξ -ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΟ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
1 εξ -ΦΥΣΙΚΗ
1 εξ -ΧΗΜΕΙΑ
2 εξ -ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ
2 εξ -ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ
2 εξ -ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
2 εξ -ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ-ΠΛΑΝΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
2 εξ -ΜΑΚΡΟΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
2 εξ -ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
2 εξ -ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑ
2 εξ -ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑ-ΟΡΥΚΤΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
3 εξ -ΜΙΚΡΟΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
3 εξ -ΠΕΤΡΟΛΟΓΙΑ ΙΖΗΜΑΤΟΓΕΝΩΝ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ
3 εξ -ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑ
3 εξ -ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ-ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑ
4 εξ -ΓΕΩΦΥΣΙΚΗ
4 εξ -ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ
4 εξ -ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΒΑΘΕΙΑΣ ΔΟΜΗΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΗΣ ΓΗΣ
4 εξ -ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΙΣ ΓΕΩΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
4 εξ -ΣΤΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ
4 εξ -ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑ
4 εξ -ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ
5 εξ -ΓΕΩΛ. & ΠΕΡΙΒΑΛ. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑΣ&ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣ/ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
5 εξ -ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ
5 εξ -ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑΣ
5 εξ -ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
5 εξ -ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗ
5 εξ -ΜΑΚΡΟΣΕΙΣΜΙΚΗ
5 εξ -ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ
6 εξ -ΓΕΩΛ.ΚΑΙ ΠΕΡΙΒ.ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤ. ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΓΗΣ
6 εξ -ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ ΙΖΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΙΖΗΜΑΤΟΓΕΝΩΝ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ
6 εξ -ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΒΑΘΕΙΑΣ ΔΟΜΗΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΗΣ ΓΗΣ ΜΕ ΓΕΩΦΥΣΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ
6 εξ -ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ-ΒΡΑΧΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
6 εξ -ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗ
6 εξ -ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ ΣΤΟΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ
6 εξ -ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΑ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ
6 εξ -ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ
6 εξ -ΡΥΠΑΝΣΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
6 εξ -ΥΔΡΟΓΕΩΧΗΜΕΙΑ-ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ
6 εξ -ΥΠΟΓΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ
7 εξ -ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
7 εξ -ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
7 εξ -ΓΕΩΦΥΣΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ
7 εξ -ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑΣ-ΙΣΟΤΟΠΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ
7 εξ -ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
7 εξ -ΠΑΛΑΙΟΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ
7 εξ -ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΣΕΙΣΜΩΝ
7 εξ -ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ
7 εξ -ΤΕΚΤΟΝ. ΛΙΘΟΣΦΑΙΡ. ΠΛΑΚΩΝ-ΣΕΙΣΜΟΛ. ΕΛΛ.
7 εξ -ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑ-ΜΙΚΡΟΖΩΝΙΚΕΣ
7 εξ -ΤΗΛΕΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗ
8 εξ -ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ
8 εξ -ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
8 εξ -ΗΠΙΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
8 εξ -ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
8 εξ -ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ – ΤΡΩΤΟΤΗΤΑ

0 Shares
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!