Οικονομικών Επιστημών Αθήνας (ΕΚΠΑ) (309)

[309][ΑΕΙ][5] Οικονομικών Επιστημών Αθήνας (ΕΚΠΑ)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ=112
0 εξ -Λογιστική Ι
0 εξ -Οικονομική των Επιχειρήσεων
0 εξ -Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων
1 εξ -Εισαγωγή στην Οικονομική Ανάλυση
1 εξ -Εισαγωγή στην Πολιτική Οικονομία
1 εξ -Μαθηματικά Ι
1 εξ -Πολιτική Οικονομία Ι (Εισαγωγή στην Πολιτική Οικονομία)
2 εξ -Εισαγωγή στην Οικονομική Ιστορία
2 εξ -Μαθηματικά ΙΙ
2 εξ -Πολιτική Οικονομία ΙΙ (Πολιτική Οικονομία της Απασχόλησης και του Χρήματος)
2 εξ -Πολιτική Οικονομία της Απασχόλησης και του Χρήματος
2 εξ -Στατιστική Ι
3 εξ -Εισαγωγή στη Μακροοικονομική Ανάλυση
3 εξ -Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών και τη Διαχείριση Πληροφοριών
3 εξ -Εφαρμοσμένη Πληροφορική στην Οικονομία (Εισαγωγή στην Επιστήμη των Η/Υ & τη Διαχείριση πληροφοιών)
3 εξ -Μακροοικονομική Ι (Εισαγωγή στη Μακροοικονομική Ανάλυση)
3 εξ -Μικροοικονομική Ανάλυση της Κατανάλωσης και της Παραγωγής
3 εξ -Μικροοικονομική Ι (Μικροοικονομική Ανάλυση της Κατανάλωσης και της Παραγωγής)
3 εξ -Στατιστική ΙΙ
4 εξ -Ελληνική Οικονομική Ιστορία Ι (1830-1940)
4 εξ -Μακροοικονομική Θεωρία
4 εξ -Μακροοικονομική ΙΙ (Μακροοικονομική Θεωρία)
4 εξ -Μικροοικονομική Ανάλυση των Αγορών και της Κοινωνικής Ευημερίας
4 εξ -Μικροοικονομική ΙΙ (Μικροοικονομική Ανάλυση των Αγορών και της Κοινωνικής Ευημερίας)
4 εξ -Οικονομετρία
4 εξ -Τεχνικές Δειγματοληπτικών Ερευνών
5 εξ -Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου Ι
5 εξ -Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου Ι
5 εξ -Ανάλυση του Χρήματος και της Πίστης (Χρήμα-Πίστη-Τράπεζες)
5 εξ -Αξιολόγηση & Ανάλυση Επενδυτικών Αποφάσεων (Αξιολόγηση Επενδύσεων )
5 εξ -Αξιολόγηση Επενδύσεων
5 εξ -Βιομηχανική Οικονομική (Βιομηχανική Οικονομική Ι)
5 εξ -Βιομηχανική Οικονομική Ι
5 εξ -Δημόσια Οικονομική
5 εξ -Διδακτική Οικονομικών Ι
5 εξ -Διεθνής Οικονομική
5 εξ -Δυναμικά Μαθηματικά
5 εξ -Θεωρία Παιγνίων
5 εξ -Ιστορία των Επιχειρήσεων
5 εξ -Ιστορία των Επιχειρήσεων και Χρηματοοικονομικών Θεσμών
5 εξ -Μακροοικονομική της Ανάπτυξης
5 εξ -Μαρξιστική Πολιτική Οικονομία Ι
5 εξ -Οικονομικά Μετασχηματισμού και Ανάπτυξης
5 εξ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
5 εξ -Οικονομική Ανάλυση του Χρήματος και της Πίστης
5 εξ -Οικονομική Ιστορία του 20ου αιώνα
5 εξ -Οικονομική Πολιτική
5 εξ -Οικονομική της Εργασίας
5 εξ -Πολιτική Οικονομία της Ανάπτυξης και της Μεγέθυνσης
5 εξ -Πολιτική Οικονομία της Κοινωνικής Πολιτικής
5 εξ -Προχωρημένη Οικονομική Ανάλυση
5 εξ -Στατιστικη ΙΙΙ
5 εξ -Συγκρότηση Κοινωνικών Επιστημών
5 εξ -Τεχνικές Μαθηματικού Προγραμματισμού
5 εξ -Τραπεζική Ι
5 εξ -Τραπεζική Ι (Τραπεζική Οικονομική Ι)
6 εξ -Βιομηχανική Οικονομική ΙΙ
6 εξ -Βιομηχανική Οικονομική ΙΙ (Ειδικά Θέματα Βιομηχανικής Οικονομικής)
6 εξ -Γραμμικά Μαθηματικά
6 εξ -Δομές Δεδομένων και Αρχές Προγραμματισμού Υπολογιστών
6 εξ -Ελληνική Οικονομική Ιστορία ΙΙ (1940-2001)
6 εξ -Εργαστήριο Γλώσσας Προγραμματισμού Visual Basic
6 εξ -Ευρωπαϊκή Οικονομική Ολοκλήρωση
6 εξ -Ευρωπαϊκή Οικονομική Ολοκλήρωση (Θεσμοί & Πολιτικές της Ευρωπαικής Ολοκλήρωσης)
6 εξ -Εφαρμοσμένη Επιχειρησιακή Έρευνα
6 εξ -Εφαρμοσμένη Οικονομετρία
6 εξ -Ιστορία Οικονομικών Θεωριών
6 εξ -Μάρκετινγκ Υπηρεσιών
6 εξ -Οικονομικά της Τεχνολογίας
6 εξ -Οικονομική Πολιτικη στην Ελληνική Οικονομία
6 εξ -Οικονομική Πολιτική στην Ελληνική Οικονομία (Οικονομικές Πολιτικές & Εξελίξεις στην Ελληνική Οικονομία)
6 εξ -Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων
6 εξ -Χρηματοοικονομική Ανάλυση των Επιχειρήσεων
7 εξ -Ανθρώπινοι Πόροι και Ανάπτυξη
7 εξ -Δίκαιο Χρηματοπιστωτικών Αγορών
7 εξ -Διοικητική Λογιστική & Κοστολόγηση (Λογιστική ΙΙΙ)
7 εξ -Ειδικά Θέματα Οικονομικής Ιστορίας
7 εξ -Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ (ελληνική διδασκαλία)
7 εξ -Επιχειρηματική Πολιτική & Στρατηγική
7 εξ -Επιχειρηματική Πολιτική και Στρατηγική
7 εξ -Εργαστήριο Joomla
7 εξ -Ιστορία Πόλεων
7 εξ -Κοινωνικοοικονομική Αξιολόγηση Επενδύσεων
7 εξ -Λογιστική ΙΙΙ
7 εξ -Μετα-Κεϋνσιανά Οικονομικά
7 εξ -Οικονομική και Διοίκηση των Μεταφορών
7 εξ -Στοιχεία Αστικού Δικαίου
7 εξ -Χρηματοοικονομικά Υποδείγματα για Επιχειρηματικές Αποφάσεις
7 εξ -Χρηματοοικονομικά Υποδείγματα για Επιχειρηματικές Αποφάσεις
8 εξ -Αγροτική Οικονομική και Πολιτική Ανάπτυξη
8 εξ -Δημοσιονομική Πολιτική
8 εξ -Διεθνής Χρηματοοικονομική
8 εξ -Ειδικά Θέματα Διεθνούς Οικονομικής
8 εξ -Ειδικά Θέματα Μαρξιστικής Πολιτικής Οικονομίας (Μαρξιστική Πολιτική Οικονομία ΙΙ)
8 εξ -Ειδικά Θέματα Οικονομικής Ανάπτυξης: Επιχειρηματικότητα
8 εξ -Ειδικά Θέματα Τραπεζικής
8 εξ -Ειδικά Θέματα Τραπεζικής Οικονομικής
8 εξ -Ειδικά Θέματα Χρηματοοικονομικής
8 εξ -Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ (Ιntroduction to Marketing)
8 εξ -Εμπορικό Δίκαιο
8 εξ -Εφαρμογές Ποσοτικών Μεθόδων στην Ανάλυση Αγοράς
8 εξ -Εφαρμοσμένη Αναπτυξιακή Οικονομική
8 εξ -Εφαρμοσμένη Αναπτυξιακή Οικονομική (Αναπτυξιακή Οικονομική & Πολιτικές της Ανάπτυξης)
8 εξ -Θεωρία και Στρατηγική Πολυεθνικών Επιχειρήσεων
8 εξ -Θεωρίες Επιχειρησιακής Οργάνωσης
8 εξ -Ιστορία της Οικονομικής Σκέψης στην Σύγχρονη Ελλάδα
8 εξ -Κλασικά Κείμενα Πολιτικής Οικονομίας
8 εξ -Οικονομική των Δικτύων
8 εξ -Οικονομική των Δικτύων και της Πληροφόρησης
8 εξ -Στατιστικά Υποδείγματα για Οικονομολόγους
8 εξ -Στοιχεία Εμπορικού Δικαίου
8 εξ -Τοπική Οικονομική Ανάπτυξη

Untitled Document #####
Σύνολο συναφών (όχι απαραίτητα αντίστοιχων) τμημάτων: 13
Τμήματα (sep4u.gr) AEI ΕΠ Β.2019 ΜετΒ Ε.2019 ΜετΕ ΕΤΗ ΕΙΔ ΠΛΗ ΜΑΘ Ο.Σ ΓΠΒ
312 -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΟΠΑ 4 15725 659 250 33 4 0 Inf Math OS εδώ
317 -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΠΑΝ.ΜΑΚΕΔ. 4 14146 259 299 39 4 0 Inf Math OS εδώ
315 -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ 4 13843 461 329 43 4 0 Inf Math OS εδώ
309 -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 4 13087 291 366 48 4 0 Inf Math OS εδώ
311 -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 4 12987 301 390 51 4 0 Inf Math OS εδώ
350 -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 4 11703 -137 250 33 4 0 Inf Math OS εδώ
319 -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ 4 11270 -409 305 40 4 0 Inf Math OS εδώ
345 -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 4 11023 -333 281 37 4 0 Inf Math OS εδώ
97 -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΔΠΘ 4 9305 -1747 329 43 4 0 Inf Math OS εδώ
321 -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΠΑΝ.ΚΡΗΤΗΣ 4 8910 -1981 318 42 4 0 Inf Math OS εδώ
1602 -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ) ΔΙΠΑΕ 4 8010 280 42 4 0 Inf Math OS εδώ
1548 -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. 4 7870 115 42 4 0 Inf Math εδώ
361 -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΤΡΙΠΟΛΗ) ΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 4 7566 -3082 366 48 4 0 Inf Math OS εδώ
Σύνολα : (sep4u.gr) # # # # 3483 457 15 % # # # # #
Διαφορά μέγιστης και ελάχιστης βάσης: 8159 - (Καλοδήμος Δ. - http://sep4u.gr) - Σύνολο Εισακτέων: 3878
ΕΠ=Επιστημονικό ΠΕδίο / Β=Βάση/Ε=Εισακτέοι / ΕΙΔ=Ειδικό Μάθημα / ΓΠΒ=Γραφική Παράσταση Βάσεων 2004- 2019 / ΠΛΗ=Πληροφορίες για κάθε τμήμα ξεχωριστά / ΜΑΘ=ΟΛΑ τα μαθήματα σήμερα / Ο.Σ=Οδηγοί Σπουδών )
#####

Αντίστοιχα Τμήματα για μετεγγραφές (13)
1.«Οικονομικών Επιστημών» ή «Οικονομικής Επιστήμης» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών,
2.του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,
3.του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών,
4.του Πανεπιστημίου Πειραιώς,
5.του Πανεπιστημίου Μακεδονίας,
6.του Πανεπιστημίου Πατρών,
7.του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,
8.του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης,
9.του Πανεπιστημίου Κρήτης,
10.του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και
11.του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
12.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ)
13.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ)

Ποιο είναι το αντικείμενο ενός Οικονομολόγου;

Ο επαγγελματίας Οικονομολόγος ασχολείται με :

-Την ανάλυση, επεξεργασία και ερμηνεία οικονομικών φαινόμενων και μεγεθών, τη σύνταξη και υποβολή σχετικών μελετών και εκθέσεων προς τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς.
-Την παροχή συμβουλών επί οικονομικών, επιχειρησιακών, αναπτυξιακών, ταμιευτικών, χρηματοπιστωτικών, φοροτεχνικών και εμπορικών θεμάτων.
-Την παροχή υπηρεσιών οργάνωσης και διεύθυνσης των οικονομικών δραστηριοτήτων επιχειρήσεων και οργανισμών του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.
-Την παροχή υπηρεσιών οργάνωσης, διεύθυνσης και εποπτείας λογιστικών υπηρεσιών, σχεδιασμού, κατάρτισης και υπογραφής οικονομικών καταστάσεων.
-Την παροχή φοροτεχνικών υπηρεσιών, οργάνωση, λειτουργία και διεύθυνση γραφείων και επιχειρήσεων στις αντίστοιχες υπηρεσίες.
-Το σχεδιασμό στατιστικών και οικονομετρικών μεθόδων, επεξεργασία, ανάλυση, ερμηνεία, επιστημονική και πρακτική τους αξιοποίηση.
-Τον έλεγχο της διαχείρισης των οικονομικών καταστάσεων βιβλίων και στοιχείων επιχειρήσεων και οργανισμών.
-Τη διδασκαλία των θεωριών, αρχών, μεθόδων και πορισμάτων της οικονομικής επιστήμης και σκέψης και της εφαρμοσμένης οικονομικής σε εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Το Οικονομολογικό επάγγελμα-άδεια άσκησης Π.Δ.475/1991
Το Οικονομολογικό επάγγελμα ασκείται μετά από σχετική άδεια που παρέχει το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας, σε όλους τους εγγεγραμμένους Οικονομολόγους.

Μετά από αυτό ο Οικονομολόγος μπορεί τα ακολουθήσει μια από τις παρακάτω ειδικεύσεις του Οικονομολογικού επαγγέλματος:

Λογιστής, φοροτεχνικός, ελεγκτής, ορκωτός λογιστής, εκτιμητής, αναλογιστής, χρηματοοικονομικός αναλυτής, αναλυτής προϋπολογισμών, κοστολόγος, χρηματοοικονομικός σύμβουλος, ασφαλιστής, αντασφαλιστής, διευθυντής πιστώσεων, επιχειρησιακός ερευνητής, ερευνητής αγοράς, εμπορικός διευθυντής, διαφημιστής, διευθυντής ανθρωπίνων πόρων, διοικητικό στέλεχος, διευθυντής Marketing, διευθυντής πωλήσεων, μεσίτης ναυτιλιακών συμβάσεων, χρηματιστής, αντικριστής, σύμβουλος επιχειρήσεων, σύμβουλος επενδύσεων, διευθυντής παραγωγής, υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων, υπεύθυνος προώθησης, φορολογικός σύμβουλος, μελετητής, καθηγητής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθηγητής πανεπιστημίου, διευθυντής επικοινωνίας, πωλητής, εκτιμητής ακίνητης περιουσίας, κτηματομεσίτης, οικονομικός δημοσιογράφος, σύμβουλος οργάνωσης, διευθυντής πληροφοριακών συστημάτων, γεωργο-οικονομολόγος, διευθυντής Logistics, διευθυντής εκπαίδευσης ανθρώπινου δυναμικού, ειδικός εργασιακών σχέσεων, διευθυντής ιατρικών μονάδων, εμπορικός αντιπρόσωπος, εισαγωγέας, εξαγωγέας, περιφερειολόγος, διευθυντής τουριστικών επιχειρήσεων, οικονομικός αξιωματικός(Σ. Σ ΑΣ), οργανωτής συνεδρίων, εκθέσεων και εκδηλώσεων, οικονομολόγος του δημοσίου τομέα, διευθύνων σύμβουλος.

Απασχόληση
Ένας Οικονομολόγος απασχολείται στους παρακάτω τομείς:
-Στον ευρύτερο δημόσιο τομέα(παραγωγικά υπουργεία, (Δ Ε Κ Ο).
-Στην έρευνα (Κ Ε Π Ε, Ι Ο Β Ε, Τμήματα μελετών Τραπεζών.
-Στον ιδιωτικό τομέα (επιχειρήσεις, οργανισμοί, τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες κ.α.) σε τομείς όπως τα χρηματοοικονομικά, το Marketing, το Management, η λογιστική, το εμπόριο.
-Στην εκπαίδευση (Γενικό Λύκειο, Ε Π Α Λ., Τ Ε Ι, ΑΕΙ).
-Ως ελεύθερος επαγγελματίας(λογιστής, φοροτεχνικός, σύμβουλος επενδύσεων, σύμβουλος -επιχειρήσεων).
-Στην οικονομική δημοσιογραφία(έντυπη και ηλεκτρονική).

Οι προοπτικές
Οι προοπτικές του Οικονομολογικού επαγγέλματος είναι σημαντικές, αφού έχει την υψηλότερη ζήτηση στην αγορά εργασίας σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιευμένες έρευνες. Τα επαγγέλματα λοιπόν με την μεγαλύτερη ζήτηση είναι: Πωλητές, Μηχανικοί τηλεπικοινωνιών, Αναλυτές και προγραμματιστές ηλεκτρονικών υπολογιστών, Λογιστές, Ειδικοί στα χρηματοοικονομικά, Εκτιμητές ακίνητης περιουσίας. Συμπερασματικά, όσοι επιλέξουν τις οικονομικές σπουδές θα έχουν μια σίγουρη επαγγελματική αποκατάσταση.

Παντελής Τέντες, Καθηγητής Οικονομίας, Πρόεδρος της Ένωσης Οικονομολόγων Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΕΟΕΔΕ) 24-8-2011/in.gr

© 2016 – 2019, sep4u,gr. All rights reserved. sep4u,gr


Κλάδος ΠΕ09 Οικονομολόγοι

Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών ή Οικονομικής Επιστήμης ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών − Οικονομικών Σπουδών ή Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης ή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ή Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής ή Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης (πρώην Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, μετονομασία με το Π.Δ. 162/1998 άρθρο 1) ή Επιχειρησιακής ΄Ερευνας και Μάρκετινγκ (μετονομάστηκε σε Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας με το ν.3027/2002, άρθρο 3 παρ.1δ. αα.) ή Ναυτιλιακών Σπουδών ή Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών ή Στατιστικής ή Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών ή Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας ή Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας (πρώην Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής, μετονομασία με το Π.Δ. 113/2002) Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με κατεύθυνση στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές (πρώην Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών με κατεύθυνση στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές, μετονομασία με το Π.Δ. 60/2008) ή Στατιστικής και Αναλογιστικών – Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου (πρώην Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήμης, μετονομασία με το Π.Δ. 24/2005 άρθρο 1) ή Περιφερειακής Οικονομικής Ανάπτυξης του καταργηθέντος Παν/μίου Στερεάς Ελλάδος ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής (2). Πτυχίο Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (όλες οι κατευθύνσεις) και πτυχίο Οικονομικών του Πανεπιστημίου της Κύπρου (3). Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών του Ε.Α.Π. Επιπλέον, απαιτείται πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) ή πτυχίο που αντικαθιστά αυτό της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε..

© 2016 – 2017, sep4u,gr. All rights reserved. sep4u,grΠροϋποθέσεις Εγγραφής Μέλους ΟΕΕ

A) Ως μέλη του ΟΕΕ εγγράφονται υποχρεωτικά όλοι οι πτυχιούχοι των ελληνικών ανώτατων οικονομικών σχολών, δηλαδή του Οικονομικού Πανεπιστημίου της Αθήνας (πρώην ΑΣΟΕΕ), του Πανεπιστημίου Πειραιά (πρώην ΑΒΣΠ), του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών (πρώην ΑΒΣΘ), των Οικονομικών Τμημάτων: του Πανεπιστημίου Αθηνών, του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Πανεπιστημίου Πατρών, του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του Πανεπιστημίου Κρήτης, του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης του Πάντειου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, οι πτυχιούχοι ισότιμων Οικονομικών Σχολών του εξωτερικού και οι πτυχιούχοι Οικονομικών Σχολών ή Τμημάτων Πανεπιστημίων που θα ιδρυθούν ή θα μετατραπούν σε οικονομικές, εφόσον χρησιμοποιούν το πτυχίο τους για επαγγελματικούς λόγους στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα (N. 2515/1997)

Με αποφάσεις της Κεντρικής Διοίκησης εγγράφονται:
• Οι πτυχιούχοι και οι κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων των τμημάτων οικονομικής κατεύθυνσης του Ανοικτού Πανεπιστημίου.
• Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Περιφερειακής Οικονομικής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου.
• Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.
• Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων (πρώην Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων της Σχολής Διαχείρισης Φυσικών Πόρων και Επιχειρήσεων) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
• Οι Πτυχιούχοι Οικονομικών Σχολών του Πανεπιστημίου Κύπρου.
• Οι Πτυχιούχοι του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ακολουθώντας το πρόγραμμα οικονομικής κατεύθυνσης.
• Οι Πτυχιούχοι του τμήματος Στατιστικής και Αναλογιστικών Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών Πανεπιστημίου Αιγαίου
• Οι Πτυχιούχοι του Τμήματος Διοίκησης Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
• Οι Πτυχιούχοι του τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου με κατεύθυνση στη Χρηματοοικονομική Μηχανική.
• Οι πτυχιούχοι του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου με την προϋπόθεση ότι τουλάχιστον το 50% των μαθημάτων κορμού είναι οικονομικής κατεύθυνσης.
• Οι Πτυχιούχοι του τμήματος Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
• Οι Πτυχιούχοι του Τμήματος Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πειραιά
• Οι Πτυχιούχοι του Τμήματος Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας της Σχολής Περιβάλλοντος ,Γεωγραφίας και Εφαρμοσμένων Οικονομικών του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου ακολουθώντας το πρόγραμμα οικονομικής κατεύθυνσης.

Β) Υποχρεούνται επίσης να εγγραφούν ως μέλη του ΟΕΕ οι διδάκτορες ή κάτοχοι άλλου μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ακόμη και αν δεν είναι κάτοχοι βασικού πτυχίου ανώτατης οικονομικής σχολής εφόσον αποδεδειγμένως χρησιμοποιούν το μεταπτυχιακό τους τίτλο σπουδών στις οικονομικές επιστήμες για να ασκήσουν οικονομολογικό επάγγελμα ως κύρια βιοποριστική απασχόλησή τους.

Γ) Δικαιούνται να εγγραφούν ως μέλη του ΟΕΕ και οι διδάκτορες των οποίων η διδακτορική διατριβή και η μετέπειτα αυτοδύναμη διδασκαλία σε ανώτατα και ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα αφορούν στο γνωστικό αντικείμενο της οικονομικής επιστήμης, χωρίς τις προϋποθέσεις πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.

Δ) Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 10 και 11 του Ν.3912/2011, δικαιούνται να εγγραφούν ως μέλη στο Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας οι πτυχιούχοι των τμημάτων της Λογιστικής, Εμπορίας και Διαφήμισης, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Τουριστικών Επιχειρήσεων, Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών, Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής και Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) που είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην οικονομική επιστήμη των ελληνικών Α.Ε.Ι. ή ισότιμου μεταπτυχιακού διπλώματος της αλλοδαπής και χρησιμοποιούν το πτυχίο τους ή το μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης για την κατάληψη θέσης στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα ή για την άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος.

© 2016 – 2019, sep4u,gr. All rights reserved. sep4u,gr

0 Shares
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!