Γεωγραφίας Αιγαίου (Μυτιλήνη) (310)

[310][ΑΕΙ][2] Γεωγραφίας Αιγαίου (Μυτιλήνη)


Η επιστήμη της Γεωγραφίας
Η Γεωγραφία είναι μια πάντα επίκαιρη διεπιστημονική και συνθετική επιστημονική περιοχή που μελετά φυσικά, κοινωνικά, οικονομικά, πολιτικά, και πολιτισμικά φαινόμενα που διαδραματίζονται στο χώρο, μέσα από τη διαρκή αλληλεπίδραση φυσικών και κοινωνικών παραγόντων και διεργασιών. Καταγράφει, περιγράφει και ερμηνεύει πως κατανέμονται και διαφοροποιούνται οι ποικίλες μορφές του χώρου από τη μια περιοχή στην άλλη και πως αλλάζουν μέσα στο χρόνο. Η γεωγραφική ανάλυση αποτελεί το αναγκαίο υπόβαθρο για να κατανοηθούν τα χωρικά φαινόμενα και να υποστηριχθούν αποφάσεις για την αντιμετώπιση σύγχρονων ζητημάτων όπως η ρύπανση και η παγκόσμια αλλαγή του περιβάλλοντος, οι φυσικές καταστροφές, η υποβάθμιση των φυσικών πόρων, οι κοινωνικές, και οικονομικές μεταβολές, η μετανάστευση, η φτώχεια, η ανισότητα, η ανεργία, ο κοινωνικός αποκλεισμός, η παγκοσμιοποίηση, οι γεωπολιτικές ισορροπίες και συγκρούσεις, η αστικοποίηση και η περιαστικοποίηση, η εκβιομηχάνιση και η αποβιομηχάνιση, η ανάπτυξη της υπαίθρου, η τουριστική ανάπτυξη, η χωροθέτηση του εμπορίου, των υπηρεσιών, της βιομηχανίας, κ. ά.

Το Τμήμα Γεωγραφίας
Το Τμήμα Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου είναι το πρώτο Τμήμα Γεωγραφίας στην Ελλάδα. Άρχισε να λειτουργεί το ακαδημαϊκό έτος 1994-1995 στη Μυτιλήνη. Η δημιουργία του ήλθε να καλύψει, έστω και καθυστερημένα, την απουσία σύγχρονης γεωγραφικής παιδείας στη χώρα που γέννησε τη Γεωγραφία και να ανταποκριθεί στην ανάγκη να αναπτυχθεί η σύγχρονη γεωγραφική ακαδημαϊκή και ερευνητική δραστηριότητα στην Ελλάδα όπως και στον υπόλοιπο κόσμο. Ανήκει στη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου και προσφέρει προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές.

Οι σπουδές στο Τμήμα Γεωγραφίας

Οι σπουδές στο Τμήμα Γεωγραφίας επιδιώκουν να επιτύχουν τρεις στόχους: τον επαγγελματικό, τον εκπαιδευτικό και τον ακαδημαϊκό / ερευνητικό, που αποτελούν και τους άξονες συγκρότησης του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών. Οι προπτυχιακές σπουδές διαρκούν 8 εξάμηνα (4 χρόνια) και τα μαθήματα ανήκουν σε τέσσερις ομάδες:
(α) Φυσική Γεωγραφία και Περιβάλλον
(β) Ανθρωπογεωγραφία
(γ) Ανάπτυξη και Σχεδιασμός του Χώρου
(δ) Γεωπληροφορική.
Οι τρεις πρώτες ομάδες προσφέρουν εισαγωγικές και εξειδικευμένες γνώσεις στις αντίστοιχες θεματικές περιοχές τους ενώ η τέταρτη εξοικειώνει τους φοιτητές με βασικές τεχνικές και μεθόδους που χρησιμοποιούνται στη σύγχρονη γεωγραφική ανάλυση. Οι φοιτητές εκπονούν πτυχιακή εργασία που τους δίνει τη δυνατότητα να συνθέσουν τις γνώσεις τους σε ένα θέμα της επιλογής τους.
Στην διάρκεια των σπουδών τους, οι φοιτητές μπορούν να φοιτήσουν σε ξένα πανεπιστήμια, μέσω του προγράμματος Erasmus για την ανταλλαγή φοιτητών μεταξύ Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων, και να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις και δημόσιους φορείς.

Επαγγελματικές Προοπτικές

Η σφαιρικότητα της γνώσης που προσφέρει το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Γεωγραφίας εγγυάται την ικανότητα των αποφοίτων του να ασχοληθούν με ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων στον Ιδιωτικό και το Δημόσιο Τομέα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Πιο συγκεκριμένα, δυνατότητες απασχόλησης προσφέρονται σε:
• Υπουργεία, Νομαρχίες και Δήμους,
• υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διεθνών οργανισμών,
• μη κυβερνητικές οργανώσεις,
• ιδρύματα όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης (Β/θμια Εκπ/ση, Ι.Ε.Κ., ΤΕΙ, ΑΕΙ, Στρατιωτικές σχολές),
• ερευνητικά κέντρα,
• υπηρεσίες τεκμηρίωσης και διαχείρισης δεδομένων, στατιστικές υπηρεσίες,
• δημοτικές επιχειρήσεις,
• τοπικές και περιφερειακές αναπτυξιακές εταιρείες,
• γραφεία μελετών.

Το Επαγγελματικά δικαιώματα καθορίζονται στο : ΠΔ:147- ΦΕΚ 124Α/2002

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ
Λόφος Πανεπιστημίου, Μυτιλήνη, Λέσβος 81100

Γραμματεία Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών
κα Ε. Γουρνέλου, τηλ: 2251 0 36426, egou@aegean.gr
κος Μ. Μπάκας, τηλ. 2251 0 36402, mbakas@aegean.gr
Fax: 2251 0 36409

0 Shares
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!