Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΟΠΑ [313]

[313][ΑΕΙ][5] Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΟΠΑ

;

Προπτυχιακές σπουδές
Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος στοχεύει στην παροχή εξειδικευμένης γνώσης των διαφόρων λειτουργιών της επιχείρισης, όπως το Μάνατζμεντ, το Μάρκετινγκ, τα Χρηματοοικονομικά, τη Λογιστική και τα Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης. Τα μαθήματα του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων διακρίνονται σε υποχρεωτικά και επιλογής και κατανέμονται σε οκτώ (8) εξάμηνα σπουδών. Από το 5ο εξάμηνο ο φοιτητής επιλέγει την κατεύθυνση των σπουδών που επιθυμεί. Το Πρόγραμμα Σπουδών περιλαμβάνει τις ακόλουθες τέσσερις κατευθύνσεις:

-Διοίκηση Επιχειρήσεων (Μάνατζμεντ),
-Μάρκετινγκ,
-Λογιστική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση,
-Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων.

Για την απόκτηση του πτυχίου (από το ακαδημαϊκό έτος 2006-2007) απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε σαράντα (40) μαθήματα, από τα οποία είκοσι (20) είναι υποχρεωτικά κορμού, δέκα (10) υποχρεωτικά κατεύθυνσης και δέκα (10) επιλογής. Το Πρόγραμμα Σπουδών ανανεώνεται κάθε χρόνο. Για το λόγο αυτό, κάθε Μάρτιο σχηματίζεται η Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών, στην οποία συμμετέχουν και εκπρόσωποι των φοιτητών. Η επιτροπή δέχεται τις προτάσεις των μελών της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος για τροποποιήσεις του Προγράμματος Σπουδών και καταρτίζει σχετική έκθεση. Η έκθεση της Επιτροπής συζητείται και εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος.

πρόγραμμα σπουδών 16-17

Αντίστοιχα τμήματα για μετεγγραφές:

[313][ΑΕΙ][5] Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΟΠΑ
[322][ΑΕΙ][5] Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Π.ΜΑΚ (Θεσσαλονίκη)
[316][ΑΕΙ][5] Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πειραιά
[352][ΑΕΙ][5] Διοίκησης Επιχειρήσεων Πάτρας
[320][ΑΕΙ][5] Διοίκησης Επιχειρήσεων Αιγαίου (Χίος)

© 2016 – 2017, . Για την αναδημοσίευση της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι απαραίτητη η αναφορά του link προς το άρθρο του sep4u.gr

Κλάδος ΠΕ09 Οικονομολόγοι

Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών ή Οικονομικής Επιστήμης ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών − Οικονομικών Σπουδών ή Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης ή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ή Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής ή Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης (πρώην Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, μετονομασία με το Π.Δ. 162/1998 άρθρο 1) ή Επιχειρησιακής ΄Ερευνας και Μάρκετινγκ (μετονομάστηκε σε Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας με το ν.3027/2002, άρθρο 3 παρ.1δ. αα.) ή Ναυτιλιακών Σπουδών ή Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών ή Στατιστικής ή Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών ή Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας ή Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας (πρώην Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής, μετονομασία με το Π.Δ. 113/2002) Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με κατεύθυνση στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές (πρώην Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών με κατεύθυνση στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές, μετονομασία με το Π.Δ. 60/2008) ή Στατιστικής και Αναλογιστικών – Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου (πρώην Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήμης, μετονομασία με το Π.Δ. 24/2005 άρθρο 1) ή Περιφερειακής Οικονομικής Ανάπτυξης του καταργηθέντος Παν/μίου Στερεάς Ελλάδος ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής (2). Πτυχίο Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (όλες οι κατευθύνσεις) και πτυχίο Οικονομικών του Πανεπιστημίου της Κύπρου (3). Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών του Ε.Α.Π. Επιπλέον, απαιτείται πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) ή πτυχίο που αντικαθιστά αυτό της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε..

© 2016 – 2017, . Για την αναδημοσίευση της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι απαραίτητη η αναφορά του link προς το άρθρο του sep4u.gr

ΜΑΘΗΜΑΤΑ=75
1 εξ -ΑΓΓΛΙΚΑ Ι-ΒΑΣΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ:ΜΕΡΟΣ Α΄
1 εξ -ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ι)
1 εξ -ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι
1 εξ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
1 εξ -ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ Ι (ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)
2 εξ -ΑΓΓΛΙΚΑ ΙΙ-ΒΑΣΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ:ΜΕΡΟΣ Β΄
2 εξ -ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
2 εξ -ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
2 εξ -ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΙΙ (ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)
2 εξ -ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
3 εξ -ΑΓΓΛΙΚΑ ΙΙΙ-ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ:ΜΕΡΟΣ Α΄
3 εξ -ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι)
3 εξ -ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ι (ΘΕΣΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)
3 εξ -ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚΙ (ΑΡΧΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ)
3 εξ -ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ι
3 εξ -ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
3 εξ -ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΙΙΙ (ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ)
4 εξ -ΑΓΓΛΙΚΑ IV-ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ:ΜΕΡΟΣ Β΄
4 εξ -ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΙΙ (ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ)
4 εξ -ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΙΙ (ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ)
4 εξ -ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΙ
4 εξ -ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ)
4 εξ -ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Ι (ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ)
5 εξ -ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
5 εξ -ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ
5 εξ -ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
5 εξ -ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ
5 εξ -ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
5 εξ -ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
5 εξ -ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
5 εξ -ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
5 εξ -ΘΕΣΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
5 εξ -ΘΕΩΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
5 εξ -ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
5 εξ -ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
5 εξ -ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ
5 εξ -ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΙΙ (ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ)
6 εξ -ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
6 εξ -ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
6 εξ -ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
6 εξ -ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ
6 εξ -ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΩΝΥΜΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
6 εξ -ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (Logistics)
6 εξ -ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
6 εξ -ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ)
6 εξ -ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
6 εξ -ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
6 εξ -ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
6 εξ -ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
6 εξ -ΗΓΕΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
6 εξ -ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ
6 εξ -ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
6 εξ -ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
6 εξ -ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΕΠΩΝΥΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
7 εξ -ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
7 εξ -ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
7 εξ -ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
7 εξ -ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
7 εξ -ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ
7 εξ -ΛΗΨΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
7 εξ -ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ
7 εξ -ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
7 εξ -ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
7 εξ -ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
7 εξ -ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
7 εξ -ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΙΙΙ
7 εξ -ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ
8 εξ -ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
8 εξ -ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
8 εξ -ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ (ΕΞΑΓΩΓΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ)
8 εξ -ΔΙΕΘΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ
8 εξ -ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ
8 εξ -ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
8 εξ -ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
8 εξ -ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ;

error: Content is protected !!