Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΟΠΑ [313]

Σχολές/Βάσεις/Πεδία ΤΜΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΟΠΑ
Κωδικός : 313
Ίδρυμα: ΟΠΑ
Site: https://www.dept.aueb.gr/ode
Επ. Πεδίο/α: 4
Έτη Σπουδών: 4
Συντελεστής ΕΒΕ : 1.20
ΕΒΕT (2023) : 12.52
EBET 2021- 2023 : Εδώ
Συντελεστές Βαρύτητας (ΓΕΛ) :
[4 ΕΠ ] ΓΛ: 25 - ΜΑΘ: 25 - ΠΛΗ: 25 - ΟΙΚ: 25
Μετεγγραφή: NAI
Μαθήματα (Εύδοξος) (2023) : Link
Οδηγός Σπουδών : OS
Εξωτερική Αξιολόγηση : AX
Βάσεις ΓΕΛ (κατ.90%) 2004- 2023 : Εδώ
Μόρια 1ου Επιτυχόντα ΓΕΛ (90%) (2023): 19375
Μόρια Τελευταίου Επιτυχόντα ΓΕΛ (Βάση) (90%) (2023) : 17400
Εισακτέοι (100%) (ΓΕΛ&ΕΠΑΛ) 2001- 2024 : Εδώ
Εισακτέοι ΓΕΛ & ΕΠΑΛ κατ.100% (2024) : 252
Εισακτέοι ΓΕΛ & ΕΠΑΛ κατ.100% (2023) : 252
Εισακτέοι ΓΕΛ κατ.90% (2023) : 202
Εισακτέοι ΓΕΛ κατ.90% Κατόπιν Μεταφοράς (2023) : 202
Κενές Θέσεις ΓΕΛ κατ.90% (2023) : 0
Προτιμήσεις Επιτυχόντων ΓΕΛ κατ.90% 2023 : Εδώ
Συνολικές Προτιμήσεις Υποψηφίων ΓΕΛ κατ.90% 2023 : Εδώ
Βάσεις ΕΠΑΛ (κατ.90%) 2004- 2023 : Εδώ
Μόρια 1ου Επιτυχόντα ΕΠΑΛ (90%) (2023): 19375
Μόρια Τελευταίου Επιτυχόντα ΕΠΑΛ (Βάση) (90%) (2023) : 16800
Εισακτέοι ΕΠΑΛ κατ.90% (2023) : 25
Κενές Θέσεις ΕΠΑΛ κατ.90% (2023) : 0
Κατευθύνσεις:
# Διοίκηση Επιχειρήσεων (Μάνατζμεντ)
# Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων
# Λογιστική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση
# Μάρκετινγκ
Μαθήματα ανά Εξάμηνο:
[ΕΞ] Μαθήματα (Βασικά [Β], Κατευθύνσεων [Κ], Υποχρεωτικά (Υ), Επιλογής (Ε) ) :
[1] [ΒΥ] ΑΓΓΛΙΚΑ Ι-ΒΑΣΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ:ΜΕΡΟΣ Α΄
[1] [ΒΥ] ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ι)
[1] [ΒΥ] ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι
[1] [ΒΥ] ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
[1] [ΒΥ] ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ Ι (ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)
[2] [ΒΥ] ΑΓΓΛΙΚΑ ΙΙ-ΒΑΣΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ:ΜΕΡΟΣ Β΄
[2] [ΒΥ] ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
[2] [ΒΥ] ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
[2] [ΒΥ] ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΙΙ (ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)
[2] [ΒΥ] ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
[3] [ΒΥ] ΑΓΓΛΙΚΑ ΙΙΙ-ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ:ΜΕΡΟΣ Α΄
[3] [ΒΥ] ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι)
[3] [ΒΥ] ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ι (ΘΕΣΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)
[3] [ΒΥ] ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚΙ (ΑΡΧΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ)
[3] [ΒΥ] ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ι
[3] [ΒΥ] ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
[3] [ΒΥ] ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΙΙΙ (ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ)
[4] [ΒΥ] ΑΓΓΛΙΚΑ IV-ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ:ΜΕΡΟΣ Β΄
[4] [ΒΥ] ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΙΙ (ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ)
[4] [ΒΥ] ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΙΙ (ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ)
[4] [ΒΥ] ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΙ
[4] [ΒΥ] ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ)
[4] [ΒΥ] ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Ι (ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ)
[5] [ΒΥ] ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
[5] [ΒΥ] ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ
[5] [ΒΥ] ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
[5] [ΒΥ] ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ
[5] [ΒΥ] ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
[5] [ΒΥ] ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
[5] [ΒΥ] ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
[5] [ΒΥ] ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
[5] [ΒΥ] ΘΕΣΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
[5] [ΒΥ] ΘΕΩΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
[5] [ΒΥ] ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
[5] [ΒΥ] ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
[5] [ΒΥ] ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ
[5] [ΒΥ] ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΙΙ (ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ)
[6] [ΒΥ] ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
[6] [ΒΥ] ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
[6] [ΒΥ] ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
[6] [ΒΥ] ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ
[6] [ΒΥ] ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΩΝΥΜΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
[6] [ΒΥ] ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (Logistics)
[6] [ΒΥ] ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
[6] [ΒΥ] ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ)
[6] [ΒΥ] ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
[6] [ΒΥ] ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
[6] [ΒΥ] ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
[6] [ΒΥ] ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
[6] [ΒΥ] ΗΓΕΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
[6] [ΒΥ] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ
[6] [ΒΥ] ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
[6] [ΒΥ] ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
[6] [ΒΥ] ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΕΠΩΝΥΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
[7] [ΒΥ] ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
[7] [ΒΥ] ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
[7] [ΒΥ] ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
[7] [ΒΥ] ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
[7] [ΒΥ] ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ
[7] [ΒΥ] ΛΗΨΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
[7] [ΒΥ] ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ
[7] [ΒΥ] ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
[7] [ΒΥ] ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
[7] [ΒΥ] ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
[7] [ΒΥ] ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
[7] [ΒΥ] ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΙΙΙ
[7] [ΒΥ] ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ
[8] [ΒΥ] ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
[8] [ΒΥ] ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
[8] [ΒΥ] ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ (ΕΞΑΓΩΓΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ)
[8] [ΒΥ] ΔΙΕΘΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ
[8] [ΒΥ] ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ
[8] [ΒΥ] ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
[8] [ΒΥ] ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
[8] [ΒΥ] ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
---------------------------------

Παρουσίαση του τμήματος

πρόγραμμα σπουδών 16-17

Προπτυχιακές σπουδές
Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος στοχεύει στην παροχή εξειδικευμένης γνώσης των διαφόρων λειτουργιών της επιχείρισης, όπως το Μάνατζμεντ, το Μάρκετινγκ, τα Χρηματοοικονομικά, τη Λογιστική και τα Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης. Τα μαθήματα του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων διακρίνονται σε υποχρεωτικά και επιλογής και κατανέμονται σε οκτώ (8) εξάμηνα σπουδών. Από το 5ο εξάμηνο ο φοιτητής επιλέγει την κατεύθυνση των σπουδών που επιθυμεί. Το Πρόγραμμα Σπουδών περιλαμβάνει τις ακόλουθες τέσσερις κατευθύνσεις:

-Διοίκηση Επιχειρήσεων (Μάνατζμεντ),
-Μάρκετινγκ,
-Λογιστική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση,
-Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων.

Για την απόκτηση του πτυχίου (από το ακαδημαϊκό έτος 2006-2007) απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε σαράντα (40) μαθήματα, από τα οποία είκοσι (20) είναι υποχρεωτικά κορμού, δέκα (10) υποχρεωτικά κατεύθυνσης και δέκα (10) επιλογής. Το Πρόγραμμα Σπουδών ανανεώνεται κάθε χρόνο. Για το λόγο αυτό, κάθε Μάρτιο σχηματίζεται η Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών, στην οποία συμμετέχουν και εκπρόσωποι των φοιτητών. Η επιτροπή δέχεται τις προτάσεις των μελών της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος για τροποποιήσεις του Προγράμματος Σπουδών και καταρτίζει σχετική έκθεση. Η έκθεση της Επιτροπής συζητείται και εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος.

https://odevontas.aueb.gr/

Untitled Document
Σύνολο=5
Τμήματα (sep4u.gr) AEI ΕΠ ΕΒΕT Β.2023 Μετ.Β Ε.2024 ΜετΕ ΕΤΗ ΕΙΔ ΓΡΑΦ ΠΛΗ ΜΑΘ Ο.Σ
313 -ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΟΠΑ ΟΠΑ 4 12.54 17400 425 252 0 4 0 εδώ Inf Math OS
316 -ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΠΑΠΕΙ 4 12.54 16390 550 291 0 4 0 εδώ Inf Math OS
322 -ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΠΑΜΑΚ 4 12.54 15097 818 243 0 4 0 εδώ Inf Math OS
352 -ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΠΑΤ 4 10.45 11500 75 332 3 4 0 εδώ Inf Math OS
320 -ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΧΙΟΣ) ΠΑΑΙΓ 4 8.36 7925 -265 253 3 4 0 εδώ Inf Math OS
Σύνολο: 1371 6 0 %
Διαφορά μέγιστης και ελάχιστης βάσης: 9475 - (Καλοδήμος Δ. - http://sep4u.gr) -
ΕΠ=Επιστημονικό ΠΕδίο / Εισ=Εισακτέοι / ΕΙΔ=Ειδικό Μάθημα / ΓΡΑΦ=Γραφική Παράσταση Βάσεων 2004- 2023 / ΠΛΗ=Πληροφορίες για κάθε τμήμα ξεχωριστά / ΜΑΘ=ΟΛΑ τα μαθήματα σήμερα / Ο.Σ=Οδηγοί Σπουδών )

------ # ------

ΠΕ80 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Πτυχίο Δημόσιας Διοίκησης με Κατεύθυνση “Δημόσια Οικονομική” του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, οι οποίοι εισήχθησαν για πρώτη φορά από το ακαδημαϊκό έτος 1997-1998 και εφεξής ή Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου ή Οικονομικών Επιστημών ή Οικονομικής Επιστήμης ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών – Οικονομικών Σπουδών ή Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και
Ανάπτυξης ή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ή Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής ή Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης (πρώην Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, μετονομασία με το π.δ. 162/1998 άρθρο 1) ή Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ (μετονομάστηκε σε Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας με το ν. 3027/2002, άρθρο 3 παρ.1δ. αα.) ή Ναυτιλιακών Σπουδών ή Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών ή Στατιστικής ή Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών ή Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας ή Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας (πρώην Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής,
μετονομασία με το π.δ. 113/2002) Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με κατεύθυνση στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές (πρώην Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών με κατεύθυνση στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές, μετονομασία με το π.δ. 60/2008) ή Στατιστικής και Αναλογιστικών – Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου (πρώην Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήμης, μετονομασία με το
π.δ. 24/2005 άρθρο 1) ή Περιφερειακής Οικονομικής Ανάπτυξης του καταργηθέντος Παν/μίου Στερεάς Ελλάδος, ή Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (όλες οι κατευθύνσεις) ή πτυχίο Οικονομικών του Πανεπιστημίου της Κύπρου ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών του Ε.Α.Π ή πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ ή Γραμματέων, Στελεχών Διοίκησης, Στελεχών Εμπορίου και Βιομηχανικών Επιχειρήσεων ΚΑΤΕΕ ή Στελεχών Διοίκησης ΚΑΤΕΕ ή Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού των ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας και Στερεάς Ελλάδας ή Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας των ΤΕΙ Αθήνας και Πελοποννήσου,ή Λογιστικής ΤΕΙ ή Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής ΤΕΙ ή Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών ΤΕΙ ή Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής ή Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ΤΕΙ ή Στελεχών
Λογιστηρίου, Στελεχών Εμπορίου και Βιομηχ. Επιχειρήσεων (κατευθ. Λογιστηρίου) ΚΑΤΕΕ ή Τουριστικών Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας ΤΕΙ ή Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων, Σχολής Στελεχών Επιχειρήσεων (τμήμα Στελεχών Τουριστικών Επιχειρήσεων) ΚΑΤΕΕ ή Ανώτερης Σχολής Τουριστικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.Ρ. ή Α.Σ.Τ.Ε.Κ.) πτυχία μέχρι 10-02-2003, ή Εμπορίας και Διαφήμισης (ΜARKETING) ΤΕΙ ή Στελεχών Επιχειρήσεων (Κατεύθυνση Εμπορίας και Διαφήμισης Προϊόντων) ΚΑΤΕΕ ή ισότιμο
πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής.
Οι υποψήφιοι, κάτοχοι των ανωτέρω τίτλων που διαθέτουν πιστοποιημένη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας, προτάσσονται των υποψηφίων που δεν τη διαθέτουν στους αξιολογικούς πίνακες κατάταξης.
Πτυχίο Οικιακής Οικονομίας ή Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή πτυχίο της πρώην Ανώτατης Σχολής Οικιακής Οικονομίας ή ισότιμο πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής.

Τελαυταία τροποποίηση 11 Ιουλίου, 2023 | 1η Δημοσίευση: 3 Νοεμβρίου, 2020


Προϋποθέσεις Εγγραφής Μέλους ΟΕΕ

A) Ως μέλη του ΟΕΕ εγγράφονται υποχρεωτικά όλοι οι πτυχιούχοι των ελληνικών ανώτατων οικονομικών σχολών, δηλαδή του Οικονομικού Πανεπιστημίου της Αθήνας (πρώην ΑΣΟΕΕ), του Πανεπιστημίου Πειραιά (πρώην ΑΒΣΠ), του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών (πρώην ΑΒΣΘ), των Οικονομικών Τμημάτων: του Πανεπιστημίου Αθηνών, του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Πανεπιστημίου Πατρών, του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του Πανεπιστημίου Κρήτης, του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης του Πάντειου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, οι πτυχιούχοι ισότιμων Οικονομικών Σχολών του εξωτερικού και οι πτυχιούχοι Οικονομικών Σχολών ή Τμημάτων Πανεπιστημίων που θα ιδρυθούν ή θα μετατραπούν σε οικονομικές, εφόσον χρησιμοποιούν το πτυχίο τους για επαγγελματικούς λόγους στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα (N. 2515/1997)

Με αποφάσεις της Κεντρικής Διοίκησης εγγράφονται:
• Οι πτυχιούχοι και οι κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων των τμημάτων οικονομικής κατεύθυνσης του Ανοικτού Πανεπιστημίου.
• Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Περιφερειακής Οικονομικής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου.
• Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.
• Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων (πρώην Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων της Σχολής Διαχείρισης Φυσικών Πόρων και Επιχειρήσεων) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
• Οι Πτυχιούχοι Οικονομικών Σχολών του Πανεπιστημίου Κύπρου.
• Οι Πτυχιούχοι του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ακολουθώντας το πρόγραμμα οικονομικής κατεύθυνσης.
• Οι Πτυχιούχοι του τμήματος Στατιστικής και Αναλογιστικών Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών Πανεπιστημίου Αιγαίου
• Οι Πτυχιούχοι του Τμήματος Διοίκησης Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
• Οι Πτυχιούχοι του τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου με κατεύθυνση στη Χρηματοοικονομική Μηχανική.
• Οι πτυχιούχοι του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου με την προϋπόθεση ότι τουλάχιστον το 50% των μαθημάτων κορμού είναι οικονομικής κατεύθυνσης.
• Οι Πτυχιούχοι του τμήματος Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
• Οι Πτυχιούχοι του Τμήματος Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πειραιά
• Οι Πτυχιούχοι του Τμήματος Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας της Σχολής Περιβάλλοντος ,Γεωγραφίας και Εφαρμοσμένων Οικονομικών του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου ακολουθώντας το πρόγραμμα οικονομικής κατεύθυνσης.

Β) Υποχρεούνται επίσης να εγγραφούν ως μέλη του ΟΕΕ οι διδάκτορες ή κάτοχοι άλλου μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ακόμη και αν δεν είναι κάτοχοι βασικού πτυχίου ανώτατης οικονομικής σχολής εφόσον αποδεδειγμένως χρησιμοποιούν το μεταπτυχιακό τους τίτλο σπουδών στις οικονομικές επιστήμες για να ασκήσουν οικονομολογικό επάγγελμα ως κύρια βιοποριστική απασχόλησή τους.

Γ) Δικαιούνται να εγγραφούν ως μέλη του ΟΕΕ και οι διδάκτορες των οποίων η διδακτορική διατριβή και η μετέπειτα αυτοδύναμη διδασκαλία σε ανώτατα και ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα αφορούν στο γνωστικό αντικείμενο της οικονομικής επιστήμης, χωρίς τις προϋποθέσεις πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.

Δ) Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 10 και 11 του Ν.3912/2011, δικαιούνται να εγγραφούν ως μέλη στο Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας οι πτυχιούχοι των τμημάτων της Λογιστικής, Εμπορίας και Διαφήμισης, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Τουριστικών Επιχειρήσεων, Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών, Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής και Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) που είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην οικονομική επιστήμη των ελληνικών Α.Ε.Ι. ή ισότιμου μεταπτυχιακού διπλώματος της αλλοδαπής και χρησιμοποιούν το πτυχίο τους ή το μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης για την κατάληψη θέσης στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα ή για την άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος.

Τελαυταία τροποποίηση 8 Ιουνίου, 2019 | 1η Δημοσίευση: 23 Νοεμβρίου, 2016

Τελαυταία τροποποίηση 9 Δεκεμβρίου, 2023 | 1η Δημοσίευση: 14 Οκτωβρίου, 2020

Τελαυταία τροποποίηση 22 Αυγούστου, 2023 | 1η Δημοσίευση: 6 Ιουλίου, 2017