ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) [316]

[316][ΑΕΙ][4] ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)

Κατευθύνσεις:

  •  Κατεύθυνση Μάνατζμεντ και Ανθρώπινου Παράγοντα
  •  Κατεύθυνση Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  •  Κατεύθυνση Μάρκετινγκ και Παραγωγή

;

ΜΑΘΗΜΑΤΑ=88
0 εξ -ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ και ΑΛΛΟΙ ΘΕΣΜΙΚΟΙ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ
0 εξ -ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ και ΧΡΗΜ/ΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
0 εξ -ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ, ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΑΓ. ΕΠΙΧΕΙΡ.
0 εξ -ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
0 εξ -ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
0 εξ -ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ
0 εξ -ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
0 εξ -ΔΙΕΘΝΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
0 εξ -ΔΙΚΑΙΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
0 εξ -ΔΙΚΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
0 εξ -ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
0 εξ -ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ
0 εξ -ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
0 εξ -ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
0 εξ -ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
0 εξ -ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
0 εξ -ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
0 εξ -ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΙΣ – ΠΑΙΓΝΙΑ
0 εξ -ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΗΘΙΚΗ
0 εξ -ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
0 εξ -ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
0 εξ -ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ
0 εξ -ΗΓΕΣΙΑ
0 εξ -ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
0 εξ -ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
0 εξ -ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
0 εξ -ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ
0 εξ -ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
0 εξ -ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
0 εξ -ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
0 εξ -ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
0 εξ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
0 εξ -ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
0 εξ -ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ και ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
0 εξ -ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
0 εξ -ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ (MARKETING PLANS)
0 εξ -ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
0 εξ -ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ – ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
1 εξ -ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
1 εξ -ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ
1 εξ -ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ Ι
1 εξ -ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
1 εξ -ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ
1 εξ -ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
1 εξ -ΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
2 εξ -ΑΓΓΛΙΚΑ ΙΙ
2 εξ -ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
2 εξ -ΕΙΔΙΚΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
2 εξ -ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
2 εξ -ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ ΙΙ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ)
2 εξ -ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
2 εξ -ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
2 εξ -ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι
3 εξ -ΑΓΓΛΙΚΑ ΙΙΙ
3 εξ -ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
3 εξ -ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
3 εξ -ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ
3 εξ -ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
4 εξ -ΑΓΓΛΙΚΑ IV
4 εξ -ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ I
4 εξ -ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
4 εξ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
4 εξ -ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
4 εξ -ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
4 εξ -ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Ι (ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ)
5 εξ -ΑΓΓΛΙΚΑ V
5 εξ -ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΙΙ
5 εξ -ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
5 εξ -ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
5 εξ -ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
5 εξ -ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
5 εξ -ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΙΙ (ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜ/ΣΕΩΝ)
6 εξ -ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
6 εξ -ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
6 εξ -ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ
6 εξ -ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
6 εξ -ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
6 εξ -ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
7 εξ -ΑΓΓΛΙΚΑ VII
7 εξ -ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
7 εξ -ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
7 εξ -ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ
7 εξ -ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΙΙΙ (ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ)
8 εξ -ΑΓΓΛΙΚΑ VIII
8 εξ -ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
8 εξ -ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
8 εξ -ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
8 εξ -ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ;

Αντίστοιχα τμήματα για μετεγγραφές:

[313][ΑΕΙ][5] Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΟΠΑ
[322][ΑΕΙ][5] Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Π.ΜΑΚ (Θεσσαλονίκη)
[316][ΑΕΙ][5] Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πειραιά
[352][ΑΕΙ][5] Διοίκησης Επιχειρήσεων Πάτρας
[320][ΑΕΙ][5] Διοίκησης Επιχειρήσεων Αιγαίου (Χίος)

© 2016 – 2017, . Για την αναδημοσίευση της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι απαραίτητη η αναφορά του link προς το άρθρο του sep4u.gr

Κλάδος ΠΕ09 Οικονομολόγοι

Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών ή Οικονομικής Επιστήμης ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών − Οικονομικών Σπουδών ή Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης ή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ή Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής ή Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης (πρώην Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, μετονομασία με το Π.Δ. 162/1998 άρθρο 1) ή Επιχειρησιακής ΄Ερευνας και Μάρκετινγκ (μετονομάστηκε σε Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας με το ν.3027/2002, άρθρο 3 παρ.1δ. αα.) ή Ναυτιλιακών Σπουδών ή Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών ή Στατιστικής ή Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών ή Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας ή Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας (πρώην Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής, μετονομασία με το Π.Δ. 113/2002) Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με κατεύθυνση στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές (πρώην Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών με κατεύθυνση στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές, μετονομασία με το Π.Δ. 60/2008) ή Στατιστικής και Αναλογιστικών – Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου (πρώην Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήμης, μετονομασία με το Π.Δ. 24/2005 άρθρο 1) ή Περιφερειακής Οικονομικής Ανάπτυξης του καταργηθέντος Παν/μίου Στερεάς Ελλάδος ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής (2). Πτυχίο Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (όλες οι κατευθύνσεις) και πτυχίο Οικονομικών του Πανεπιστημίου της Κύπρου (3). Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών του Ε.Α.Π. Επιπλέον, απαιτείται πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) ή πτυχίο που αντικαθιστά αυτό της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε..

© 2016 – 2017, . Για την αναδημοσίευση της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι απαραίτητη η αναφορά του link προς το άρθρο του sep4u.gr

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
error: Content is protected !!