Κοινωνιολογίας Αιγαίου (Μυτιλήνη) (348)


Κλάδος ΠΕ10

Πτυχίο Κοινωνιολογίας ή Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας ή Κοινωνικής Πολιτικής Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ή πτυχίο του τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας με κατεύθυνση Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής (2) και πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) ή πτυχίο που αντικαθιστά αυτό της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε..
Στο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ 2009 [3Π/2008 ] αντιστοιχούσε 1 θέση ανά 35 συμμετέχοντες στη Β Θεματική Ενότητα (περίπου 3%)

© 2016 – 2017, . Για την αναδημοσίευση της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι απαραίτητη η αναφορά του link προς το άρθρο του sep4u.gr

ΜΑΘΗΜΑΤΑ=64
1 εξ -ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ
1 εξ -ΘΕΩΡΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ
1 εξ -ΚΛΑΣΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ
1 εξ -ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Ι
1 εξ -ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
2 εξ -ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΙΚΟΤΗΤΑΣ
2 εξ -ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
2 εξ -ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ
2 εξ -ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
2 εξ -ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι
3 εξ -ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΕΜΠΕΙΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Ι
3 εξ -ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Ι
3 εξ -ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
3 εξ -ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
3 εξ -ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΩΝ
4 εξ -ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
4 εξ -ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ Ι
4 εξ -ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗΣ
4 εξ -ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΔΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ.
4 εξ -ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ
5 εξ -ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ
5 εξ -ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ)
5 εξ -Η ΧΡΗΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ (EXCEL,SPSS) ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ
5 εξ -ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ (ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ)
5 εξ -ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
5 εξ -ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ
5 εξ -ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
5 εξ -ΜΙΚΡΟΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ – ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ
5 εξ -ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
5 εξ -ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΟΜΗ (ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ)
5 εξ -ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
5 εξ -ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ
6 εξ -ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
6 εξ -ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ – ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
6 εξ -ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ)
6 εξ -ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΕΙΣ (ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ)
6 εξ -ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ
6 εξ -ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ (ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ)
6 εξ -ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ)
6 εξ -ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ)
6 εξ -ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ: ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ – ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ (ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ)
6 εξ -ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΙΔΕΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ (ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ)
6 εξ -ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ (ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ)
7 εξ -ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ)
7 εξ -ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ (ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ)
7 εξ -ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ)
7 εξ -ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ (ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ)
7 εξ -ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
7 εξ -ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ)
7 εξ -ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΜΙΣΕΛ ΦΟΥΚΩ (ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ)
7 εξ -Η ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ) ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
7 εξ -ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ)
7 εξ -ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ)
8 εξ -ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ)
8 εξ -ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ)
8 εξ -ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
8 εξ -ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ)
8 εξ -ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ (ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ)
8 εξ -ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
8 εξ -ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΙΙ (ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ)
8 εξ -ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ)
8 εξ -ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΦΑΣΙΣΜΟΥ
8 εξ -ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟ ΧΩΡΟ (ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ)
8 εξ -ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΙΙ (ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ)

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •