Κοινωνιολογίας Αιγαίου (Μυτιλήνη) (348)

Σχολές/Βάσεις/Πεδία ΤΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)
Κωδικός : 348
Ίδρυμα: ΠΑΑΙΓ
Site: https://www.soc.aegean.gr/
Επ. Πεδίο/α: 1
Έτη Σπουδών: 4
Συντελεστής ΕΒΕ : 0.80
ΕΒΕT (2023) : 9.42
EBET 2021- 2023 : Εδώ
Συντελεστές Βαρύτητας (ΓΕΛ) :
[1 ΕΠ ] ΓΛ: 30 - ΑΡΧ: 20 - ΙΣΤ: 30 - ΛΑΤ: 20
Μετεγγραφή: NAI
Μαθήματα (Εύδοξος) (2023) : Link
Οδηγός Σπουδών : OS
Βάσεις ΓΕΛ (κατ.90%) 2004- 2023 : Εδώ
Μόρια 1ου Επιτυχόντα ΓΕΛ (90%) (2023): 15600
Μόρια Τελευταίου Επιτυχόντα ΓΕΛ (Βάση) (90%) (2023) : 9180
Εισακτέοι (100%) (ΓΕΛ&ΕΠΑΛ) 2001- 2024 : Εδώ
Εισακτέοι ΓΕΛ & ΕΠΑΛ κατ.100% (2024) : 250
Εισακτέοι ΓΕΛ & ΕΠΑΛ κατ.100% (2023) : 250
Εισακτέοι ΓΕΛ κατ.90% (2023) : 200
Εισακτέοι ΓΕΛ κατ.90% Κατόπιν Μεταφοράς (2023) : 219
Κενές Θέσεις ΓΕΛ κατ.90% (2023) : 107
Προτιμήσεις Επιτυχόντων ΓΕΛ κατ.90% 2023 : Εδώ
Συνολικές Προτιμήσεις Υποψηφίων ΓΕΛ κατ.90% 2023 : Εδώ
Βάσεις ΕΠΑΛ (κατ.90%) 2004- 2023 : Εδώ
Μόρια 1ου Επιτυχόντα ΕΠΑΛ (90%) (2023): 15375
Μόρια Τελευταίου Επιτυχόντα ΕΠΑΛ (Βάση) (90%) (2023) : 8075
Εισακτέοι ΕΠΑΛ κατ.90% (2023) : 25
Κενές Θέσεις ΕΠΑΛ κατ.90% (2023) : 0
Μαθήματα ανά Εξάμηνο:
[ΕΞ] Μαθήματα (Βασικά [Β], Κατευθύνσεων [Κ], Υποχρεωτικά (Υ), Επιλογής (Ε) ) :
[1] [ΒΥ] ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ
[1] [ΒΥ] ΘΕΩΡΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ
[1] [ΒΥ] ΚΛΑΣΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ
[1] [ΒΥ] ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Ι
[1] [ΒΥ] ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
[2] [ΒΥ] ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΙΚΟΤΗΤΑΣ
[2] [ΒΥ] ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
[2] [ΒΥ] ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ
[2] [ΒΥ] ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
[2] [ΒΥ] ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι
[3] [ΒΥ] ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΕΜΠΕΙΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Ι
[3] [ΒΥ] ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Ι
[3] [ΒΥ] ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
[3] [ΒΥ] ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
[3] [ΒΥ] ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΩΝ
[4] [ΒΥ] ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
[4] [ΒΥ] ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ Ι
[4] [ΒΥ] ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗΣ
[4] [ΒΥ] ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΔΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ.
[4] [ΒΥ] ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ
[5] [ΒΥ] ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ
[5] [ΒΥ] ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ)
[5] [ΒΥ] Η ΧΡΗΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ (EXCEL,SPSS) ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ
[5] [ΒΥ] ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ (ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ)
[5] [ΒΥ] ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
[5] [ΒΥ] ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ
[5] [ΒΥ] ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
[5] [ΒΥ] ΜΙΚΡΟΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ - ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ
[5] [ΒΥ] ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
[5] [ΒΥ] ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΟΜΗ (ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ)
[5] [ΒΥ] ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
[5] [ΒΥ] ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ
[6] [ΒΥ] ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
[6] [ΒΥ] ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
[6] [ΒΥ] ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ)
[6] [ΒΥ] ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΕΙΣ (ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ)
[6] [ΒΥ] ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ
[6] [ΒΥ] ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ (ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ)
[6] [ΒΥ] ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ)
[6] [ΒΥ] ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ)
[6] [ΒΥ] ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ: ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ - ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ (ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ)
[6] [ΒΥ] ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΙΔΕΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ (ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ)
[6] [ΒΥ] ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ (ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ)
[7] [ΒΥ] ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ)
[7] [ΒΥ] ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ (ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ)
[7] [ΒΥ] ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ)
[7] [ΒΥ] ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ (ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ)
[7] [ΒΥ] ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
[7] [ΒΥ] ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ)
[7] [ΒΥ] ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΜΙΣΕΛ ΦΟΥΚΩ (ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ)
[7] [ΒΥ] Η ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ) ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
[7] [ΒΥ] ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ)
[7] [ΒΥ] ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ)
[8] [ΒΥ] ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ)
[8] [ΒΥ] ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ)
[8] [ΒΥ] ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
[8] [ΒΥ] ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ)
[8] [ΒΥ] ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ (ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ)
[8] [ΒΥ] ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
[8] [ΒΥ] ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΙΙ (ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ)
[8] [ΒΥ] ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ)
[8] [ΒΥ] ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΦΑΣΙΣΜΟΥ
[8] [ΒΥ] ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟ ΧΩΡΟ (ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ)
[8] [ΒΥ] ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΙΙ (ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ)
---------------------------------
Untitled Document
Σύνολο=4
Τμήματα (sep4u.gr) AEI ΕΠ ΕΒΕT Β.2023 Μετ.Β Ε.2024 ΜετΕ ΕΤΗ ΕΙΔ ΓΡΑΦ ΠΛΗ ΜΑΘ Ο.Σ
126 -ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΤΕΙΟ 1 10.22 15010 690 159 0 4 0 εδώ Inf Math OS
1006 -ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΕΚΠΑ ΕΚΠΑ 1 11.35 14360 650 100 0 4 0 εδώ Inf Math OS
149 -ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΠΑΚΡΗ 1 9.08 10840 730 199 2 4 0 εδώ Inf Math OS
348 -ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΠΑΑΙΓ 1 9.08 9180 240 250 0 4 0 εδώ Inf Math OS
Σύνολο: 708 2 0 %
Διαφορά μέγιστης και ελάχιστης βάσης: 5830 - (Καλοδήμος Δ. - http://sep4u.gr) -
ΕΠ=Επιστημονικό ΠΕδίο / Εισ=Εισακτέοι / ΕΙΔ=Ειδικό Μάθημα / ΓΡΑΦ=Γραφική Παράσταση Βάσεων 2004- 2023 / ΠΛΗ=Πληροφορίες για κάθε τμήμα ξεχωριστά / ΜΑΘ=ΟΛΑ τα μαθήματα σήμερα / Ο.Σ=Οδηγοί Σπουδών )

------ # ------

Κλάδος ΠΕ10

Πτυχίο Κοινωνιολογίας ή Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας ή Κοινωνικής Πολιτικής Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ή πτυχίο του τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας με κατεύθυνση Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής (2) και πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) ή πτυχίο που αντικαθιστά αυτό της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε..
Στο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ 2009 [3Π/2008 ] αντιστοιχούσε 1 θέση ανά 35 συμμετέχοντες στη Β Θεματική Ενότητα (περίπου 3%)

Top Jobs for Sociology Degree Majors

Τελαυταία τροποποίηση 7 Νοεμβρίου, 2022 | 1η Δημοσίευση: 22 Νοεμβρίου, 2016

Τελαυταία τροποποίηση 18 Σεπτεμβρίου, 2022 | 1η Δημοσίευση: 16 Ιουνίου, 2017