Πληροφορικής (Κέρκυρα) (366)

;
ΜΑΘΗΜΑΤΑ=58
1 εξ -Γραμμική Αλγεβρα
1 εξ -Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών
1 εξ -Εισαγωγή στην Κοινωνία της Πληροφορίας
1 εξ -Εισαγωγή στον Προγραμματισμό
1 εξ -Μαθηματικός Λογισμός
2 εξ -Διακριτά Μαθηματικά
2 εξ -Δομές Δεδομένων
2 εξ -Πιθανότητες
2 εξ -Προγραμματισμός Υπολογιστών
2 εξ -Ψηφιακή Οικονομία
3 εξ -Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός
3 εξ -Αρχιτεκτονική Υπολογιστών
3 εξ -Επικοινωνία Ανθρώπου – Υπολογιστή
3 εξ -Θεωρία της Πληροφορίας
3 εξ -Κρυπτογραφία
3 εξ -Λειτουργικά Συστήματα
3 εξ -Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων
3 εξ -Στατιστική
4 εξ -Αλγόριθμοι
4 εξ -Ασφάλεια Υπολογιστών και Προστασία Δεδομένων
4 εξ -Βάσεις Δεδομένων Ι
4 εξ -Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα
4 εξ -Θεωρία Υπολογισμού
4 εξ -Κοινωνικά και Συνεργαστικά Συστήματα
5 εξ -Ανάλυση και Σχεδιασμός Π.Σ.
5 εξ -Βάσεις Δεδομένων ΙΙ
5 εξ -Γραφικά με Υπολογιστές
5 εξ -Διδακτική της Πληροφορικής Ι
5 εξ -Δίκτυα ΙΙ
5 εξ -Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα
5 εξ -Κοινωνικά και Νομικά Θέματα των ΤΠΕ
5 εξ -Μαθηματικός Προγραμματισμός
5 εξ -Πολυμέσα
5 εξ -Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας
6 εξ -Αναγνώριση Προτύπων
6 εξ -Ανάκτηση Πληροφορίας
6 εξ -Κατανεμημένα Δικτυοκεντρικά Συστήματα
6 εξ -Μεταγλωττιστές
6 εξ -Πολιτιστική Πληροφορική
6 εξ -Προηγμένες Τεχνολογίες Διαδικτύου
6 εξ -Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων
6 εξ -Τεχνητή Νοημοσύνη
6 εξ -Τεχνολογία Λογισμικού
7 εξ -Γλωσσική Τεχνολογία
7 εξ -Διαχείριση Έργων ΠΛηροφορικής
7 εξ -Εφαρμογές Πληροφοριακών Συστημάτων
7 εξ -Ηλεκτρονικό Επιχειρείν
7 εξ -Λογικός Προγραμματισμός
7 εξ -Προσομοίωση και Μοντελοποίηση
7 εξ -Τεχνολογία Ψυχαγωγικού Λογισμικού και Εικονικοί Κόσμοι
8 εξ -Απανταχού Υπολογίζειν
8 εξ -Αποθήκες Δεδομένων και Εξόρυξη Γνώσης
8 εξ -Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων
8 εξ -Επεξεργασία Ομιλίας και Ήχου
8 εξ -Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
8 εξ -Προηγμένες Αρχιτεκτονικές Υπολογιστικών Συστημάτων
8 εξ -Σημασιολογικός και Κοινωνικός Ιστός
8 εξ -Στρατηγική και Διοίκηση Πληροφοριακων Συστημάτων;

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!