ΑΕΙ: Ιόνιο Πανεπιστήμιο

[ΚΩΔ][ΒΑΣΗ23][ΕΠ][ΤΜΗΜΑ][ΠΑΝ][ΠΕΡ]
342 [9700][1] ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) - ΙΟΝΠΑ
1452 [9094][2&3] ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ) - ΙΟΝΠΑ
145 [8540][1] ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) - ΙΟΝΠΑ
407 [12380][1&2&3&4] ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΚΕΡΚΥΡΑ) - ΙΟΝΠΑ
385 [17720][1] ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) - ΙΟΝΠΑ
1453 [8440][2&3&4] ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΖΑΚΥΝΘΟΣ) - ΙΟΝΠΑ
366 [10290][2&4] ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) - ΙΟΝΠΑ
367 [9670][1&2&3&4] ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) - ΙΟΝΠΑ
1455 [9660][4] ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΚΕΡΚΥΡΑ) - ΙΟΝΠΑ
1456 [9030][1&4] ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ) - ΙΟΝΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ= 10

/////////////

Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών

Η Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών περιλαμβάνει τα εξής Τμήματα:
– το Τμήμα Ιστορίας Νέο παράθυρο (Κέρκυρα)
– το Tμήμα Ξένων Γλωσσών, Mετάφρασης και Διερμηνείας Νέο παράθυρο (Κέρκυρα)

Γραμματεία Κοσμητείας της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών:
Σταματέλα Πρεντουλή, τηλ. 26610 – 87331
Email: kosmitia_sae@ionio.gr


Σχολή Επιστήμης της Πληροφορίας & Πληροφορικής

Η Σχολή Επιστήμης της Πληροφορίας & Πληροφορικής περιλαμβάνει τα εξής Τμήματα:
– το Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας Νέο παράθυρο (Κέρκυρα)
– το Τμήμα Πληροφορικής Νέο παράθυρο (Κέρκυρα)
– το Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας (Αργοστόλι)

Γραμματεία Κοσμητείας της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας & Πληροφορικής:
Ευαγγελία Κρανιώτη, τηλ. 26610 – 87760

Σχολή Μουσικής & Οπτικοακουστικών Τεχνών

Η Σχολή Μουσικής & Οπτικοακουστικών Τεχνών περιλαμβάνει τα εξής Τμήματα:
– το Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας Νέο παράθυρο (Κέρκυρα)
– το Τμήμα Μουσικών Σπουδών Νέο παράθυρο (Κέρκυρα)
– Το Τμήμα Εθνομουσικολογίας (Ληξούρι)

Γραμματεία Κοσμητείας της Σχολής Μουσικής & Οπτικοακουστικών Τεχνών:
Μίκα Κουρκούλου, τηλ. 26610 – 87527

Σχολή Περιβάλλοντος

Η Σχολή Περιβάλλοντος περιλαμβάνει τα εξής Τμήματα:
– το Τμήμα Περιβάλλοντος (Ζάκυνθος)
– το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Αργοστόλι)

Σχολή Οικονομικών Επιστημών

Η Σχολή Οικονομικών Επιστημών περιλαμβάνει τα εξής Τμήματα:
– το Τμήμα Περιφερειακής Ανάπτυξης (Λευκάδα)
– το Τμήμα Τουρισμού (Κέρκυρα)

ΣΧΟΛΕΣ:

Τελαυταία τροποποίηση 16 Αυγούστου, 2023 | 1η Δημοσίευση: 9 Ιουνίου, 2019