Πληροφορικής (Λαμία) Π. Θεσσαλίας (99)

;

1 Εξάμηνο
Ανάλυση I
Γραμμική Άλγεβρα
Φυσική Ι
Εισαγωγή στον Προγραμματισμό
Λογική Σχεδίαση
Ελεύθερη Επιλογή

2 εξάμηνο
Ανάλυση II
Διακριτά Μαθηματικά
Φυσική ΙΙ
Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός
Εισαγωγή στους Η/Υ
Ελεύθερη Επιλογή

3 εξάμηνο
Πιθανότητες και Στατιστική
Δομές Δεδομένων
Διαφορικές Εξισώσεις
Λειτουργικά Συστήματα
Οργάνωση Η/Υ
Αγγλικά
Ελεύθερη Επιλογή

4 εξάμηνο
Αλγόριθμοι
Σήματα και Συστήματα
Αριθμητική Ανάλυση
Διαδικτυακός και Ταυτόχρονος Προγραμματισμός
Βάσεις Δεδομένων I
Οικονομική Ανάλυση
Ελεύθερη Επιλογή

5 εξάμηνο
Δίκτυα Υπολογιστών
Κατανεμημένα Συστήματα
Μεταγλωττιστές
Τεχνολογίες Λογισμικού

Επιλογής
Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
Ενσωματωμένα Συστήματα
Αρχιτεκτονική Υπολογιστών
Τεχνολογίες WWW
Ανάλυση Συστημάτων
Ηλεκτρικά Κυκλώματα και Ηλεκτρονική

6 εξάμηνο
Πληροφορική στην Εκπαίδευση
Επεξεργασία Στοχαστικών Σημάτων
Θεωρία Υπολογισμού
Προγραμματισμός Συστήματος
Επεξεργασία Εικόνας και Ήχου
Βάσεις Δεδομένων ΙΙ
Θεωρία Αριθμών
Παράλληλα Συστήματα
Τεχνητή Νοημοσύνη
Σχεδίαση VLSI
Θεωρία Γράφων

7ο εξάμηνο
Θεωρία Πληροφορίας και Κώδικες
Ασφάλεια Συστημάτων
Αναγνώριση Προτύπων
Βιοπληροφορική
Μικροεπεξεργαστές
Εξόρυξη Δεδομένων
Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα
Πράκτορες και Ενδιάμεσο Λογισμικό
Η-επιχειρείν
Αρχιτεκτονική και Ανάπτυξη Παιγνίων
Εισαγωγή στην Επιχειρηματικότητα

8ο εξάμηνο
Πληροφοριακά Συστήματα
Επιχειρησιακή Έρευνα
Θεωρία Βελτιστοποίησης
Γραφικά
Έλεγχος και Τυπική Επιβεβαίωση
Κρυπτογραφία
Εκπόνηση Επιχειρηματικών Σχεδίων

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!