Κύριε Υπουργέ αλλάξτε το νόμο για τις μετεγγραφές!

Ο Υπουργός Παιδείας σε συνέντευξη του στην εφημερίδα ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ δήλωσε:
“Ερ.Δημ: Τι αλλάζει στο σύστημα των μετεγγραφών και πόσο μπορεί αυτό να βοηθήσει τον οικογενειακό προϋπολογισμό;
Απ. Λοβέρδου: Το σύστημα άλλαξε και έγινε πολύ φιλικό προς τις δοκιμαζόμενες  οικογένειες τον Μάιο, από την Βουλή, με πρόταση του κ. Αρβανιτόπουλου. Συμφωνώ με τις επιλογές του. Θα προσθέσουμε και το εισοδηματικό κριτήριο των 24.000 ευρώ. Μια οικογένεια με αυτό το εισόδημα δεν μπορεί να χρηματοδοτεί δύο και τρία σπίτια. Κι ακόμη, θα προσπαθήσουμε να  συντομεύσουμε το χρόνο λήψης των αποφάσεων. Αύριο στο Υπουργείο έχουμε σύσκεψη με τους εκπροσώπους των Πρυτάνεων και των Προέδρων των ΑΤΕΙ για να πάρουμε από κοινού πρακτικές αποφάσεις. Μην ξεχνάτε, πως ό νόμος ορίζει πως τα οικεία τμήματα παίρνουν τις αποφάσεις για τους μετεγγραφόμενους. Το θέμα το συζητήσαμε και στη Σύνοδο των Πρυτάνεων.”

Κύριε  Υπουργέ ο νόμος του κ. Αρβανιτόπουλου είναι εντελώς άδικος και παράλογος.

στη παράγραφο 7 του άρθρου 3 του Νόμου 4186/2013 αναφέρεται:
Η επιλογή των επιτυχόντων μεταφοράς θέσης, θα γίνει βάσει του πρώτου κριτηρίου που ορίζεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 34 υποπαράγραφο α) του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), δηλαδή το κατά κεφαλήν εισόδημα κατά αύξουσα κατανομή. Σε περίπτωση ισοβαθμίας με το πρώτο αυτό κριτήριο, γίνεται χρήση των υπολοίπων κριτηρίων που προβλέπονται στην παράγραφο 4 του ανωτέρω άρθρου και στις περιπτώσεις β), γ), δ), ε), στ) και ζ) τα οποία χρησιμοποιούνται κατά προτεραιότητα, δηλαδή σε περίπτωση ίσης κατάταξης με βάση το κριτήριο της υποπερίπτωσης α) γίνεται χρήση του κριτηρίου της υποπερίπτωσης β), σε περίπτωση ίσης κατάταξης με βάση το κριτήριο της υποπερίπτωσης β) γίνεται χρήση του κριτηρίου της υποπερίπτωσης γ) κ.ο.κ.

Η πιθανότητα να έχουν το ίδιο εισόδημα δύο φορολογούμενοι είναι ασήμαντη έως μηδενική άρα πρακτικά το μοναδικό κριτήριο επιλογής είναι το κατά κεφαλήν εισόδημα. Επομένως δεν παίζουν κανένα ουσιαστικό ρόλο οι περιπτώσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 34 της παραπάνω υπουργικής απόφασης :

β) Ο δικαιούχος να πάσχει από τις αναφερόμενες στο παράρτημα της υπ’ αριθμ. Φ.151/122732/Β6 (ΦΕΚ Β` 1612/2010 [1]) κοινής υπουργικής απόφασης παθήσεις ή έχει πραγματοποιήσει δωρεά οργάνου ή μυελού των οστών σε συγγενή α΄ ή β΄ βαθμού
γ) Ο δικαιούχος να έχει αδελφό ή αδελφή, ενεργό φοιτητή του πρώτου κύκλου σπουδών, όπως ορίζεται στοάρθρο2 του ν. 4009/2011 (Α΄195), εφόσον δεν είναι ήδη κάτοχος πτυχίου, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου, που φοιτά σε Πανεπιστήμιο ή Τ.Ε.Ι. ή στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες ή στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης(Α.Σ.ΠΑ.ΙΤ.Ε.), καθώς και στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Τουρισμού διαφορετικής πόλης της μόνιμης κατοικίας των γονέων τους ή ο δικαιούχος να ανήκει στην κατηγορία των πολύδυμων τέκνων που συμμετείχαν το ίδιο σχολικό έτος στις πανελλαδικές εξετάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
δ) Ο δικαιούχος να είναι μέλος πολύτεκνης ή τρίτεκνης οικογένειας, κατά τις κείμενες διατάξεις.
ε) Ο δικαιούχος να έχει γονείς, τέκνα, αδέλφια, ή σύζυγο που πάσχουν από τις αναφερόμενες στο παράρτημα της υπ’ αριθμ. Φ.151/122732/Β6 (ΦΕΚ Β` 1612/2010[1]) κοινής υπουργικής απόφασης παθήσεις ή έχουν πραγματοποιήσει δωρεά οργάνου ή μυελού των οστών σε συγγενή α΄ ή β΄βαθμού ή ο δικαιούχος είναι ορφανός και από τους δύο γονείς.
στ) Ο δικαιούχος να είναι τέκνο των θυμάτων της τρομοκρατίας που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου1 του ν. 1897/1990 (Α΄120).
ζ) Τα μόρια εισαγωγής των δυνητικά δικαιούχων, κατά φθίνουσα σειρά κατάταξης.

Δηλαδή ενώ ζητείται σωρεία δικαιολογητικών για τις περιπτώσεις β έως ζ ο νόμος στη πραγματικότητα δεν βοηθάει ΚΑΘΟΛΟΥ τις παραπάνω περιπτώσεις!!! Χαρακτηριστικό παράδειγμα: Δύο 4μελείς οικογένειες με το ίδιο εισόδημα που στη μια σπουδάζει ένα παιδί και στη άλλη σπουδάζουν δύο παιδιά αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο!

Ένας λογικός νόμος θα πρέπει να δίνει μόρια στις περιπτώσεις β) έως ζ) σε συνδυασμό με το εισόδημα ΑΝΑ ΠΑΙΔΙ που σπουδάζει.
Επίσης   ο νόμος 4186/2013 άρθρο 34 έδινε δυνατότητα μετεγγραφών και σε 4ετης!!!
metegrafes1314

Αποτέλεσμα της παραπάνω άδικης ποσόστωσης ήταν  τα εντελώς διαφορετικά μέγιστα εισοδήματα ανά άτομο για τις μετεγγραφές το 2013 π.χ  στο ΦΠΨ του ΕΚΠΑ 1ετής (2013) έπρεπε να έχει   εισόδημα μέχρι  3.311,25 ευρώ ενώ 2ετής(2012) να έχει  εισόδημα μέχρι 17.063,51 ευρώ !! Δηλαδή παραπάνω από  το 5πλάσιο!

Μετεγγραφές πρέπει να δίνονται κυρίως σε 1ετής και  δευτερευόντως σε 2ετης με ενιαίους όρους.

Καλοδήμος Δ.,
Φυσικός
Υπεύθυνος ΣΕΠ ΚΕΣΥΠ Λαμίας

© 2014, sep4u,gr. All rights reserved. sep4u,gr

0 Shares

Leave a Comment

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!