Τα μυστικά των φιλολογικών σπουδών

της Νίκης Χανιώτη

Το Τμήμα Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών αποτελεί έναν από τους αρχαιότερους και ταυτόχρονα μεγαλύτερους ακαδημαϊκούς φορείς της χώρας. Η φοίτηση διαρκεί οκτώ εξάμηνα, τα μαθήματα κάθε έτους διδάσκονται σε δύο
εξάμηνα και οι εξετάσεις διενεργούνται τρεις φορές τον χρόνο. Για τη λήψη του πτυχίου απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε 60 τρίωρα μαθήματα (180 ώρες διδασκαλίας) και η συγκέντρωση τουλάχιστον 240 Ευρωπαϊκών Πιστωτικών Μονάδων – ECTS (ευρωπαϊκό σύστημα πιστωτικών μονάδων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης που αποδίδει μια αριθμητική τιμή σε κάθε μάθημα, αντίστοιχη με τον φόρτο εργασίας  για  την ολοκλήρωσή του).
Οι Κατευθύνσεις Σπουδών είναι τρεις: α)Κλασικής Φιλολογίας, β) Μεσαιωνικής και Νεοελληνικής Φιλολογίας (ΜΝΕΦ) και γ)
Γλωσσολογίας. Το πρώτο και το δεύτερο εξάμηνο των σπουδών είναι κοινά και για τις τρεις Κατευθύνσεις και η επιλογή γίνεται στο Γ’ εξάμηνο. Το πτυχίο Φιλολογίας είναι ενιαίο με αναγραφή της ειδικότητας ανάλογα με την Κατεύθυνση Σπουδών που έχει επιλέξει. Παρέχει στους πτυχιούχους διδακτική και παιδαγωγική επάρκεια. Η Κατεύθυνση Κλασικών Σπουδών εστιάζει στη μελέτη και την έρευνα του αρχαίου ελληνικού και ρωμαϊκού κόσμου με βάση τις γραπτές και, κυρίως, τις φιλολογικές μαρτυρίες. Το πρόγραμμα σπουδών της προσφέρει μαθήματα και από άλλα αντι-κείμενα του Τμήματος Φιλολογίας (Βυζαντινή Φιλολογία, Νεοελληνική Φιλολογία.
Γλωσσολογία, Λαογραφία), καθώς και από τα Τμήματα Ιστορίας και Αρχαιολογίας και Φιλοσοφίας – Παιδαγωγικής – Ψυχολογίας.
Οι φοιτητές του τρίτου και του τέταρτου έτους σπουδών έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης η οποία πραγματοποιείται πρωτίστως σε δημόσιους φορείς όπως Γυμνάσια και Λύκεια και δευτερευόντως σε ιδιωτικούς φορείς όπως μουσεία, εκδοτικοί οίκοι, ερευνητικά ιδρύματα και βιβλιοθήκες. Επιπλέον μπορούν να πραγματοποιήσουν σπουδές ενός εξαμήνου σε πανεπιστήμιο του εξωτερικού με το πρόγραμμα Erasmus.
Τμήματα Φιλολογίας υπάρχουν στα Πανεπιστήμια Θεσσαλονίκης, Θράκης (Φ-λοσοφική Σχολή Κομοτηνής), Ιωαννίνων (Φιλοσοφική Σχολή), Κρήτης (Ρέθυμνο), Καλαμάτας και Πατρών.

Εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ
Η Νίκη Χανιώτη είναι καθηγήτρια φιλόλογος, απόφοιτη Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών