“Μαθαίνω πριν σπουδάσω” : Ενημέρωση μαθητών Λυκείου για τις σπουδές στα Τμήματα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

«ΜΑΘΑΙΝΩ ΠΡΙΝ ΣΠΟΥΔΑΣΩ»
5 – 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015
Αμφιθέατρο Τελετών Πανεπιστημίου Μακεδονίας
Το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, σε συνεργασία με τα Κέντρα Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Θεσσαλονίκης, διοργανώνει την εκδήλωση «Μαθαίνω πριν σπουδάσω» με θέμα τις σπουδές στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, οι πρόεδροι των τμημάτων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και άλλα μέλη ΔΕΠ θα ενημερώσουν τους μαθητές της Γ΄Λυκείου των σχολείων του Νομού Θεσσαλονίκης αναφορικά με τις σπουδές και τις διαδικασίες φοίτησης στα τμήματα του Πανεπιστημίου, καθώς και τις προοπτικές απασχόλησης.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 5 και 6 Φεβρουαρίου 2014 στο Αμφιθέατρο Τελετών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και αναμένεται να την παρακολουθήσουν συνολικά γύρω στους 1.000 μαθητές και μέλη της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Αναλυτικά εδώ