Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης – 2023

Το Γραφείο Διασύνδεσης Σπουδών & Σταδιοδρομίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, υπό την αιγίδα των Πρυτανικών Αρχών και σε συνεργασία με την Περιφερειακή Διεύθυνση  Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, διοργανώνουν και φέτος την πενθήμερη εκδήλωση με θέμα:

«Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης»

Η εκδήλωση απευθύνεται σε όλες τις μαθήτριες και τους μαθητές της Γ’ Λυκείου των Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων της Κεντρικής Μακεδονίας, με σκοπό την έγκαιρη και αξιόπιστη ενημέρωση τους, σε σχέση με τις δυνατότητες και προοπτικές σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Η φετινή εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 6, 7, 8, 9 και 10 Φεβρουαρίου 2023, διαδικτυακά από τις 09:00 έως τις 14:00.

Στην εκδήλωση θα συμμετέχουν εκπρόσωποι (μέλη Δ.Ε.Π.) απ’ όλα τα Τμήματα και τις μονοτμηματικές Σχολές του ΑΠΘ οι οποίοι θα παρουσιάσουν το πρόγραμμα σπουδών του κάθε Τμήματος / Σχολής, τις προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης των πτυχιούχων τους και τις συνθήκες απασχόλησής τους στην αγορά εργασίας.

Την εκδήλωση μπορούν να παρακολουθήσουν οι μαθήτριες/ες της τρίτης λυκείου σε συνεννόηση με τους καθηγητές/συμβούλους των λυκείων που συμμετέχουν στη συνδιοργάνωση.

Η εκδήλωση θα βιντεοσκοπηθεί και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Γραφείου Διασύνδεσης ΑΠΘ  για κάθε ενδιαφερόμενο.