Απαραίτητες δεξιότητες για την άσκηση επαγγελμάτων

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ
Αν δεν σας αρέσει, διαλέξτε κάτι άλλο
Κάθε επιστημονικό πεδίο απαιτεί από τον υποψήφιο να ξεδιπλώσει τις αρετές του χαρακτήρα του

«Καταπληκτικός δικηγόρος,εξαιρετικός ρήτορας». «Χέρι αλφάδι έχει ο χειρουργός». «Η γλώσσα του κυλάει ροδάνι όταν μιλάει για την αξία των σωστών οικονομικών επενδύσεων». Εκφράσεις και κρίσεις που κατά καιρούς πολλοί έχουν χρησιμοποιήσει για να περιγράψουν τις ικανότητες ενός επαγγελματία. Η ευχέρεια λόγου από έδρας, η ψυχραιμία πάνω από τον ασθενή, η σχεδιαστική δεξιότητα ενός αρχιτεκτονικού προπλάσματος ή η υποστήριξη ενός μακρόπνοου πλάνου στις οικονομικές επενδύσεις, από στήθους ή γραπτώς, αποτελούν στοιχεία τα οποία, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις πολλών, ειδικών και μη, δεν διδάσκονται. Ακόμη και αν ορισμένα στοιχεία θεωρούνται σχεδόν… αυτονόητα, όπως η ρητορική δεινότητα των δικηγόρων, η διαβάθμιση στην κλίμακα αξιών εργοδοτών αλλά και πελατών και η εκτίμηση που χαίρει ένας νέος επαγγελματίας κεφαλαιοποιούν συνεχώς κέρδη όταν ο εν λόγω εργαζόμενος έχει εξασκήσει, αναπτύξει και προβάλει κατάλληλα τα ισχυρά «χαρτιά» της προσωπικότητάς του, πέρα από τα δυνατά τυπικά έγγραφα των πτυχίων, των μεταπτυχιακών ή των διδακτορικών, την πολύ καλή γνώση ξένων γλωσσών ή την προϋπηρεσία. Ετσι σε κάθε επιστημονικό και ταυτόχρονα επαγγελματικό πεδίο ο υποψήφιος οφείλει να… ξεδιπλώσει και τις πρόσθετες αρετές του χαρακτήρα του.

Στον τομέα της Υγείας οι συνθήκες σπουδών, και πολύ περισσότερο εργασίας αργότερα, απαιτούν… σπουδή πάνω στη μεθοδικότητα και στη συστηματικότητα για να αντεπεξέλθει ο υποψήφιος γιατρός ή νοσηλευτής, οδοντίατρος ή φαρμακοποιός στη διαρκή, εντατική μελέτη και έρευνα. Η υπευθυνότητα και η συναισθηματική σταθερότητα καθώς και η αντιμετώπιση των περιστατικών με ρεαλισμό συμβάλλουν στην πληρέστερη ανταπόκριση του μελλοντικού γιατρού στις απαιτήσεις της εργασίας του. Ακόμη, η ικανότητα λήψης αποφάσεων με αυτοπεποίθηση και πειθαρχία καθώς και το αυξημένο ενδιαφέρον για τον άνθρωπο αποτελούν εκ των ων ουκ άνευ. Σημαντικό στοιχείο επίσης είναι η εκμηδένιση της ροπής σε λάθη και αστοχίες, καθώς και η… αντίθετης φοράς ροπή, που οξύνει την παρατηρητικότητα και την επιδεξιότητα.

Ο πολύ καλός χειρισμός του γραπτού και του προφορικού λόγου αποτελεί ικανότατο όπλο στο πεδίο των ανθρωπιστικών, νομικών και κοινωνικών επιστημών. Οσοι επιθυμούν να σταδιοδρομήσουν στις αίθουσες των δικαστηρίων, είτε ως δικηγόροι είτε ως δικαστικοί, γνωρίζουν καλά τη σπουδαιότητα της άνεσης στη διατύπωση των επιχειρημάτων. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι κατά καιρούς στις νομικές σχολές της χώρας διοργανώνονται μικροί «ρητορικοί» αγώνες, προκειμένου να οξυνθούν οι δυνατότητες των νεαρών φοιτητών, εκδηλώσεις όμως που δεν πραγματοποιούνται με συστηματικότητα ή σε τακτική βάση, όπως στα περισσότερα πανεπιστήμια του εξωτερικού. Για τους δασκάλους, τους καθηγητές ή τους κοινωνιολόγους τα χαρίσματα της μεταδοτικότητας και της υπομονής με τους μαθητές καθώς και η ικανότητα να κατευθύνουν ομαδικές εργασίες συνιστούν συγκριτικά πλεονεκτήματα και βεβαίως μεγιστοποιούν την ίδια την αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας.

Οργανωτικό πνεύμα, δομημένη σκέψη και μεθοδικότητα κυριαρχούν ανάμεσα στα προσόντα όσων επιλέγουν τις θετικές επιστήμες και τα επαγγέλματα με άμεση σχέση με την τεχνολογία. Η τάση επίσης για απομόνωση, σε συνδυασμό όμως και με την ικανότητα να διεκπεραιώνονται εργασίες και σχέδια έπειτα από ομαδική δουλειά και συνεργασία, καταγράφονται στα «συν» του αυριανού εργαζομένου στον χώρο κυρίως της πληροφορικής, του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού και της πολεοδομίας. Ειδικά τους αρχιτέκτονες και τους πολιτικούς μηχανικούς βοηθούν η εμπέδωση χωροταξικής αντίληψης, η ανάπτυξη της εικαστικής φαντασίας και συνολικά η δημιουργικότητα. Συν τοις άλλοις, τα στοιχεία της ταχύτητας στην υπολογιστική και επαγωγική ικανότητα και της αναλυτικής και επιστημονικής σκέψης αποτιμώνται θετικά. Για όσους ακολουθήσουν τον δρόμο των εκπαιδευτικών βαθμίδων ως καθηγητές μαθηματικοί ή φυσικοί, ισχύει και εδώ η ανάπτυξη της μεταδοτικότητας, της προσήλωσης και του ενδιαφέροντος για τους μαθητές και το αντικείμενο διδασκαλίας.

Στο πεδίο των εν ευρεία έννοια οικονομικών επαγγελμάτων, όπως αυτά που σχετίζονται με το μάρκετινγκ, τα χρηματοοικονομικά, τη λογιστική, την οικονομική επιστήμη ή τη δημόσια διοίκηση, προσμετρούνται στα πλεονεκτικότερα σημεία του αυριανού επαγγελματία η διάθεση για ρίσκο, η τόλμη και η αποφασιστικότητα, καθώς και η κοινωνικότητα και η επίδειξη διοικητικών ικανοτήτων σε θέματα που άπτονται του ανθρώπινου δυναμικού. Και σε αυτό το πεδίο πλεονεκτούν οι άριστοι χειριστές του γραπτού και προφορικού λόγου, ενώ η διαχείριση της ψυχοσυναισθηματικής πίεσης και του άγχους «απελευθερώνει» τα περισσότερα δυναμικά στοιχεία του νεαρού οικονομολόγου.

Πηγή: εφημερίδα ΤΟ ΒΗΜΑ – Ημερομηνία δημοσίευσης 6/9/2008