Υγείας & Πρόνοιας του ΤΕΙ Πελοποννήσου (594)

Tο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών του ΤΕΙ Πελοποννήσου προέκυψε από τη συγχώνευση των τμημάτων Διοίκησης Μονάδων Υγείας & Πρόνοιας και Τοπικής Αυτοδιοίκησης το 2013. Το νέο τμήμα ιδρύθηκε σύμφωνα με το Π.Δ. 91/13(ΦΕΚ131τ.Α), εντός της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ). Αποτελείται από δύο εισαγωγικές κατευθύνσεις: Διοίκησης Μονάδων Υγείας & Πρόνοιας (594)
Τοπικής Αυτοδιοίκησης (584).

Το Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας Πρόνοιας του ΤΕΙ Καλαμάτας λειτουργεί από το ακαδ. έτος 1990-91. Ιδρύθηκε σύμφωνα με το Π.Δ. 502/89, το οποίο προέβλεπε την ίδρυση της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ). Είναι ένα από τα δύο τμήματα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΑΕΙ – ΤΕΙ) που εξειδικεύεται στο χώρο της Υγείας Πρόνοιας στη χώρα μας. Στο τμήμα είναι εγγεγραμμένοι περισσότεροι από 1300 φοιτητές.

Η κατεύθυνση Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας εντάσσεται στην ανώτατη τεχνολογική εκπαίδευση και καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο των Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών με εξειδίκευση εφαρμογής στην Κοινωνική Διοίκηση. Το Τμήμα στοχεύει ουσιαστικά:

Α. Στην επαρκή προετοιμασία των αποφοίτων του ώστε αυτοί να είναι σε θέση:

  • να καλύψουν διοικητικές και διαχειριστικές ανάγκες σε δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς υγείας ή κοινωνικής πρόνοιας, όπως οι μονάδες υγείας, οι υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας και οι διάφορες κοινωνικές υπηρεσίες και ιδρύματα
  • να υλοποιούν σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο προγράμματα κοινωνικού σχεδιασμού σχετικά με τα συστήματα υγείας και πρόνοιας
  • να καλύψουν εξειδικευμένες εκπαιδευτικές ανάγκες στο χώρο της υγείας και της κοινωνικής πρόνοιας.

Β. Στην έρευνα γύρω από τις σύγχρονες επιστημονικές μεθόδους διοίκησης των κοινωνικών υπηρεσιών και στη συμπύκνωση των εκπαιδευτικών εμπειριών του εκπαιδευτικού του προσωπικού με στόχο τη διεύρυνση των γνώσεων και της κριτικής ικανότητας των αποφοίτων

 

Τελαυταία τροποποίηση 20 Ιουνίου, 2021 | 1η Δημοσίευση: 9 Ιουλίου, 2015