Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού Παντείου (153)

Οδηγός Σπουδών εδώ
Ιστοσελίδα: http://cmc.panteion.gr/

Ιστορία
Tο Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού, το πρώτο από τα Τμήματα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης που δημιουργήθηκε σε ελληνικό ΑΕΙ, άρχισε να λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 1990-91. Aποστολή του είναι: «Η θεωρητική και ιστορική-εμπειρική διερεύνηση του φαινομένου της επικοινωνίας, η δημιουργία στελεχιακού δυναμικού δημοσίων υπηρεσιών, δημοσίων σχέσεων και τύπου του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, η κατάρτιση δημοσιογράφων και στελεχών για τον ημερήσιο και περιοδικό τύπο και για τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης, καθώς και στελεχών όλων των μορφών επικοινωνίας και ενημέρωσης».

Στόχοι του Τμήματος είναι:

α) η εκπόνηση ερευνητικού έργου στα ειδικά γνωστικά πεδία και συγκεκριμένα στους τομείς της επικοινωνίας, των μέσων και της πολιτιστικής διαχείρισης μέσω της αξιοποίησης διεπιστημονικών και πολυεπιστημονικών προσεγγίσεων, και

β) η παροχή υψηλού επιπέδου ακαδημαϊκής γνώσης και εκπαίδευσης των φοιτητών στα συναφή επιστημονικά πεδία , όπως και η προετοιμασία τους για μια ευδόκιμη επαγγελματική πορεία στο πεδίο της δημοσιογραφίας (τόσο των έντυπων όσο και των ηλεκτρονικών και ψηφιακών μέσων), της εφαρμοσμένης επικοινωνίας (περιλαμβανομένης της διαφήμισης και των δημοσίων σχέσεων) και της πολιτιστικής διαχείρισης, μέσω της σύνδεσης της θεωρίας με την πράξη.

Επιδίωξη του Τμήματος είναι οι απόφοιτοί του να διαθέτουν επικοινωνιακή ικανότητα, ακαδημαϊκή επάρκεια, τεχνολογικές δεξιότητες, πολιτιστική εξοικείωση, φιλοσοφική προπαιδεία, κριτική σκέψη, επαγγελματική υπευθυνότητα, γνώση της αγοράς.

ΔΟΜΗ

Το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού είναι διαρθρωμένο σε τρεις Τομείς:
α) Τομέας Επικοινωνίας
β) Τομέας Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας
γ) Τομέας Πολιτιστικής Διαχείρισης
και τρεις Κατευθύνσεις, που οδηγούν, σε κοινό πτυχίο:
α) Κατεύθυνση Πολιτισμού και Πολιτιστικής Διαχείρισης
β) Κατεύθυνση Μέσων Επικοινωνίας
γ) Κατεύθυνση Διαφήμισης και Δημοσίων Σχέσεων
Οι φοιτητές καλούνται να επιλέξουν μία από τις τρεις κατευθύνσεις με την έναρξη του τρίτου έτους σπουδών.

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2002-2003 εγκαινιάστηκε η λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με γνωστικό αντικείμενο την Πολιτιστική Διαχείριση. Από το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Επικοινωνία, Μέσα και Πολιτιστική Διαχείριση” προσφέρει τις εξής κατευθύνσεις:
-Πολιτιστική Διαχείριση
-Επικοινωνία και Ρητορική των Μέσων
-Νέα Μέσα και Δημοσιογραφία

Τελαυταία τροποποίηση 20 Ιουνίου, 2021 | 1η Δημοσίευση: 11 Ιουλίου, 2015