Ένταξη των αποφοίτων του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στον κλάδο ΠΕ02 Φιλολόγων

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: Ένταξη των αποφοίτων του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στον κλάδο ΠΕ02 Φιλολόγων

Από τη Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ανακοινώνεται ότι κατοχυρώθηκε η ένταξη των αποφοίτων του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στον κλάδο ΠΕ02 Φιλολόγων.
Η κατοχύρωση αυτή έγινε με σύμφωνη γνώμη 3 Υπουργείων (Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εσωτερικών και Οικονομίας & Οικονομικών) καθώς και απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (Αριθμ. Αποφ. 146/2009 Τμήμα Ε΄), το οποίο προωθεί το σχετικό Προεδρικό Διάταγμα.
Σε όλη αυτή τη διαδικασία η συμβολή της Προέδρου των Τμημάτων της Σχολής, Καθηγήτριας Γεωργίας Ξανθάκη – Καραμάνου, τόσο στην ευτυχή κατάληξη όσο και στην επιτάχυνση όλων των φάσεων, υπήρξε αποφασιστικότατη.
Με βάση την θετική αυτή εξέλιξη οι απόφοιτοι του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών θα μπορούν ακώλυτα να μετέχουν στις εξετάσεις εκπαιδευτικών του ΑΣΕΠ και να υποβάλλουν αιτήσεις ως ωρομίσθιοι και αναπληρωτές εκπαιδευτικοί.

Από την Σχολή

Διεύθυνση: Παλαιό Στρατόπεδο – (Ανατολικό Κέντρο) – ΚΑΛΑΜΑΤΑ 24100

Τηλέφωνα: 2721065114-7  Fax: 2721065112

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: www.uop.gr

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: hamcc-secr@uop.gr ,     phil-secr@uop.gr