Σύγκριση: η Ιατρική Σχολή της Μάλτας και η Ιατρική Σχολή του ΑΠΘ

Δείτε να ευφρανθείτε πώς έχουν καταντήσει τις σχολές που πληρώνετε με τους φόρους σας!
Στο πανεπιστήμιο Μάλτας, επικρατεί μια αδειωσύνη, ένα κρύο, μια νέκρα…
Ενώ στη δική μας Ιατρική βλέπουμε μια ελεύθερη διακίνηση ιδεών, μια
ζωντάνια, ένα κλίμα που ωθεί την μάθηση και την επιστήμη προς τα εμπρός…

Αναγνώστης

malta-auth

Πατήστε εδώ για να πάτε στο πηγαίο άρθρο για να δείτε την παραπάνω φωτογραφία μεγαλύτερη.

Τα σχόλια είναι κλειστά.