Διαδικασία για την έκδοση ΠΑΣΟ πρωτοετών φοιτητών

Οι φοιτητές υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους για την έκδοση της νέας ακαδημαϊκής ταυτότητας στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://academicid.minedu.gov.gr

Leave a Comment

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com