Τα δικαιολογητικά γα σίτιση και στέγαση στο Δημοκρίτειο Παν. Θράκης

Η Γραμματεία κατά τις οριζόμενες για εγγραφή ημερομηνίες δέχεται καθημερινά από τις 10:00-13:00 την κατάθεση των δικαιολογητικών.

1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ-ΣΤΕΓΑΣΗ-ΣΙΤΙΣΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ.docx
2. ΑΙΤΗΣΗ για στέγαση 2015-2016.doc
3. ΥΔ για στέγαση.doc
4. ΑΙΤΗΣΗ για ΣΙΤΙΣΗ.docx
5. ΥΔ για σίτιση.doc

Τα δικαιολογητικά πρέπει μπορούν να σταλούν και με ταχυδρομείο στη διεύθυνση:
[Όνομα Τμήματος] Πανεπιστημίου Θράκης, Πανεπιστημιούπολη
Τ.Κ.69100