Τα δικαιολογητικά γα σίτιση και στέγαση στο Δημοκρίτειο Παν. Θράκης

Το περιεχόμενο που βλέπετε έχει δημοσιευθεί πριν 8 έτη . Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη τον χρόνο δημοσίευσής του και το ενδεχόμενο ότι όσα αναγράφονται σε αυτό να μην ισχύουν ή να έχουν τροποποιηθεί.

Η Γραμματεία κατά τις οριζόμενες για εγγραφή ημερομηνίες δέχεται καθημερινά από τις 10:00-13:00 την κατάθεση των δικαιολογητικών.

1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ-ΣΤΕΓΑΣΗ-ΣΙΤΙΣΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ.docx
2. ΑΙΤΗΣΗ για στέγαση 2015-2016.doc
3. ΥΔ για στέγαση.doc
4. ΑΙΤΗΣΗ για ΣΙΤΙΣΗ.docx
5. ΥΔ για σίτιση.doc

Τα δικαιολογητικά πρέπει μπορούν να σταλούν και με ταχυδρομείο στη διεύθυνση:
[Όνομα Τμήματος] Πανεπιστημίου Θράκης, Πανεπιστημιούπολη
Τ.Κ.69100

Σχολιάστε

one × four =

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here